Přírodověda

19.10. - 23.10.2020

Přichystejte si na pátek (vyplňte tužkou) v PS str. 8 a 9. Kartičky nevystřihujte, napište to. Kdo si nebude vědět rady, zeptá se např. spolužáků, protože to umíte (třeba přes Skype). Jako poslední záchrana je tu vaše učitelka.


12.10. - 16.10.2020

Zkuste si doplnit v PS na str. 6 cv. 1. 

Bohužel jsme už zjistili, že máte tuto stránku prostříhanou, takže co vám tam chybí, najdedete na Skype - pošlu foto.


5.10. - 9.10.2020

Učivo přírodovědy je v podstatě totožné s učivem prvouky ze 3. třídy, je samozřejmě na vyšší úrovni. Hodně opakujeme a prohlubujeme. Nově jsme se naučili dělení rostlin podle způsobu rozmnožování - uč. str. 10, výtrusné rostliny.


28.9. - 2.10.2020

Pokračujeme v učivu o živé přírodě, konkrétně opakujeme vlastnosti rostlin, uč. str. 9. 

Zopakovali jsme houby - zápis v sešitě. Zavedli jsme si sešit na písemky (někteří neměli, dodělat). Příští hodinu písemka na vše, co je v sešitě.


21.9. - 25.9.2020

Tak už mě máte zpátky :) Tento týden jsme probrali (zopakovali) slíbené houby. Učebnice str. 8, PS str. 5 cv. 1, 2, 3. Momentálně houby v lese nerostou, protože je sucho, sama jsem se přesvědčila. Ale slíbený déšť a přijatelné teploty vzduchu avízují, že by ještě mohly začít růst. Tak jestli něco najdete, nezapomeňte přinést vzorek na výstavku.


14.9.2020 - 18.9.2020

Ahoj, čtvrťáci. V tomto týdnu jsme dokončili opakování živé a neživé přírody a vysvětlili jsme si pojem ekosystém. Příští týden začneme probírat houby. Je to důležité, abychom v lese poznali, které houby jsou jedlé, nejedlé, nebo jedovaté. Někteří z vás ještě dostali jedničku za úvodní stránku v sešitě, kterou si vyzdobili krásnými obrázky. Pěkný víkend všem.

1.9.2020 - 11.9.2020

Milí čtvrťáci, než se paní učitelka Urminská vrátí, budu s vámi zkoumat přírodu já. Jmenuji se Růžena Hlůšková a učím na škole přírodopis a chemii. V první společné hodině jsme hráli zajímavou hru, určovali jsme, co patří do živé a neživé přírody a vyzdobili jsme si první stránku v přírodovědném sešitě. Kdo to nestihl ve škole, měl za úkol dodělat práci doma a namalovat si několik pěkných obrázků. Snahu odměním jedničkou a podívám se, jak se vám obrázky povedly.

V další hodině přírodovědy ještě dál zopakujeme živou a neživou přírodu. Využijeme různé zajímavé aktivity. Rozdáme si také nové pracovní sešity. Moc se těším na hodiny s vámi.