Přírodověda

13. 1. - 17. 1. 2020

pondělí:

Povídali jsme si o tom, jak jsou rostliny a živočichové přizpůsobeny jednotlivých podnebným pásmům.

V pracovním sešitě jsme udělali společně cv. 2 na str. 21. Cvičení na str. 22. si můžou žáci dobrovolně začít doma. Příští hodinu si zkontrolujeme - projdeme společně.

Chtěla bych upozornit některé rodiče, že někteří žáci nemají vůbec dopsané sešity !!!


středa:

Psali jsme opravnou písemku.

Dodělávali jsme cvičení v pracovním sešitě na str. 22 - 25.

6. 1. - 10. 1. 2020

pondělí:

Opakování po vánočních prázdninách.

Polární podnebný pás - prezentace + zápis do sešitu. V učebnici ze str. 40 (str 38 stará učebnice) - vypsat živočichy polárních oblastí.

Žáci dostali obrázek zvířat k nalepení do sešitu.


středa:

probírali jsme život v oceánech a mořích. Učebnice str. 41 (str. 39 stará učebnice). Žáci dostali pracovní list, který jsme společně doplnili podle učebnice. Kdo nestihl, má si dodělat doma !!! Podle atlasu jsme si ukázali a vypsali světové oceány.

V pondělí bude písemka na podnebné pásy.

16. 12. - 20. 12. 2019

pondělí:

opakování, mírný pás


středa:

kino v Uherském Hradišti

9. 12. - 13. 12. 2019

pondělí:

Probírali jsme podnebné pásy - úvod.

Měli jsme zpracovanou prezentaci na téma Tropický pás, povídali jsem si u toho.


středa - (čtvrtek)

Zopakovali jsme si tropický pás. Prosím doma vynechat jednu stránku, v pondělí si k němu ještě něco dopíšeme a dolepíme.

Zkoušli jsme se orientovat v atlase :-)

Začali jsme subtropický pás - prezentace, zápis do sešitu. Za domácí úkol dopsat z učebnice živočichy a rostlinstvo.

2. 12. - 6. 12. 2019

pondělí:

dokončení tématu Vesmír - Měsíc. Tvorba netbooku.


středa:

Pracovní sešit. Společně jsme si prošli všechna cvičení, která jsme nestihli udělat na téma Vesmír.

25. 11. - 28. 11. 2019

pondělí:

opakování - samostatná práce - příprava na tvoru netbooku.


středa:

Měsíc - přirozená družice naší planety Země

tvorba netbooku

18. 11. - 22. 11. 2019

pondělí:

dokončení samostatné práce s literaturou.

Ve středu každý svou práci odprezentuje.


středa:

prezentace referátů

11. 11. - 15. 11. 2019

pondělí:

společně pracujeme na modelu naší planety Země :-)

Na příští hodinu si můžou žáci přinést vlastní knížky o vesmíru, planetách,....


středa:

Samostatná práce s odbornou literaturou.

4.11. - 8. 11. 2019

pondělí:

Pohyby naší Země.

Pracovní sešit str. 14 - 15. Kdo bude mít vše správně bude jednička :-)

Ve středu bude písemka na Sluneční soustavu, pohyby Země.


středa:

výroba planety Země - samostatná práce


28. 10. - 1. 11. 2019

podzimní prázdniny

21. 10. - 25. 10. 2019

pondělí:

Povídali jsme si o tom, co všechno najdeme ve Vesmíru. Udělali jsme si krátký zápis do sešitu a nakreslili jsme si obrázek - naši Galaxii


středa:

Naše planeta Země - krátký zapis + video. Hra bingo :-)

14. 10. - 18. 10. 2019

pondělí:

půda - zápis do sešitu + vlepený zápis

Ve středu bude písemka na elektrickou energii - žáci mají vzorové otázky v sešitě.


středa:

Člověk a Vesmír - úvod. Povídali jsme si o vzniku Sluneční soustavy, Slunce. Zapsali jsme si drobný zápis do sešitu a pustili jsme si video k probírané látce.

V pracovním sešitě jsme si udělali cvičení 1 na str. 14.

Žáci si mají k novému učivu vyzdobit titulní stranu v sešitě.

7. 10. - 11. 10. 2019

pondělí:

Elektrická energie - povídali jsme si na základě prezentace (typy elektráren, obnovitelné zdroje energie,...)

Do sešitu jsme si zapsali typy elektráren a žáci dostali pracovní list k opakování energetických surovin (uhlí, ropa, zemní plyn)


středa:

Pokračovali jsme v povídání si o elektrické energii.

Zápis do sešitu: co jsou to obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, vodiče a izolanty

Pracovní sešit:

str. 11 cv. 9, 11


domácí úkol - pracovní sešit str. 13 cv. 1, 2

30.9. - 4.10.2019

pondělí:

nerudní suroviny - vlepený zápis do sešitu


středa:

energetické suroviny - zápis do sešitu

pracovní sešit str. 10 cv. 3, 4, 5, 6 a str. 11 cv. 8