Přírodověda

3. - 4. 1.  a  7. - 11.1.2019

Opakovali jsme rozdělení živočichů a zhlédli jsme dokumentární film o lese. Diskuse.

Pracovali jsme v novém pracovním sešitě, vyluštili jsme tajenku o přírodě.

Povídali jsme si o tom, jak živočichové přečkávají období zimního klidu, udělali jsme zápis.

Učebnice str.27, 28.

17. - 21. 12. 2018

Nebylo vyučováno.

10. - 14. 12. 2018

Zemědělství ČR - rostlinná a živočišná výroba.

3. 12. - 7. 12. 2018

Potravní řetězec, rozdělení živočichů podle příjmu potravy.

26. - 30. 11. 2018

Živočichové našich lesů podle učebnice na 18, 19. Příroda v zimě.

19. - 23. 11. 2018

Napsali jsme opakování z probraného učiva - 10 otázek. Nové učivo vlastnosti živočichů a jejich dělení. Společné znaky obratlovců a rozdělení do několika dalších skupin (tzv. tříd) na ryby, obojživelníky, plazi, ptáci, savci.

Učebnice str. 15, 16.

12. - 16. 11. 2018

Dělení rostlin, poznávání a třídění. Interaktivní cvičení na tabuli.

Učebnice str. 13, 14.

5.  - 9. 11.2018

  Zopakovali jsme si složení květů, opylení,samčí a samičí orgány. Plod se semeny, typy plodů a rozdělení jako nové učivo zopakovat a přečíst v učebnici str.13. 

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. - 2. 11. 2018

   Semenné rostliny - poznávání rostlin podle listů, květiny, složení květů, opylení (samčí a samičí orgány)

22. - 26. 10. 2018

Semenné rostliny - list, květ.

15. - 19. 10. 2018

Dělení rostlin, výtrusné rostliny, semenné rostliny - stavba těla rostlin, funkce kořene, stonku. Napsali jsme si menší opakovací testík.

Učebnice str.10, 11.

8. - 12. 10. 2018

 Vycházka do přírody k mokřadu, poznávání rostlin a živočichů, ekosystém rybník.

Poznávali jsme houby na interaktivní tabuli - test.

1. - 5. 10. 2018

   Pracovali jsme s učebnicí a textem, hledali důležité informace, třídili různé živočichy do ekosystému.

  Rozšiřující učivo HOUBY, popis a poznávání hub.

24. - 27. 9. 2018  (Státní svátek 28. 9.)

  Nebylo vyučováno - Státní svátek.

17. - 21.9.2018

Příroda živá a neživá, co do ní patří, hledání ve třídě. Pracovní list - práce s textem.

Učebnice str.6

10. - 14. 9. 2018

Opakování učiva ze 3. ročníku. Živá příroda, rozdělení, živé organismy - houby, rostliny.

Učebnice str.4 - 6.

3. 9. - 7. 9. 2018

Úvodní hodina, seznámení s novým předmětem. Otázky a odpovědi z učiva 3. ročníku.