Přírodověda

4. 6. - 8. 6. 2018

Tento týden jsem se zaměřili na otázky těhotenství, dospívání a partnerských vztahů. Také jsem si vyzkoušeli, co všechno jsme si zapamatovali z velkého tématu Člověk a orgánové soustavy. 

28. 5. - 1. 6. 2018

Doplněním pracovních listů, popisem obrázků a shlédnutím videoukázky jsme dokončili soustavu rozmnožovací. Příští středu nás čeká písemka na soustavu smyslovou (viz sešit, učebnice, AZ kvíz). 

21. 5. - 25. 5. 2018

Máme napsanou písemku na soustavu oběhovou, příští středu si napíšeme písemku na soustavu trávicí. Pokračujeme s tématem rozmnožovací soustava.  

14. 5. - 18. 5. 2018

V pondělní hodině jsme si napsali slibovanou písemku a pokračovali v soustavě rozmnožovací. Středeční hodina odpadla z důvodu konání absolventských prací. Příští pondělí si písemně zopakujeme soustavu oběhovou viz přiložená prezentace, sešit a učebnice.  

7. 5. - 11. 5. 2018

V tomto týdnu proběhly suplované hodiny. Plánovaná písemka se posouvá na pondělí 14. 5 . Byla probrána soustava rozmnožovací. 

30. 4. - 4. 5. 2018

Tento týden jsem se věnovali kožní soustavě. Díky Vendule a Davidovi jsem se dozvěděli vše potřebné. Jejich prezentace nám nastínila mnohá témata k diskuzi. Chválím děti za jejich všeobecný přehled, pojmy jako recyklace, fair trade nebo nadnárodní společnosti jim vůbec nejsou cizí. Příští středu píšeme písemku na soustavy kožní a vylučovací (viz učebnice, sešit a prezentace na konci stránky). 

23. 4 - 27. 4. 2018

Doplnili jsme si pracovní list o mozku. Vylučovací soustavu nám vysvětlili Markéta, Šimon a Jirka. Příští hodinu nás čeká písemka na dýchací soustavu. 


16. 4. - 20. 4. 2018

Písemku na svalovou soustavu máme napsanou i zkontrolovanou. Kluci z minulého týdne dodělali soustavu dýchací. Díky Emě, Tomovi a Štefanovi už víme všechno i o soustavě nervové. 

9. 4. - 13. 4. 2018

Tomáš, Verča a Dana si pro nás tento týden připravili povedenou výuku ke trávicí soustavě, děkujeme. Jejich prezentaci najdete na konci stránky. Lukáš s Petrem začali svoji hodinu o soustavě dýchací. Příští pondělí si písemně zopakujeme soustavu svalovou (sešit + učebnice str. 55, novější verze str. 57).

3. 4. - 6. 4. 2018

Tento týden jsem se díky Ádi, Natce a Viktorovi učili a zároveň pobavili u tématu smyslové soustavy. Děkujeme za parádní přípravu hodiny. Fotky z této hodiny najdete na třídních stránkách.  Příští pondělí si napíšeme písemku na soustavu kosterní. 


19.3. - 28. 3. 2018

Završili jsme téma kostry člověka. Její nejdůležitější části jsme si názorně ukázali na modelu lidské kostry a také si je vyznačili do obrázku v sešitě. Další orgánové soustavy člověka budou v příštích hodinách vyučovat samotní žáci. Nejprve nám Štěpán s Markem představili soustavu svalovou. O oběhové soustavě nám vše potřebné řekli Honza, Ester a Tobi . Jejich prezentaci najdete na konci stránky. Děkujeme za vypracování. 

12. 3. - 16. 3. 2018

S pomocí písemky a její kontroly jsem si zopakovali základní podmínky života člověka a jeho zařazení do světa organismů. První orgánovou soustavou, se kterou jsme se podrobněji seznámili, byla soustava kosterní. S pomocí videoukázky jsme se přiblížili k tématu a následně doplňovali zjištěné informace do pracovního listu. 

5. 3. - 9. 3. 2018

K tématu člověk jsme se seznámili s nezbytnými podmínkami pro život a pojmenovali jsme si jednotlivé soustavy v těle (dýchací, svalová atd.) Vyplnili jsme si tabulku s etapami života člověka a zopakovali stavbu lidského těla (viz str. 54). Známe také nejlidnatější státy světa. Na tato témata si v příštím týdnu napíšeme písemku. 

26. 2. - 2. 3. 2018

Písemným opakováním jsme ukončili kapitolu o živé přírodě a vrhli jsme se na nové téma: člověk. Nejprve jsme si shrnuli společné znaky člověka s ostatními živočichy, poté následovalo hledání rozdílů. Za domácí úkol žáci dostali vyzpovídat své rodiče a zjistit co nejvíce informací o svém narození a raném dětství. 


12. 2. - 16. 2. 2018

I v tomto týdnu jsem se věnovali klasifikaci živých organismů. Vypracovali jsem si pracovní list str. 38, pojmenovali jednotlivé třídy obratlovců i bezobratlých. Žáci vyhledávali rekordy ze světa savců a prezentovali je před třídou. Po prázdninách si na probranou látku napíšeme písemku a jsem zvědaví, jak dopadne náš pokus s bramborou. 

5. 2. - 9. 2. 2018

V tomto týdnu jsme se věnovali třídění živých organismů. Pomocí křížovky jsme si také zopakovali již probranou látku z kapitoly člověk a živá příroda. 

2. 1. - 26. 1. 2018

Zopakovali jsme si všechny podnebné pásy. A začali nové téma: Život v mořích a oceánech.

15. 1. - 19. 1. 2018

Mírný a polární podnebný pás.

8. 1. - 12. 1. 2018

Navázali jsme na téma z minulého týdny a zaměřili jsme se na tropický a subtropický podnebný pás.

2. 1. - 5. 1. 2018

Rozmanitost života na Zemi - zodpověděli jsme si otázku proč nejsou teplotní podmínky pro život stejné. Další část hodiny jsme věnovali podnebným pásům a dané podnebné pásy jsme si přiblížili.

4. 12. - 8. 12. 2017

Všichni žáci předvedli připravené prezentace o planetách,  probíráme učivo o Zemi. 

27. 11. - 1.12. 2017

Probíráme planety Sluneční soustavy, žáci mají připraveny své prezentace.

6.11 - 24.11.2017

Navštívili jsme hvězdárnu a vyplňovali jsme pracovní list k tomuto tématu.Začali jsme se zabývat kapitolou - Vesmír. Byly zadány prezentace jednotlivých planet Sluneční soustavy.

28.10. - 3.11.2017

Písemně jsme zopakovali energetické suroviny, probíráme učivo Půda. Příští týden budeme s tímto tématem pokračovat. 

23.10 - 25.10.2017

Písemně jsme opakovali učivo Rudy, probíráme energetické suroviny. Příští týden nás čeká učivo Půda. Opakujte si učivo ze sešitu. Hezké prázdniny!!!

16.10 - 20.10.2017

Zopakovali jsme učivo Rudy - příští týden v pondělí píšeme na toto učivo písemku!!! V pátek jsme měli  v rámci přírodovědy přednášku na téma První pomoc - vyzkoušeli jsme si na modelu masáž srdce. 

9.10. - 13.10.2017

Tento týden jsme probírali rudy - železná ruda + drahé kovy. Psali jsme písemnou práci na nerudní suroviny. Příští týden nás čekají energetické suroviny (uhlí, ropa).

2.10 - 6.10.2017

Nerudní suroviny - paliva, rudy, poznávání hornin a nerostů. Příští pátek 13.10. písemka na nerudné suroviny. V pondělí 9.10. poznávačka nerostů a hornin.

25.9. - 29.9.2017

Nerosty a horniny - nerudné suroviny, učebnice str. 12.

18.9. - 22.9.2017

Neživá přírody - horniny, nerosty, učebnice str. 11

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva 4. ročníku, neživá příroda učebnice str. 9,10