Přírodověda

10. 9. - 14. 9. 2018

Živá a neživá příroda.

Podmínky života na Zemi - skupinová práce.


3. 9. - 7. 9. 2018

Opakování učiva nižších ročníků.