Přírodověda


22.2. - 26.2. 2021

Ve čtvrtek už začneme prezentovat vaše práce ve skupinách, které tvoříte. Proto mi prosím do středy pošlete vaši prezentaci. 

Úkol pro tento týden: Podívejte se na videa - oplození a vývoj plodu.

https://www.youtube.com/watch?v=W665jyiTeI8

https://www.youtube.com/watch?v=7AtwnfT8vyM

Kdo bude chtít, v teamsech je prezentace k rozmnožovací soustavě. Na konci prezentace jsou ještě dva odkazy na videa, na které se můžete také podívat.


Čtvrtek - v tento den se spolu neuvidíme, proto nemůžete odprezentovat vaše skupinové práce. Uděláme to, jak budeme mít první společnou hodinu, takže předpokládám, že to bude příští čtvrtek. Dávám vám tedy ještě týden navíc, abyste se společně spojili a dopracovali. Mou první otázkou po vaší prezentaci bude, jak se vám ve skupině pracovalo a kdo nechtěl vůbec spolupracovat. Proto nemusíte ve skupině dostat stejnou známku, pokud uslyším, že někdo chtěl pracovat, ale neměl žádnou odezvu. 


Úkol na tento čtvrtek - pracovní sešit str. 38 celá; přečíst si v učebnici celou stranu 65. Zamyslete se především, co se mění na lidském těle v období puberty.  15.2. - 19.2. 2021

Tento týden jsme si povídali o ženské pohlavní soustavě. Už jsme se dotkli i tématu oplodnění a narození. 

Váš úkol - zjistěte, kolik jste vážili a měřili při narození. 

Do pondělí ještě dodám nějaká videa, na které se podívejte do příští hodiny přírodovědy. 

Nezapomeňte, že pořád máme úkol z minulého týdne - ve skupině si připravit prezentaci k danému vývojovému období člověka. Příští týden už začneme s prezentacemi. Prosím komunikujte spolu ve skupině! Možností na společný hovor máte. Klidně využijte skupiny v teamsech.


V úterý 23.2. od 10:00 do 12:00 bude v teamsech spuštěný test na nervovou soustavu. Nezapomeňte!!!


8.2. - 12.2. 2021

Tento týden jsme začali rozmnožovací soustavu a povídali jsme si o mužské pohlavní soustavě. Příští týden probereme pohlavní soustavu ženy a začneme vývoj dítěte. 

Náš úkol na tento a příští týden: Rozdělte se do trojic (budou dvě čtveřice) a společně vytvořte prezentaci na dané téma. Témata si ještě spolu rozdělíme do skupin. (novorozenec + kojenec, batole, předškolní věk, školní věk, puberta, dospělost, stáří). Prezentace  má být max. na 5 minut. Uveďte základní informace, najděte zajímavosti, použijte obrázky. Budete mít na to dost času, tak si dejte opravdu záležet, aby jste se sehráli i v dané prezentaci vaší práce. 


1.2. - 5.2. 2021

Pondělí - společně jsme si dali dohromady informace z nervové soustavy, které jsou pro nás důležité. V hodině jsme si povídali i o zajímavostech nervové soustavy. Danou prezentaci si ještě jednou projděte na teamsech v souborech. 


Úkoly - zápis NS.docx (146.86 kB) vytiskněte si zápis z nervové soustavy a pomocí souborů (word a prezentace) o nervové soustavě, které jsou na teamsech, jej doplňte a vlepte do sešitu. 


Čtvrtek - začínáme rozmnožovací soustavu. Podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=mfv2Y0sHQD8

zápis rozmnožovací soustava.pdf (568.8 kB) Vytiskni si zápis k soustavě, nalep do sešitu a pomocí videa nebo svých znalostí, zkus pracovní list vyplnit. Informace nemusíš vyhledávat, stačí jen to, co znáš, nebo zjistíš z videa. Zbytek budeme dělat příští týden v hodině.


25.1. - 29.1. 2021

Pondělí - dnešní hodinu jsme věnovali nervové soustavě. Ve skupinách jste si sjednotili, co je podle vás důležité z textu nervová soustava z minulého týdne. Zatím jste stihli odprezentovat jen jedna skupina. Příští týden budeme pokračovat. Váš úkol pro tento týden je: spojit se v dané skupině a opravdu společně se domluvit, co je tedy důležité vědět o nervové soustavě. Z čeho je složená? V jednoduchosti jak to vlastně funguje? A co vás zaujalo?


18.1. - 22.1. 2021

Pondělí - dnes jste společně ve skupinách odprezentovali vámi vybraný smysl. Všechny vás moc chválím, že jste si vytvořili každý svůj referát a pak jste vytvořili společnou práci, kterou jste nám představili. 

Čtvrtek - nervová soustava.pdf (1.28 MB) Přečtěte si přiložený soubor o nervové soustavě. Jaký je váš úkol? Zkuste si utřídit z daného textu, co je důležité, co bychom si měli zapamatovat, proč je důležitá nervová soustava. Zkus zjistit, jak to funguje. V pondělí si o tom budeme povídat a společně si zkusíme utřídit, co je důležité si z takového množství textu vybrat.

11.1. - 15.1. 2021

Pondělí - dnes v hodině jsme společně v daných skupinách dávali dohromady naše referáty a prezentace. Úkol na tento týden je: Pokud jste nestihli dopilovat to, co nám chcete říct pro daný smysl, spojte se spolu přes týden a dopracujte. Vedoucí každé skupiny mi pošle do pátku, jaký obrázek budete chtít pustit ostatním. V pondělí hned od začátku hodiny nám bude každá skupina prezentovat, co vytvořila. Půjdeme postupně: čich, chuť, hmat, zrak, sluch. 

Jiný úkol pro tento týden není. Těším se.


4.1. - 8.1.2021

Zdravím vás mojí milí páťáci opět na hodinách přes počítač a v rámci portálu výuka. 

V pondělí máme druhou vyučovací hodinu přírodovědu. Jelikož jsme se dlouho neviděli, tak si určitě budeme chtít především sdělit své zážitky a opět doladit připojování na hodiny.

Během hodiny bude náš největší úkol vyzkoušet, jak v rámci programu teams vyplnit a odeslat vypracovaný test. Pokud nás nepustí do školy, budeme využívat testy pro hodnocení našich vědomostí a dovedností. Ale to si povíme více až během vyučovací hodiny v pondělí. 


Ve škole před vánoci jsme si povídali o kožní soustavě. Vaším úkolem je podle učebnice ze str. 61 udělat zápis do sešitu. 

Úkol na tento týden: Do pátku tohoto týdne mi pošlete vypracovaný referát nebo prezentaci na jeden vámi vybraný smysl. Všechny smysly jsme si v hodině rozdělili. Pokud si nevzpomínáte, na co jste se přihlásili, dejte vědět a já vám to napíšu. 


V hodině jsme zkoušeli vypracovat test, což se nám nepovedlo. Ale zjistila jsem, kde je asi zakopaný pes. Prosím, zkuste oba dva testy vyplnit ještě jednou. Každý jsem zkusila nastavit jinak, takže nevím, jestli vám oba pojedou. Kdyby některý z nich se vám nepodařilo zapnout, dejte mi vědět. Moc mi tím pomůžete. Děkuji.