Přírodověda

20.1. - 24.1.2020

Nerosty, horniny

13.1. - 17.1.2020

Neživá příroda - voda, vzduch...

6.1.- 10.1.2020

Neživá příroda - skupenství, jednotky

16.12.- 20.12.2019

Opakování

9.12.- 13.12.2019

Příroda v zimě - pracovní sešit str. 22

2.12.- 6.12.2019

Příroda v zimě

22.11.- 29.11.2019

Ekosystém les - test

18.11.- 22.11.2019

Ekosystém les

Živočichové lesa - pracovní sešit str. 19, str. 20 doplnit samostatně

Jehličnaté a listnaté stromy - opakování

29.11. test 

11.11.- 15.11.2019

Ekosystém les - pracovní sešit str.18.

Jehličnaté a listnaté stromy.

4.11.- 8.11.2019

Písemné opakování - živočichové, hmyz.

Les - rozdělení pater.

28.10.-1.11.2019

Úkol na pátek 8.11. - téma Živočichové - viz. pracovní sešit - prověřování znalostí

21.10.- 25.10.2019

Živočichové (obratlovci, bezobratlí)

- všímání si odlišností ve skladbě těla, způsobu rozmnožování, přijímání potravy

- v PS jsme dokončili kapitolu Živočichové

14.10.-18.10.2019

Živočichové - rozdělení do skupin.

7.10.-11.10.2019

Rostliny - shrnutí. PS str. 6-8.

Příští týden si napíšeme shrnující test, příprava z PS str. 6-8.

30.9. - 4.10.2019

Houby - napsali jsme si shrnující opakování

Rostliny - výtrusné a semenné, PS str. 5

Zápis učiva provádíme do pracovního sešitu, kde je pro něj vyhrazené místo.

Do výuky nosíme učebnici + prac. sešit.