Přírodověda


14.6. - 18.6.2021

V pondělí jsme byli pozorovat zvířata napříč všemi podnebnými pásy a ve čtvrtek jsme zkoušeli ty nerozhodné. Moc chválím za úžasnou připravenost. 

8.6. - 11.6. 2021

Povídali jsme si, dívali jsme se o zvířátcích a moc se těšíme do ZOO!!!! Kde uvidíme zvířata napříč všemi podnebnými pásy.

31.5. - 4.6. 2021

Celý tento týden máte suplování. 

Vypracovávali jste pracovní list zaměřený na tropický podnebný pás a pak jste si dívali na zajímavá videa, o zvířatech, která se nějakou svou vlastností odlišují od ostatních.. 

24.5. - 28.5. 2021

Tento týden je náš úkol Podnebné pásy. 

Tentokrát se na to podíváme z prken, které znamenají svět. Děti se rozdělily do skupin, podle podnebných pásů. Vymyslí si, jaké zvíře či rostlinu bude představovat z daného pásu. Ve výtvarné výchově vytvoří masky, vymyslí si scénář divadelní scénky. Ve čtvrtek předvedou divadelní představení o délce max. 5 minut, kde by měli představit, daný podnebný pás, kdo jsou, proč mohou přežít zrovna v daném pásu. 

Dnes jsme měli divadelní představení. Moc děkuji všem, jak se připravili. Většina z vás se opravdu svědomitě připravila. Moc chválím skupiny, které si připravili skvělé divadlo. Zvláštní dík patří skupinám, které dodrželi téma a my jsme se o daném podnebném pásu i něco dozvěděli. 

17.5. - 21.5. 2021

Tento týden jsme dopracovávali téma Vesmír. Tvořili jsme plakáty na různá témata: Sluneční soustava, roční období, den a noc, fáze Měsíce. Poté každá skupina to své téma odprezentovala. Chci vás všechny pochválit, protože jste e opravdu snažili. Věřím, že postupem času ještě ty naše prezentace dovedeme k dokonalosti. 

10.5. - 14.5. 2021

Vesmír ještě nemáme dopracovaný, ale protože jsme na něm pracovali ve skupinách ve škole, necháme jej opět do školy. 

Tento týden si budeme povídat o živé přírodě.  Vaším úkolem je na čtvrteční hodinu si vypracovat z pracovního sešitu ze str. 22/3 a 23/5. 


3.5. - 7.5. 2021

Začínáme vesmír.

https://www.youtube.com/watch?v=vPI6jEJQX6Q V hodině jsme se dívali na video a pomocí videa, jsme pracovali s pracovním sešitem - str. 14/1,2,3;  str. 15/4, 5.


26.4. - 30.4. 2021

Tak opět na online.

Pondělí - minulý týden jsme si ve škole označili, co máme vypracovávat. PS - str. 11/7,11;  str.12/12;  str.13/1, 2, 3, 4. Vypracujte a ve čtvrtek na online hodině si to zkontrolujeme a popovídáme si o tom. 


19.4. - 23.4. 2021

Tento týden se vidíme konečně naživo. 

Povídáme si o neživé přírodě. Vysvětlili jsme si, co je to nerost a hornina (učebnice str. 9 pro ty, co nejsou ve škole). 

Pracovní sešit str. 7/1,2;  str. 8/ 5,7; str. 9/ 1,2. Dopracovat. 

Vysvětlili jsme si rozdíl mezi rudami, nerudnými surovinami a energetickými surovinami. PS str. 10/3,4.

Ve škole jsme si zaškrtali do pracovního sešitu cvičení, které máme vyplnit místo pondělní hodiny. A pracovní sešit si vzali domů na distanční výuku.12.4. - 16.4.2021

Tento týden se ve čtvrtek budeme ještě věnovat vysněnému domu, aby dostali všichni možnost představit ten svůj dům. 

Úkol pro tento týden už se bude týkat nového učiva a tím je Neživá příroda. 

Vzpomeňte si, co je to neživá příroda. Co do ní patří. Úkolem je - Vyfoť tři fotky s různými věcmi, které patří do neživé přírody. Pošli mi je do pátku na mail. 

6.4. - 9.4. 2021

Tento týden jsme měli hodinu jen ve čtvrtek, kde jsme si ukazovali naše vysněné domovy a každý se snažil popsat ten svůj domov. Děkuji za vaši práci. Je super, že nad svou prací přemýšlíte.