Přírodověda

15. 10. - 19. 10. 2018

Rostliny výtrusné - opakování

Rostliny semenné - učebnice str. 11

8.10.- 12. 10. 2018

Rozdělení rostlin

Rostliny výtrusné - učebnice str. 10

1.10. - 5. 10. 2018

Houby - opakování

Vlastnosti rostlin - učebnice str. 9

příští hodinu písemka na houby

24.9. - 27. 9. 2018

Houby -  opakování, plnění úkolů na různých stanovištích 

17. 9. - 21. 9. 2018

Houby

příští hodinu malá písemka na živou - neživou přírodu, ekosystém (s dětmi stále opakujeme)

3.9. - 14.9.2018

Živá a neživá příroda

Ekosystém