Přírodověda

12.3. - 16.3.2018

Živočichové našich luk


Opakování rostlin a živočichů dle obrázků


5.3. - 9.3.2018

Ekosystém louka


Rostliny našich luk (učebnice + PS)


26.2. - 2.3.2018

Naučná videa k tématu rostliny a živočichové

Ekosystem pole - opakování

Živočichové na poli - soutěž (kvíz)

12.2. - 16.2.2018

Ekosystém pole 

Rostliny našich polí - učebnice + práce v PS

Živočichové našich polí - učebnice + práce v PS

Poznávání zvuků zvířat

5.2. - 9.2.2018

Práce ve skupinách - umění vyhledávat informace (k dispozici učebnice a pracovní sešity přírodovědy, encyklopedie a v posledních deseti minutách také mobilní telefony) na téma "horniny a minerály" a pomocí nich odpovědět na 8 zadaných otázek rozmístěných po třídě

PS: str. 15 (dokončení)

29.1. - 2.2.2018

Shrnutí učiva: Vlastnosti látek (učení v praxi)

22.1. - 26.1.2018

Minerály (nerosty) a horniny - učebnice (str. 32, 33) a práce v PS (str. 15)

Interaktivní cvičení (minerály a horniny)

Video: Tajemství nitra Země

15.1. - 19.1.2018

Vlastnosti látek (zápis)

PS: str. 16, 17 (kromě cv. 4, 5, 7), str. 18 (kromě cv. 8), str. 19

8.1. - 12.1.2018

Vlastnosti látek (Uč. str. 34, 35)

Kvízy na interaktivní tabuli

1.1. - 5.1.2018

Vlastnosti látek (procvičování na interaktivní tabuli)

18.12. - 22.12.2017

Opakování probraných témat

11.12. - 15.12.2017

Jak dělají zvířata? Poznávání podle sluchu

4.12. - 8.12.2017

Příroda v zimě (zápis

PS: str. 13

27.11 - 1.12.2017

Příroda v zimě (Uč. 27 - 28)

20.11. - 24.11.2017

Rostliny našich lesů 

Kořenové, mechové, bylinné, keřové, stromové patro, význam lesa (zápis)

Uč. str. 20 - 24

PS: str. 10 - 12

Domácí úkol na úterý: PS: str. 12/ cv. 9

13.11. - 17.11.2017

Den zvířat (prezentace živočichové)

6.11. - 10.11.2017

Poznávání živočichů u interaktivní tabule, dokončení zápisu (potravní vazby)

Opakování na test

Ekosystém les

30.10. - 3.11.2017

Živočichové - PS: strana 9, zápis do sešitu

Pátek 10.11. Test: Živočichové (vybrané otázky)

23.10. - 27.10.2017

Živočichové - PS: strana 8

16.10. - 20.10.2017

Živočichové

Uč. str. 15-17 

Opakování na příští týden (Uč. str. 4 - otázky 1-12 - trénink na úterní test)

Úterý: test (otázky 1-12 z učebnice str. 4) 

9.10. - 13.10.2017

Rostliny: společný zápis a opakování probraného učiva formou interaktivní hry a videa

2.10. - 6.10.2017

Opakování - práce ve skupinách na společných kvízových otázkách 

PS: 7/6, 7 (cvičení 8: dobrovolný DÚ za malou jedničku)

25.9. - 29.9.2017

Rostliny - dokončení tématu

DÚ: v PS: popsat list a květ

Zjistit, co je fotosyntéza (popsat nebo nakreslit obrázek do sešitu)

V rámci zápisu, který dostali předtištěný, doplnit k obrázku popis houby


18.9. - 22.9.2017

Příroda živá a neživá, Ekosystém, Houby, Rostliny (Uč. str. 6, 7, 8, 9)

PS: Str. 4, 5, 6

V rámci opakování prezentace formou hry

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva