Přírodověda

10. - 14. 6. 2019

Ekosystém rybník, rostliny a živočichové rybníků - pracovali jsme s textem v učebnici. Napsali jsme si opakovací závěrečný test.

Učebnice st. 62 - 66.

3. - 7. 6. 2019

Zopakovali jsme si probrané učivo rostliny a živočichové na poli. Zaměřili jsme se na určování a poznávání rostlin na louce, pojmenovávali jsme luční trávy, stavba těla, jedovaté byliny na loukách.

Učebnice str. 44 - 47.

27. - 31. 5. 2019

Živočichové a rostliny v okolí lidských obydlí. Křížovky a úkoly v pracovním sešitě.

20. - 24. 5. 2019

Živočichové našich polí bylo téma hodiny. Nejdříve jsme zhlédli video na interaktivní tabuli a poté zapsali podle učebnice zástupce ptáků a savců žijících na poli. Zajímavosti doplnila četba z čítanky o střevlících.

Učebnice str.40 - 42.

13. - 16. 5. 2019                                   17. 5. Ředitelské volno

Nebylo vyučováno - Ředitelské volno.

6. - 10. 5. 2019                                      8. 5. STÁTNÍ SVÁTEK   

Suplování - opakování.

29. 4. - 3. 5. 2019                                  1. 5. STÁTNÍ SVÁTEK

Protože hodně dětí chybělo, pracovali jsme ve skupině a zopakovali jsme si vše podle materiálu z Lipky.

22. 4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ          23. - 26. 4. 2019 ŠKOLA V PŘÍRODĚ


15. -17. 4. 2019         ( 18. a 19. 4. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY)

 Nebylo vyučováno - Velikonoční prázdniny.

8. - 12.4. 2019

Polní plodiny - obilniny a jejich využití, stavba těla obilovin.

1. - 5. 4. 2019

Ekosystém louka - poznávali jsme rostliny a živočichy.

25. - 29. 3. 2019        Noc s Andersenem 29. - 30. 3.

Připravovali jsme se na nocování ve škole, zopakovali jsme si vlastnosti látek.

18. - 22. 3. 2019

Napsali jsme si opakování z minerálů a hornin formou doplňovacího cvičení podle učebnice. Kterým se to nepovedlo,měli možnost opravy.

Probíráme vlastnosti látek - základní jednotky délky, hmotnosti, teploty, času; měřidla, odhadujeme a potom měříme nebo vážíme.

Učebnice str. 34, 35. Za Dú dokončit pracovní list.

11. - 15. 3. 2019

Neživá příroda, konkrétně minerály a horniny, nás zajímá. Paní učitelka, Martin a Matěj přinesli ukázky své sbírky do hodiny, Rozálka zase zajímavou knížku. Poznávali jsme tak další nerosty, zopakovali jsme si celé učivo i na interaktivní tabuli. Příští týden ve středu si napíšeme opakování.

4. - 8. 3. 2019

Zopakovali jsme si učivo -  Součásti neživé přírody. Podrobněji jsme probírali nerosty a horniny, ukázka přírodnin.

Do příští hodiny zopakovat učivo podle učebnice str. 30 - 31.

25. 2. - 1.3. 2019  JARNÍ PRÁZDNINY

18. - 22. 2. 2019

Nebylo vyučováno - projekt Fašank

11. - 15. 2. 2019

Opakování probraného učiva, práce do sešitů.

4. - 8. 2. 2019

Součásti neživé přírody - vzduch, složení vzduchu, voda a koloběh vody v přírodě.

Učebnice str. 30 - 31.

28. - 31. 1. 2019        1. února POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Nebylo vyučováno - Pololetní prázdniny.

21. - 25. 1. 2019

Opakování - houby, rostliny a živočichové. Otázky z učebnice na str. 29.


14. 1. - 18. 1. 2019

Pracovali jsme s interaktivní tabulí. Opakovali jsme probrané učivo, proběhla kontrola sešitů a úkolů.

3. 1. - 4. 1.  a  7. 1. - 11.1.2019

Opakovali jsme rozdělení živočichů a zhlédli jsme dokumentární film o lese. Diskuse.

Pracovali jsme v novém pracovním sešitě, vyluštili jsme tajenku o přírodě.

Povídali jsme si o tom, jak živočichové přečkávají období zimního klidu, udělali jsme zápis.

Učebnice str.27, 28.

17. 12. - 21. 12. 2018

Nebylo vyučováno.

10.12. - 14. 12. 2018

Zemědělství ČR - rostlinná a živočišná výroba.

3. 12. - 7. 12. 2018

Potravní řetězec, rozdělení živočichů podle příjmu potravy.

26. - 30. 11. 2018

Živočichové našich lesů podle učebnice na 18, 19. Příroda v zimě.

19. - 23. 11. 2018

Napsali jsme opakování z probraného učiva - 10 otázek. Nové učivo vlastnosti živočichů a jejich dělení. Společné znaky obratlovců a rozdělení do několika dalších skupin (tzv. tříd) na ryby, obojživelníky, plazi, ptáci, savci.

Učebnice str. 15, 16.

12. - 16. 11. 2018

Dělení rostlin, poznávání a třídění. Interaktivní cvičení na tabuli.

Učebnice str. 13, 14.

5.  - 9. 11.2018

  Zopakovali jsme si složení květů, opylení,samčí a samičí orgány. Plod se semeny, typy plodů a rozdělení jako nové učivo zopakovat a přečíst v učebnici str.13. 

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. - 2. 11. 2018

   Semenné rostliny - poznávání rostlin podle listů, květiny, složení květů, opylení (samčí a samičí orgány)

22. - 26. 10. 2018

Semenné rostliny - list, květ.

15. - 19. 10. 2018

Dělení rostlin, výtrusné rostliny, semenné rostliny - stavba těla rostlin, funkce kořene, stonku. Napsali jsme si menší opakovací testík.

Učebnice str.10, 11.

8. - 12. 10. 2018

 Vycházka do přírody k mokřadu, poznávání rostlin a živočichů, ekosystém rybník.

Poznávali jsme houby na interaktivní tabuli - test.

1. - 5. 10. 2018

   Pracovali jsme s učebnicí a textem, hledali důležité informace, třídili různé živočichy do ekosystému.

  Rozšiřující učivo HOUBY, popis a poznávání hub.

24. - 27. 9. 2018  (Státní svátek 28. 9.)

  Nebylo vyučováno - Státní svátek.

17. - 21.9.2018

Příroda živá a neživá, co do ní patří, hledání ve třídě. Pracovní list - práce s textem.

Učebnice str.6

10. - 14. 9. 2018

Opakování učiva ze 3. ročníku. Živá příroda, rozdělení, živé organismy - houby, rostliny.

Učebnice str.4 - 6.

3. 9. - 7. 9. 2018

Úvodní hodina, seznámení s novým předmětem. Otázky a odpovědi z učiva 3. ročníku.