Projekt OPVK

Na této stránce Vás informujeme o projektu, který naše škola realizovala v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento program byl spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu. Škola na něj dostala částku 1 602 125,- Kč.

Projekt, který byl zahájen 1. 3. 2011 a skončil 31. 8. 2013, se jmenoval Moderní škola. Jeho cílem bylo zkvalitnit výuku prostřednictvím nových, moderních metod. K hlavním aktivitám projektu patřila tvorba digitálních učebních materiálů. Během 30 měsíců trvání projektu vytvořili vyučující více než sedm set takových materiálů. Všechny takto vytvořené materiály Vám na požádání rádi zašleme.