Přírodověda

9. 10. - 13. 10. 2017

Živočichové, vlastnosti živočichů, dělení podle vnitřní stavby na obratlovce a bezobratlé, uč. str. 15, 16, PS str. 8

2. 10 - 6. 10. 2017

Květ, opylení, oplození, plod se semeny, typy plodů, dělení rostlin podle místa růstu a užitku - plané, užitkové a okrasné, uč. str.12 - 14, PS str. 6, na str. 7 cv. 6,7

25. 9. - 29. 9. 2017

Semenné rostliny, stavba těla semenných rostlin - kořen, stonek, list, uč. str. 11, část str. 12, PS str. 6 doplňovačka - cv. 1

18. 9. - 22. 9. 2017

Společné znaky rostlin, dělení rostlin podle způsobu rozmnožování, rostliny výtrusné, uč. str. 9, 10, PS str. 5 cv. 3, 4

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva ze 3. třídy, Příroda živá a neživá, Ekosystém, Houby, Učebnice str.4 - 8, PS str, 4, str. 5 cv. 1, 2