Přírodověda

15. - 19. 102018

Dělení rostlin, výtrusné rostliny, semenné rostliny - stavba těla rostlin, funkce kořene, stonku. napsali jsme si menší opakovací testík.

Učebnice str.10, 11.

8. - 12. 10. 2018

 Vycházka do přírody k mokřadu, poznávání rostlin a živočichů, ekosystém rybník.

Poznávali jsme houby na interaktivní tabuli - test.

1. - 5. 10. 2018

   Pracovali jsme s učebnicí a textem, hledali důležité informace, třídili různé živočichy do ekosystému.

  Rozšiřující učivo HOUBY, popis a poznávání hub.

24. - 27. 9. 2018  (Státní svátek 28. 9.)

  Nebylo vyučováno - Státní svátek.

17. - 21.9.2018

Příroda živá a neživá, co do ní patří, hledání ve třídě. Pracovní list - práce s textem.

Učebnice str.6

10. - 14. 9. 2018

Opakování učiva ze 3. ročníku. Živá příroda, rozdělení, živé organismy - houby, rostliny.

Učebnice str.4 - 6.

3. 9. - 7. 9. 2018

Úvodní hodina, seznámení s novým předmětem. Otázky a odpovědi z učiva 3. ročníku.