Přírodověda

18. 11. - 22. 11. 2019

pondělí:

dokončení samostatné práce s literaturou.

Ve středu každý svou práci odprezentuje.


středa:

prezentace referátů

11. 11. - 15. 11. 2019

pondělí:

společně pracujeme na modelu naší planety Země :-)

Na příští hodinu si můžou žáci přinést vlastní knížky o vesmíru, planetách,....


středa:

Samostatná práce s odbornou literaturou.

4.11. - 8. 11. 2019

pondělí:

Pohyby naší Země.

Pracovní sešit str. 14 - 15. Kdo bude mít vše správně bude jednička :-)

Ve středu bude písemka na Sluneční soustavu, pohyby Země.


středa:

výroba planety Země - samostatná práce


28. 10. - 1. 11. 2019

podzimní prázdniny

21. 10. - 25. 10. 2019

pondělí:

Povídali jsme si o tom, co všechno najdeme ve Vesmíru. Udělali jsme si krátký zápis do sešitu a nakreslili jsme si obrázek - naši Galaxii


středa:

Naše planeta Země - krátký zapis + video. Hra bingo :-)

14. 10. - 18. 10. 2019

pondělí:

půda - zápis do sešitu + vlepený zápis

Ve středu bude písemka na elektrickou energii - žáci mají vzorové otázky v sešitě.


středa:

Člověk a Vesmír - úvod. Povídali jsme si o vzniku Sluneční soustavy, Slunce. Zapsali jsme si drobný zápis do sešitu a pustili jsme si video k probírané látce.

V pracovním sešitě jsme si udělali cvičení 1 na str. 14.

Žáci si mají k novému učivu vyzdobit titulní stranu v sešitě.

7. 10. - 11. 10. 2019

pondělí:

Elektrická energie - povídali jsme si na základě prezentace (typy elektráren, obnovitelné zdroje energie,...)

Do sešitu jsme si zapsali typy elektráren a žáci dostali pracovní list k opakování energetických surovin (uhlí, ropa, zemní plyn)


středa:

Pokračovali jsme v povídání si o elektrické energii.

Zápis do sešitu: co jsou to obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, vodiče a izolanty

Pracovní sešit:

str. 11 cv. 9, 11


domácí úkol - pracovní sešit str. 13 cv. 1, 2

30.9. - 4.10.2019

pondělí:

nerudní suroviny - vlepený zápis do sešitu


středa:

energetické suroviny - zápis do sešitu

pracovní sešit str. 10 cv. 3, 4, 5, 6 a str. 11 cv. 8