Přírodověda

4. 6. - 8. 6. 2018

Dokončili jsme Ekosystém rybník a prošli jsme Ekosystém potok a řeka. Děti si mají na další hodinu (20. 6.) vypsat rostliny a živočichy ze str. 68 v uč.

28. 5. - 1. 6. 2018

Začali jsme kapitolu Ekosystém rybník, děti si mají do sešitu vypsat rostliny v rybníku a jeho okolí , uč. st. r64

21. 5. - 25. 5. 2018

Dalším tématem byli domácí mazlíčci. Pověděli jsme si o podmínkách chovu zvířat, nejoblíbenější jsou pes a kočka. Pracovali jsme s učebnicí na str. 58, 59, v PS jsme udělali str. 26

14. 5. - 18. 5. 2018

Zopakovali jsme písemkou rostliny a hospodářská zvířata v okolí lidských obydlí, začali jsme úvod o domácích mazlíčcích

7. 5. - 11. 5. 2018

Další kapitolou, kterou jsme dělali byli Živočichové v okolí lidských obydlí. Zatím jsme mluvili o hospodářských zvířatech a stručně jsme si zapsali, jaký máme z kterého užitek, uč. str. 56, 57

30. 4. - 4. 5. 2018

Učili jsme se dělit zeleninu na kořenovou, cibulovou, listovou, košťálovou a plodovou, uč. str. 55, udělali jsme úkoly v PS na str. 25

23. 4. - 27. 4. 2018

Začali jsme kapitolu Ekosystém okolí lidských obydlí, opakovali jsme ovocné stromy a keře,  prošli jsme str. 53, 54 v učebnici

16. 4. - 20. 4. 2018

Dodělali jsme ekosystém park, děti plnily úkoly v pracovním listu, který byl zaměřený na opakování ekosystému louka, děti pracovaly s encyklopediemi

9. 4. - 13. 4. 2018

Začali jsme kapitolu Ekosystém park, zapsali jsme si rostliny v parku z uč. na str. 51, děti si mají na středu vypsat živočichy ze str. 51,52 

2. 4. - 6. 4. 2018

Dokončili jsme živočichy žijící na louce, uč. str. 49, PS str. 23

19. 3. - 28. 3. 2018

Zopakovali jsme rostliny na louce a začali živočichy. Prošli jsme bezobratlé živočichy na str. 48 v uč., v PS jsme dodělali stavbu těla trav na str. 22

12. 3. - 16. 3. 2018

Další kapitola, kterou jsme se zabývali , je Ekosystém louka. Probrali jsme rostliny, které na loukách rostou  - uč. str. 44 - 47, a v PS jsme k danému tématu udělali s pomocí učebnice úkol 1 na str. 22 ( chybějící slova děti vpisovaly, nemusely stříhat a lepit )

5. 3. - 9. 3. 2018

Zopakovali jsme živočichy žijící na poli formou písemky, při které žáci využili předem připravené informace, v PS máme udělanou str. 21 kromě pokusu

26. 2. - 2. 3. 2018

Probrali jsme další ptáky a savce žijící na poli - po str. 42 v uč. Děti si mají na příští hodinu vybrat z uvedených živočichů 1 ptáka a 1 savce a zjistit o nich další rozšiřující informace a zajímavosti. Zapsat si je mohou do sešitu.

12. 2. - 16. 2. 2018

Začali jsme kapitolu Živočichové našich polí - stálí ptáci v uč. na str. 40

5. 2. - 9. 2. 2018

Pokračujeme v učivu Rostliny našich polí, zopakovali jsme po str. 39 v uč.

29. 1. - 2. 2. 2018

Začali jsme kapitolu Ekosystém pole, rostliny našich polí. uč. str. 36 - 38, v PS jsme udělali str. 20

22. 1. - 26. 1. 2018

Dokončili jsme vlastnosti látek, zopakovali v uč. str. 34, 35 a v PS jsme dokončili úkoly na str. 17 - hmotnost a na str. 19 - čas

15. 1. - 19. 1. 2018

Pokračovali jsme v učivu Vlastnosti látek - hmotnost a teplota. Ukázali jsme si různé druhy teploměrů, měřili teplotu vody, zkusili jsme vážení na dvouramenných váhách. Prošli jsme tato témata v uč. na str. 34, 35 a udělali jsme úkoly v PS na str. 17 (část), str. 18 celou

8. 1. - 12. 1. 2018

Doplnili jsme úkoly v PS - Minerály a horniny na str. 15, další téma bylo Vlastnosti látek, konkrétně délka. Procvičili jsme převody jednotek délky, ukázali jsme si různá měřidla, která děti přinesly, a měřili jsme jimi různé délky. Uč. str. 34, PS str. 16

1. 1. - 5. 1. 2018

Probírali jsme minerály (nerosty) a horniny, vysvětlili jsme rozdíl mezi nerostem a horninou, rozdělili jsme horniny na vyvřelé, usazené a přeměněné, jmenovali energetické suroviny, uč. str. 32, 33 

18. 12. - 22. 12. 2017

Začali jsme novou kapitolu Neživá příroda, součásti neživé přírody a ve skupinách jsme zopakovali, co si děti pamatují z loňské prvouky a doplnili některé další poznatky. Pracovali jsme s učebnicí na str. 30 a 31

11. 12. - 15. 12. 2017

Opakovali jsme celé téma Živočichové žijící v lese, v uč. na str. 25 - 28

4. 12. - 8. 12. 2017

Dokončili jsme a zopakovali kapitoly Živočichové našich lesů a Příroda v zimě v uč. po str.28

27. 11. - 1. 12. 2017

Zopakovali jsme živočichy našich lesů, probírali jsme, jak přečkávají zimu živočichové studenokrevní a teplokrevní, jak v zimě pomáháme volně žijícím živočichům. Prošli jsme učebnici po polovinu str. 28, v PS jsme udělali str. 12

20. 11. - 24. 11. 2017

Kapitola živočichové našich lesů - bezobratlí, plazi, ptáci, savci, uč. str. 25, 26

13. 11. - 17. 11. 2017

Psali jsme opakování kapitoly Rostliny našich lesů a začali jsme si povídat o živočiších žijících v lese - jen úvod

6. 11. - 10. 11. 2017

Dokončili jsme kapitolu Rostliny našich lesů, kde jsme probrali všechna lesní patra a jaké rostliny v jednotlivých patrech najdeme, udělali jsme si stručný zápis a v úterý budeme psát opakování (stačí se naučit, co je v sešitě). Kdo nemá zápis v pořádku, kapitolu najde v uč. na str. 20 -24

30. 10. - 3. 11. 2017

Začali jsme kapitolu Ekosystém les, lesní patra, zapsali jsme si patro kořenové, mechové a bylinné, Uč. str18 - 21, PS str. 10

23. 10. - 27. 10. 2017

Dokončili jsme kapitolu Živočichové  - uč. str. 17, a dodělali úkoly v PS na str. 8, 9

16. 10. - 20. 10. 2017

Bezobratlí živočichové, potravní vazby hub, rostlin a živočichů, uč. str. 16, 17, PS str. 8 - doplňovačka

9. 10. - 13. 10. 2017

Živočichové, vlastnosti živočichů, dělení podle vnitřní stavby na obratlovce a bezobratlé, uč. str. 15, 16, PS str. 8

2. 10 - 6. 10. 2017

Květ, opylení, oplození, plod se semeny, typy plodů, dělení rostlin podle místa růstu a užitku - plané, užitkové a okrasné, uč. str.12 - 14, PS str. 6, na str. 7 cv. 6,7

25. 9. - 29. 9. 2017

Semenné rostliny, stavba těla semenných rostlin - kořen, stonek, list, uč. str. 11, část str. 12, PS str. 6 doplňovačka - cv. 1

18. 9. - 22. 9. 2017

Společné znaky rostlin, dělení rostlin podle způsobu rozmnožování, rostliny výtrusné, uč. str. 9, 10, PS str. 5 cv. 3, 4

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva ze 3. třídy, Příroda živá a neživá, Ekosystém, Houby, Učebnice str.4 - 8, PS str, 4, str. 5 cv. 1, 2