Příště už s aktovkami!

před 4 roky, 24.6.2017 Máme za sebou poslední předškoličku

Máme za sebou poslední ze tří předškolaček, které jsme připravili pro naše budoucí školáky. Odehrála se ve čtvrtek 22.6.2017 a úmorné vedro při ní zvládli jak předškoláci (s našimi vyučujícími), tak rodiče (na besedě o organizačních záležitostech spojených se zahájením školního roku). Tak příště už s aktovkami, uvidíme se v pondělí 4.9.2017 v 09.00 (speciální pozvánky na vlastní jméno dostanou naši předškoláci poštou, podrobnosti pochopitelně zveřejníme na našich webových i facebookových stránkách, rodiče dostanou informace také e-mailem). Těšíme se na vás – úplně nejvíc vaše třídní učitelky, Renata Urminská a Iva Bedřichová.