Vlastivěda

10.6. - 14.6. 2019

S žáky jsme probírali jednotlivé osobnosti Národního obrození. Čtením ve skupinách žáci zjistili informace, které po té prezentovali zbytku třídy.

Nové učivo "Rok 1848". Pojem revoluce a ústava.

3.6. - 7.6. 2019

Učivo "Národní obrození". Pročetli jsme si v učebnici vše podstatné. Zopakovali jsme učivo prezentací a začali vypracovávat opakování učiva v pracovním sešitě.

Písemná práce byla napsána, opravena a následně zapsána do ŽK. V příštím týdnu dokončíme učivo Náárodní obrození.

27.5. - 31.5. 2019

Opakování učiva "manufaktury a první stroje". Zaměřili jsme se na české vynálezce. Zkusili jsme si cvičnou písemnou práci na toto učivo a procvičili jej v pracovním sešitě. 

Příští týden ve středu 5.6. nás čeká písemná práce na téma "Manufaktury a první stroje". Pro přípravu na písemnou doporučuji pracovní list z minulé hodiny + cvičnou písemnou práci.

20.5. - 24.5. 2019

Opakování učiva "Život na vesnici v 18. století". Předvedli jsme si, jak takový život asi vypadal. K tomu nám pomohl pracovní list v sešitě. Tvořili jsme jídelníček a vybavovali jejich obydlí.

Nové učivo "Manufaktury a první stroje". Řekli jsme si, proč došlo ke vzniku manufaktur a co se stalo s manufakturami potom. První parní stroje. Vypracování pracovního listu - čeští vynálezci.

6.5. - 10.5. 2019

Písemná práce Marie Terezie a Josef II. Ve středu 15.5. možná oprava.

Nové učivo život na vesnici v 18. století. Jak žili, jak se oblékali a co jedli...

Výukové video - život na vesnici. Diskuse se žáky. Brambory jako základní plodina.

29.4. - 3.5. 2019

Opakování učiva Marie Terezie a Josef II.

Pracovní list křížovka - použít pro přípravu na písemnou práci

Kahoot - interaktivní zopakování látky

Písemná práce - Marie Terezie a Josef II., pro přípravu využít pracovní list a dále pracovní sešit str. 7 a 8.

23.4. - 26.4. 2019

Opakování učiva o Marii Terezii. Doplnění učiva o postavu Josefa II. a jeho reforem. Pracovní list. Doplnění učiva v pracovním sešitě.

15.4 - 17.4. 2019

Nové učivo Marie Terezie a její reformy. Osvícenství. Změna poměrů ve společnosti.

Výukové video o Marii Terezii.

8.4. - 12.4. 2019

Učivo "Ve školní lavici". Srovnání školství teď a v době pobělohorské. Osoba Jana Amose Komenského - výukové video.

Zpětná vazba k písemné práci "doba pobělohorská".

1.4. - 5.4. 2019

Opakování učiva Doba pobělohorská, pracovní list, práce ve skupinách, křížovka. Pracovní listy jako příprava na písemnou práci 10.4. "Doba pobělohorská".

Nové učivo Barokní doba. Pracovní list. Znaky baroka. Výukové video.

25.3. - 29.3. 2019

Nové učivo - opakování dějin - Vznik českého státu, práce s učebnicí

pracovní list - první Přemyslovci

osobnosti počátečních dějin - hesla k jednotlivým osobám

Státní svátky - Sv. Václav, Jan Hus, Cyril a Metoděj

18.3. - 22.3. 2018

Nové učivo - opakování dějin národa českého, pravěk, Keltové, Slované, začátek opakování učiva o Velké Moravě

Výukové video - Dějiny udatného českého národa

Pracovní list - opakování učiva 4. ročníku

Upozornění - nosit si druhý díl učebnice 

11.3. - 15.3. 2018

Nové učivo - cestování po Evropě. Státy, které jsme navštívili. Památky Evropy.

Opakování učiva slepá mapa Evropy. Zpětná vazba k písemné práci.

DÚ: 20.3. písemná práce slepá mapa Evropy

4.3. - 8.3. 2018

Nové učivo hospodářství Evropy - úvod, práce s učebnicí

Opakování učiva slepá mapa Evropy - pracovní list, procvičování

Písemná práce - slepá mapa Evropy

18.2. - 22.2. 2018

Opakování podnebné pásy v Evropě

Slepá mapa Evropy - pracovní list, opakování s Kahootem

Nové učivo - rostliny a živočichové Evropy

11.2. - 15.2. 2019

Učivo Evropa - opakování povrchu a vodstva, práce se slepou mapou, pracovní list s doplněním informací

Nové učivo podnebí a podnebné pásy v Evropě - pracovní list s doplněním informací


4.2. - 8.2. 2018

Nové učivo Evropa - povrch a vodstvo

Práce s mapou - zakreslení důležitých pohoří, řek, zálivů apod.

Průliv x průplav

Písemná práce - Německo a Rakousko

28.1. - 31.1. 2018

Opakování sousedních států Rakousko a Německo, přírodní podmínky, průmysl

Kontrola dobrovolného domácí úkolu

Příprava na písemnou práci Rakousko a Německo

DÚ: 6.2. písemná práce Rakousko a Německo

21.1. - 25.1. 2018

Sousední státy České republiky - písemná práce Slovensko a Polsko

Nové učivo Rakousko a Německo - pracovní list

Vyhodnocení dobrovolného úkolu

Práce s google maps - místa v Rakousku a Německu

14.1. - 18.1. 2018

Zpětná vazba k písemné práci kraje ČR

Zopakovali jsme památky Unesco

Vyhodnocení dobrovolného domácího úkolu

Příprava na písemnou práci Slovensko a Polsko

DÚ: 23.1. středa písemná práce Slovensko, Polsko

7.1. - 11.1. 2018

Příprava na písemnou práci kraje ČR

Spojování míst a jejich významů v rámci opakování na písemnou práci

Nové učivo - sousední státy ČR - Slovensko

Písemná práce kraje ČR

3.1. - 4.1. 2018

Opakování kraje ČR

10.12. - 14.12. 2018

Opakování na písemnou práci - kraj Moravskoslezský, Olomoucký a Vysočina

Prezentace žáků - jednotlivé kraje

Písemná práce

3.12. - 7.12. 2018

Olomoucký kraj - pracovní list

Zlínský kraj - pracovní list

Prezentace žáků - jednotlivé kraje

26.11. - 30.11. 2018

Moravskoslezský kraj - pracovní list

Olomoucký kraj - pracovní list

Práce na PC - vytváření prezentací k jednotlivým krajům

19.11. - 23.11. 2018

Opakování kraj Vysočina

Jihomoravský kraj - pracovní list

Opakování na písemnou práci kraj Ústecký, Liberecký a Karlovarský. Písemná práce z těchto krajů bude 28.11. ve středu.

DÚ: Příprava na písemnou práci. Materiály/příprava byla rozdána.

12.11 - 16.11. 2018

Písemná práce viz minulý zápis

Opakování Karlovarský kraj

Ústecký a Liberecký kraj

DÚ: Liberecký kraj pracovní list

5.11. - 9.11. 2018

Opakování - příprava na písemnou práci

Pardubický kraj

Karlovarský kraj

DÚ: 14.11. písemná práce Plzeňský, Královehradecký a Pardubický kraj

31.10. - 2.11. 2018

Opakování krajů, které jsme probrali. Tipy na školní výlet.

Pardubický kraj - pexeso, úvod

DÚ: Pracovní list Pardubický kraj

22.10. - 26.10. 2018

Opakování Jihočeský kraj - příprava na písemnou práci

Královehradecký kraj - pracovní list, mapa, video, památky

DÚ: 31.10. 2018 písemná práce Středočeský a Jihočeský kraj

8.10. - 12.10. 2018

Opakování Středočeský kraj, pracovní list

Plzeňský kraj - prezentace, video, pracovní list

1.10. - 5.10. 2018

Příprava na písemnou práci - Praha

Kvíz - Praha

Středočeský kraj - krajina, vodstvo, města, zajímavosti - zápis bude doplněn příští hodinu

24.9. - 27.9. 2018

Praha - opakování a příprava na písemnou práce, památky, významná místa

Vyhodnocení domácího úkolu

Pracovní sešit - Praha

DÚ: 5.10. písemná práce Praha

17.9. - 21.9. 2018

Praha jako samostatný kraj, opakování

Středočeský kraj - významná místa, vodstvo, povrch, průmysl

Pracovní list (zápis do sešitu) Praha a Středočeský kraj

DÚ: Poznej obrázky - pracovní list v sešitě

10.9. - 14.9. 2018

To nej z ČR - opakování, základní informace o ČR

Praha - základní informace, památky, průmysl, cestovní ruch

3. 9. - 7. 9. 2018

Úvodní hodina - kde jsme byli o prázninách

To nej z ČR - Praha, Sněžka atd.