Přírodověda

10. 6. 2019 - 14. 6. 2019

pondělí:

ekosystém rybník - dokončení skupinové práce

středa:

opakování - botanika

3. 6. - 7. 6. 2019

pondělí:

ekosystém rybník - úvod

středa:

ekosystém rybník - pokračování - skupinová práce

27. 5. - 31. 5. 2019

pondělí:

povídali jsem si o domácích mazlíčcích

středa:

prezentace na téma - domácí mazlíčci

zvířata v okolí lidských obydlí

20. 5. - 24. 5. 2019

pondělí:

ekosystém park

středa:

ekosystém v okolí lidských obydlí

13. 5. - 17. 5. 2019

pondělí:

absolventské práce žáků 5. tříd

ekosystém louka - pracovní list

středa:

ekosystém louka

zahradní architekti - hra ve skupině

6. 5. - 10. 5. 2019

pondělí:

ekosystémy louka, pole, les

opakování formou her

29. 4. - 3. 5. 2019

pondělí:

ekosystém louka

v pondělí bude písemka na ekosystém pole - otázky v sešitě

15. 4. - 17. 4. 2019

pondělí:

ekosystém pole - živočichové našich polí

středa:

ekosystém pole - skupinová práce

8. 4. - 12. 4. 2019

pondělí:

ekosystém pole - užitkové rostliny

POZOR! Z organizačních důvodů budeme mít ve středu místo přírodovědy vlastivědu, protože ve čtvrtek máme pozvanou paní Paškovou na zdobení kraslic.

1. 4. - 5. 4. 2019

pondělí:

horniny a nerosty

středa:

opakování neživé přírody

25. 3. - 29. . 2019

pondělí:

neživá příroda (voda, vzduch)

ve středu bude opakování na ekosystém les - děti mají v sešitě napsané otázky k opakování


středa:

neživá příroda (horniny a nerosty)

18. 3. - 22. 3. 2019

pondělí:

význam lesa

živočichové v zimě

středa:

opakování - ekosystém les

letokruhy stromů

11. 3. - 15. 3. 2019

pondělí:

ekosystém les - ukázky a poznávání jehličnanů (smrk, jedle, borovice, modřín, cedr)

středa:

ekosystém les - listnaté stromy, živočichové našich lesů

v pondělí bude písemka na savce

4. 3. - 8. 3. 2019

pondělí:

potravní vazby živočichů

ekosystém les

středa:

ekosystém les

lesní patra


V pondělí bude písemka z ptáků.

18. 2. - 22. 2. 2019

pondělí:

potravní vazby živočichů

opakování, referáty

Ve středu bude písemka z plazů.

středa:

opakování - potravní vazby živočichů - skupinová práce - úvod


11. 2. - 15. 2. 2019

pondělí:

savci, referáty

Ve středu bude opakování na obojživelníky.

středa:

bezobratlí živočichové

opakování obratlovců


4. 2. - 8. 2. 2019

pondělí:

ryby, obojživelníci, plazi - opakování

ptáci

Ve středu budeme psát opakování na ryby.

středa:

opakování obratlovců


28. 1. - 31. 1. 2019

ryby, obojživelníci - opakování

plazi

21. 1. - 25. 1. 2019

ryby - opakování

obojživelníci

14. 1. - 18. 1. 2019

obratlovci - rozdělení

zadání referátů

ryby

V pondělí budu kontrolovat sešity do přírodovědy.

3. 1. - 11. 1. 2019

rozdělení rostlin podle užitku

vlastnosti živočichů, potravní vazby

10. 12. - 14. 12. 2018

opakování - dokončení výukových plakátů

3. 12. - 7. 12. 2018

opakování částí rostlinného těla, tvorba výukových plakátů

26. 11. - 30. 11. 2018

rostliny - list, stonek, květ a plod - prezentace jednotlivých skupinek

19. 11. - 23. 11. 2018

Neznámé potraviny v rostlinném světě  :-)

přednáška


12. 11. - 16. 11. 2018

Stavba rostlinného těla - stonek, list, květ, plody

skupinová práce

5. 11. - 9. 11. 2018

stavba rostlinného těla

Co pro mě znamená rostlina - samostatná práce

29.10.- 2.11. 2018

Stavba rostlinného těla - kořen

Ve středu písemka na výtrusné rostliny

22. 10. - 26. 10. 2018

Byli jsme na dopravním hřišti v Uherské Hradišti.

15. 10. - 19. 10. 2018

Rostliny výtrusné - opakování

Rostliny semenné - učebnice str. 11

8.10.- 12. 10. 2018

Rozdělení rostlin

Rostliny výtrusné - učebnice str. 10

1.10. - 5. 10. 2018

Houby - opakování

Vlastnosti rostlin - učebnice str. 9

příští hodinu písemka na houby

24.9. - 27. 9. 2018

Houby -  opakování, plnění úkolů na různých stanovištích 

17. 9. - 21. 9. 2018

Houby

příští hodinu malá písemka na živou - neživou přírodu, ekosystém (s dětmi stále opakujeme)

3.9. - 14.9.2018

Živá a neživá příroda

Ekosystém