Projekt ESF-Mediální výchova pro pedagogy základních a středních škol Zlínského kraje

Na této stránce informujeme o realizaci grantového projektu, který naše škola získala v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.09 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení ve Zlínském kraji. Jedná se o grant z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento program je spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu. Škola na něj dostala částku 2 094 240,- Kč a stala se teprve druhou základní školou ve Zlínském kraji, která uspěla s žádostí o peníze z tohoto grantového programu.

Projekt se jmenuje Mediální výchova pro pedagogy základních a středních škol Zlínského kraje. Cílem projektu je vytvořit metodiku výuky průřezového tématu mediální výchova. Na základě těchto metodik poté akreditovat devět vzdělávacích modulů a v nich postupně vyškolit více než tři stovky pedagogů ze Zlínského kraje.

Projekt začal 1.11.2009 a skončil 30.6.2012. Metodiky najdete v příloze tohoto článku.