Přírodověda


4. 12. - 8. 12. 2017

Všichni žáci předvedli připravené prezentace o planetách,  probíráme učivo o Zemi. 

27. 11. - 1.12. 2017

Probíráme planety Sluneční soustavy, žáci mají připraveny své prezentace.

6.11 - 24.11.2017

Navštívili jsme hvězdárnu a vyplňovali jsme pracovní list k tomuto tématu.Začali jsme se zabývat kapitolou - Vesmír. Byly zadány prezentace jednotlivých planet Sluneční soustavy.

28.10. - 3.11.2017

Písemně jsme zopakovali energetické suroviny, probíráme učivo Půda. Příští týden budeme s tímto tématem pokračovat. 

23.10 - 25.10.2017

Písemně jsme opakovali učivo Rudy, probíráme energetické suroviny. Příští týden nás čeká učivo Půda. Opakujte si učivo ze sešitu. Hezké prázdniny!!!

16.10 - 20.10.2017

Zopakovali jsme učivo Rudy - příští týden v pondělí píšeme na toto učivo písemku!!! V pátek jsme měli  v rámci přírodovědy přednášku na téma První pomoc - vyzkoušeli jsme si na modelu masáž srdce. 

9.10. - 13.10.2017

Tento týden jsme probírali rudy - železná ruda + drahé kovy. Psali jsme písemnou práci na nerudní suroviny. Příští týden nás čekají energetické suroviny (uhlí, ropa).

2.10 - 6.10.2017

Nerudní suroviny - paliva, rudy, poznávání hornin a nerostů. Příští pátek 13.10. písemka na nerudné suroviny. V pondělí 9.10. poznávačka nerostů a hornin.

25.9. - 29.9.2017

Nerosty a horniny - nerudné suroviny, učebnice str. 12.

18.9. - 22.9.2017

Neživá přírody - horniny, nerosty, učebnice str. 11

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva 4. ročníku, neživá příroda učebnice str. 9,10