Vlastivěda

4. 6. - 8. 6. 2018

Po tomto týdnu už víme, jak vypadala vesnice 18. století a přiblížili jsem si život venkovského obyvatelstva. Vysvětlili jsme si důvody odchodu lidí do měst. Víme, co je to manufaktura. 

28. 5. - 1. 6. 2018

V tomto týdnu jsme se seznámili se dvěma osvícenskými panovníky naší země: Marií Terezií a Josefem II. Z hodin výtvarné výchovy máme k tomuto tématu vytvořené plakáty. Na probrané téma si v úterý napíšeme písemku. 

21. 5. - 25. 5. 2018

Tento týden hodiny vlastivědy neproběhly: v úterý jsme byli na exkurzi v Hostětíně, v pátek je ředitelské volno. V pondělí nás čeká třídní focení. 

14. 5 - 18. 5. 2018

Úterní hodina nám z důvodu konání absolventských prací odpadla. Ještě jednou velké díky všem zúčastněným. Připravili jste perfektní podmínky a žáci tak mohli předvést  vše, co si dlouhou dobu připravovali a při samotných prezentacích tak mohli ukázali, co v nich doopravdy je. Na všechny jsem byla velice pyšná a patří jim můj obdiv za zvládnutí celé přípravy i samotného úterního finále. 

V páteční hodině vlastivědy jsme si posvítili na téma osvícenství. 

7. 5. - 11. 5. 2018

V úterý byl státní svátek, v pátek jsme se zaměřili na osobnost J. A. Komenského. Na téma školství a Komenský si v příští hodině napíšeme test (poznámky v sešitě + učebnice str. 14,15). 

30. 4. - 4. 5. 2018

V úterý byl státní svátek, v pátek jsme si napsali písemku na baroko a začali téma osvícenství. 

23. 4 - 27. 4. 2018

V úterní hodině jsme se učili o tom, jak vypadalo vzdělávání a školy v 17. století.  Páteční hodina odpadá, koná se Pohár osvobození. Příští pátek si napíšeme písemku na baroko. 

16. 4. - 20. 4. 2018

Místo úterní hodiny jsme u nás ve škole přivítali návštěvu ze Speciální školy v Uherském Hradišti. Páteční hodina byla ve znamení barokní hudby a stavitelství. 

9. 4. - 13. 4. 2018

Dobu pobělohorskou máme uzavřenou a začínáme nové téma: baroko. 

3. 4. - 6. 4. 2018

Tento týden jsme si vyzkoušeli práci v tzv. hnízdech. Různě početné skupiny žáků se věnovaly odlišným úkolům a každý svým způsobem přispěl k osvětlení nového tématu: Život všech vrstev obyvatelstva v době pobělohorské. Příští pátek si na dosud probranou dějepisnou látku napíšeme písemku. 

19. 3 - 28. 3. 2018

V tomto týdnu jsem se přesunuli ze zeměpisu do dějepisu. Nejprve jsem si zopakovali učivo 4. ročníku, pak jsme se zaměřili na novou látku: dobu pobělohorskou.  

12. 3. - 16. 3. 2018

Tímto týdnem jsme završili téma Evropy: zaměřili jsme se na vodstvo, podnebí a obyvatelstvo. Příští úterý čeká žáky závěrečná písemka, která bude mít podobu slepé mapy. 

5. 3. - 9. 3. 2018

Tento týden jsme se formou různých opakovacích cvičení ujistili, jak moc už toho o Evropě víme.  Třídu musím pochválit za vzornou práci a nasazení. Novou látkou byly evropské ostrovy a poloostrovy a jejich zakreslení do slepé mapy. Samozřejmě jsme viděli i další povedené prezentace spolužáků.  

26. 2. - 2. 3. 2018

Máme za sebou slibovanou písemku, kterou jsem si následně společně prošli. Žáci, kteří nejsou spokojeni se známkou, dostali možnost náhradní písemky. Stále pokračujeme s prezentacemi. Prací s kartičkami států si opakujeme evropská města a zajímavosti jednotlivých států. Žáci dostali za úkol dokončení str. 40 v pracovním sešitě. 

12. 2. - 16. 2. 2018

Tento týden jsem se díky velmi povedeným prezentacím spolužáků podrobněji seznámili s dalšími evropskými státy. Učíme na nich, jak prezentaci samotnou předvést, což budeme potřebovat na závěr roku u absolventských prací. Ale také si zkoušíme konstruktivně posoudit odvedenou práci spolužáků. Dále jsem si prošli písemné práce o Polsku. Po prázdninách nás čeká písemné opakování Německa a Rakouska. Za domácí úkol žáci dostali doplnit slepé mapy Evropy.

5. 2. - 9. 2. 2018

I v tomto týdnu pokračujeme s prezentacemi jednotlivých evropských států. Novou látkou bylo učivo o Německu a Rakousku. Za domácí úkol žáci dostali doplnění pracovního listu "Rakousko". Také jsme začali téma Evropa - jeden ze světadílů. V příštím týdnu nás čeká písemné opakování na téma Polsko. 

22.1. - 26.1.2018

Tento týden jsme dokončili Německo. Čeká nás písemná práce na Slovensko. Pracujeme na prezentacích na různé evropské státy. Čeká nás ještě Rakousko. 

15.1. - 19.1.2018

Procházeli jsme si společně otázky z testu napsaného v předchozím týdnu týkající se Zlínského kraje. Navázali jsme novou látkou zaměřující se na státy v srdci Evropy. První z probíraných zemí bylo Slovensko uvedené prezentací spolužáka. Ukazovali jsme si jak efektivně prezentaci vytvořit a doprovázet ji mluveným slovem s oporou ve vlastním písemném podkladu. Napsali jsme si strukturovaný zápis. Látku jsme si doplnili zakreslováním výrazných povrchových dominant (hory, nížiny, řeky) a velkých měst a turistických destinací do mapy Slovenska, která je součástí zápisu. Další probíranou středoevropskou zemí se stalo Polsko. Prezentace o Polsku a Německu bude připravena na další hodinu. V rámci domácí přípravy je třeba si oba zápisy projít při společné práci s mapou.


8.1. - 12. 1. 2018

Napsali jsme písemku na Zlínský kraj. Začali jsme probírat Evropu, rozdělili jsme si prezentace o státech Evropy, na příště je potřeba přinést Slovensko plus jakékoli další prezentace o státech Evropy.

4. 12. - 8. 12. 2017

Probrali jsme učivo o Zlínském kraji, žáci předvedli připravené prezentace. Zopakovali jsme učivo o krajích.

27.11 - 1. 12. 2017

Napsali jsme testy z učiva kraj Vysočina a Olomoucký kraj.Začala prezentace Jihomoravského kraje.

6.11. - 24.11. 2017

Probírali jsme jednotlivé kraje - Vysočina, Moravskoslezský, žáci prezentovali své práce o krajích.

30.10. - 3.11. 2017

Dobrali jsme učivo krajů Čech - kraj Středočeský, písemně příští týden ve středu zopakujeme kraj Jihočeský a Ústecký. Zápisy v sešitě. Používáme ve výuce pořady z Déčka na ČT.

23.10. - 25.10.2017

Probírali jsme učivo Jihočeského kraje. Příští týden v pátek nás čeká písemné opakování Ústeckého kraje - zápis v sešitě.

16.10 - 20.10.2017

Opakovali jsme učivo Pardubického a Plzeňského kraje, nové učivo - kraj Ústecký, zápis v sešitě. 

9.10. - 13.10.2017

Tento týden jsme zopakovali kraje - Karlovarský, Královéhradecký a Liberecký. Příští týden ve středu nás čeká písemná práce na Pardubický a Plzeňský kraj, učivo ze sešitu. Budeme pracovat s mapou.

2.- 6.10.2017

Kraje ČR, prezentace, opakování pojmů k jednotlivým krajům (Pardubicky, Královéhradecký, Karlovarský, Plzeňský, Liberecký, Kraj hlavní město Praha) - spojování.

25.9. - 29.9.2017

Kraje ČR, prezentace, Královehradecká kraj, Liberecký kraj

18.9 - 22.9.2017

Kraje ČR - Praha, Karlovarský kraj, učebnice str. 7 a str.14, příští týden ve středu 27.9. písemná práce - kraj Praha

4.9. - 15.9.2017

Kraje ČR, prezentace zadaných krajů ve dvojicích, slepá mapa krajů ČR, pracovní sešit str.21