Přírodověda

14.10.-18.10.2019

Živočichové - rozdělení do skupin.

7.10.-11.10.2019

Rostliny - shrnutí. PS str. 6-8.

Příští týden si napíšeme shrnující test, příprava z PS str. 6-8.

30.9. - 4.10.2019

Houby - napsali jsme si shrnující opakování

Rostliny - výtrusné a semenné, PS str. 5

Zápis učiva provádíme do pracovního sešitu, kde je pro něj vyhrazené místo.

Do výuky nosíme učebnici + prac. sešit.