Přírodověda

18.9. - 22.9.2017

Příroda živá a neživá, Ekosystém, Houby, Rostliny (Uč. str. 6, 7, 8, 9)

PS: Str. 4, 5, 6

V rámci opakování prezentace formou hry

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva