Přírodopis


21. 6. - 18. 6. 2021

Poslední týden se věnujeme opakování učiva.

HEZKÉ PRÁZDNINY!!!

14. 6. - 18. 6. 2021

Tento týden se věnujeme závěrečnému opakování. Podívali jsme se na film o zemětřesení, příští hodinu dokončíme pracovní list právě na téma zemětřesení.

7. 6. - 11. 6. 2021

Ať si vykračujeme krajinou, nebo po dlažbě města, všude máme pod nohama horniny. Víme, že horniny jsou směsi minerálů. V průběhu vývoje planety Země se vytvořila pestrá škála hornin. Nové téma poznáváme pomocí skupinové práce, připravujeme si prezentace na příští týden.

31. 5. - 4. 6. 2021

Pokračujeme v mineralogii, seznamujeme se s mineralogickým systémem.

Sulfidy patří mezi hospodářsky významné nerostné suroviny, halogenidy - sůl nad zlato, oxidy - drahé kameny, uhličitany - horninotvorné minerály, sírany - sádra na zlomeniny a fosforečnany - víme, jaká je tyrkysová barva. Nezapomeňte omrknout poznávačku na parapetu.

Příští týden systém zopakujeme a podíváme se na horniny.  

24. 5. - 28. 5. 2021

Seznámili jsme se se základním tříděním minerálů. První skupinou, na kterou jsme se zaměřili, jsou prvky. Zopakovali jsme si chemické značky prvků, umíme poznat a známe vlastnosti zlata, stříbra, mědi, síry, tuhy a diamantu. Na parapetu u učebny biologie najdete vystavené minerály k poznávačce.


17. 5. -  21. 5. 2021

Málem bych vás ani nepoznala :-). Co poznáváme společně ve škole? Minerály neboli nerosty. Společně jsme  se bavili o základních fyzikálních a chemických vlastnostech minerálů. Vrátili jsme se ještě k tématu věčných diamantů. Všichni si už určitě pamatují, co má společného diamant a obyčejná tužka, C je správně.


10. 5. - 14. 5. 2021

Ahoj deváťáci,

naši (doufejme) poslední online hodinu jsme věnovali minerálům - nerostům. Jsou to prvky nebo chemické sloučeniny, které jsou součástí neživé přírody. Už víme, jak mohou vznikat. Ve skupinách jsme pátrali po vzniku jantaru a perel. Příští hodinu si ukážeme "naživo" nejznámější minerály. Těším se na vás.

Dobrovolný úkol:

Podívejte se na video. Zjistíte, kdo má na svědomí diamanty.

 https://www.youtube.com/watch?v=-p8326ceods&t=8s

3. 5. - 7. 5. 2021

Ahoj deváťáci,

vrhli jsme se nové téma: GEOLOGIE - VĚDA O ZEMI. Geologie se zabývá studiem neživé přírody. My už víme, kdo je vyhlášeným geologem naší školy a máme vybráno, které geologické vědy budeme v budoucnu studovat. Také jsme si ukázali základní výbavu každého geologa.

Dobrovolný úkol:

Vyhledej geologickou mapu ČR nebo třeba Kunovic. Mapu pošli na můj email. 

  

26. 4. - 30. 4. 2021

Ahoj deváťáci,

pokračujeme v tématu první pomoci, děkuji za přípravu. Dokončili jsme toto téma, všichni už víme, jak poskytovat první pomoc při běžných životních situacích. 

První pomoc při stresu - zhluboka dýchat! Děcka, držím pěsti!


19. 4. - 23. 4. 2021

Ahoj deváťáci,

děkuji všem za přípravu na dnešní hodinu, zvládli jsme více než polovinu zadaných témat. Už víme, jak poskytnout první pomoc při otravě houbami nebo jak ošetřit popáleniny. Příští hodinu budeme v tématu první pomoci pokračovat, čeká nás první pomoc při krvácení a otravě alkoholem.

Dobrovolný úkol:

Využívání účinných látek rostlin k léčení má dlouhou tradici. Znáš některé léčivé bylinky a jejich využití? Odpovědi posílejte na email: jurikova@zskunup.cz.


12. 4. - 16. 4. 2021

Ahoj deváťáci,

v hodině jsme sestavili návod pro poskytnutí první pomoci a také jsme pracovali ve skupinách na zadaných úkolech. Podklady najdete v MS Teams i zde: první pomoc_práce skupin.docx (14.01 kB)

Na příští online hodinu buďte, prosím, všichni připraveni.

Dobrovolný úkol:

Domácí lékárnička patří mezi základní vybavení každé domácnosti. Co by v lékárničce nemělo určitě chybět? Své odpovědi posílejte na můj email: jurikova@zskunup.cz.6. 4. - 9. 4. 2021

Ahoj deváťáci,

první pomoc jsme začali testem znalostí a dařilo se vám velmi dobře.

Vše důležité je stručně popsáno v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=cNVUyLPma8s

Díky, že se všichni podíváte. Vašich 5 minut času může tentokrát někomu zachránit život.

Přikládám i jednoduchý návod, se kterým jsme se seznámili v hodině: první pomoc_postup.docx (65.62 kB)

Dobrovolný úkol: 

Tonutí - pokus se sestavit stručný návod, jak se zachovat. Představ si, že je léto a jdeš se koupat na Štěrk. Někdo se v tvé blízkosti začne topit. Jak se zachováš? Odpovědi pošlete na můj email.  

29. 3. - 31. 3. 2021

Ahoj deváťáci,

tento týden mám pro vás dva úkoly:

1) Podívejte se na toto video, má jen 4 minuty. Čeká nás velmi důležité téma!

https://www.youtube.com/watch?v=4dOvSNC6Zl8

2) Využijte krásného počasí a vydejte se do přírody. Krásné Velikonoce!

Dobrovolný úkol:

Vyfoťte a pošlete mi zajímavou fotku z přírody.


22. 3. - 26. 3. 2021

Ahoj deváťáci,

tento týden se online nepotkáme, místo hodiny přírodopisu bude matematika. Podívejte se, prosím, všichni do MS Teams, najdete tam podklady pro práci na tento týden. Děkuji.

PŘÍSTÍ TÝDEN, V PONDĚLÍ 29. 3. PROBĚHNE BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA!!! info v MS Teams

Dobrovolný úkol: 

Dokument - Honba za genetickým pokladem: https://www.youtube.com/watch?v=XRv_wzAyhME.

Lákala by vás kariéra vědce? Jaká jsou pro a proti tohoto povolání? Napište na můj email.


15. 3. - 19. 3. 2021

Ahoj deváťáci,

hodinu jsme věnovali genetice a jejímu významu. V hodině jste pracovali na zodpovězení otázek, odpovědi pošlete na můj email do 24. 3. Vše najdete v této prezentaci: Př_9_genetika.pptx (1.12 MB)

Dobrovolný úkol:

Podívejte se na video z cyklu NEZkreslená věda na téma genetika: 

https://www.youtube.com/watch?v=GEaZ9ngOuPE

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Biologická olympiáda proběhne ve dnech 25. 3. -  31. 3. 2021.

Její součástí bude test, poznávačka a  laboratorní úloha, kterou budete plnit doma a následně pošlete mailem.

Můžete se podívat na zadání z minulého roku - letos bude téma stejné, takže můžete trénovat :-)

Stránky k opakování:

https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/r-11835-aktuality/55-bio-skolni-kolo-c-d.html

Těším se na velkou účast :-)

8. ročník a 9. ročník je kategorie C

8. 3. - 12. 3. 2021

JARNÍ PRÁZDNINY 

1. 3. - 5. 3. 2021

Ahoj deváťáci,

genetika je věda studující dědičnost a proměnlivost organismů. V dnešní online hodině jsme se seznámili se základními pojmy. Práci z hodiny pošlete na můj email do 7. 3. (za skupinu stačí poslat pouze jednou).

Pomocí Kahootu! si zopakujte rozmnožovací soustavu:

https://kahoot.it/challenge/02006875?challenge-id=e76f26d4-ff8e-40de-ac73-04e209ffb4d0_1614850532965 nebo Game PIN: 02006875. Deadline je 18.3. Vyplnit test můžete i opakovaně, za jméno uveďte číslo pokusu. Hodnocení: známka 1 (0, 1 chyba), známka 2 (2, 3 chyby), známka 3 (4, 5 chyb) …  

Dobrovolný úkol:

Co jsou to geneticky modifikované potraviny a proč se o nich často mluví? Odpovědi posílejte na můj email. 

22. 2. - 26. 2. 2021

Ahoj deváťáci,

dokončili jsme téma rozmnožování, zápis najdete zde: př_9_zápis_rozmnožování.docx (161.97 kB)

Opakování si napíšeme příští týden.

Během života procházíme různými věkovými obdobími (od novorozeneckého až po stáří). Pro každé z nich jsou typické charakteristické změny. Jednotlivá období,  dobu trvání a charakteristické znaky jsme probrali v online hodině. 

Dobrovolný úkol:

Tak jde čas - najdi starou fotku tvojí třídy, spolužáků, učitelů a pošli na můj email. Společně se na proměny v čase podíváme v hodině.

15. 2. - 19. 2. 2021

Ahoj deváťáci,

nechtěnému otěhotnění zabraňují různé metody antikoncepce, nejběžnější metody najdete v prezentaci z hodiny: Př_9_antikoncepce.pptx (795.29 kB)

Úkol: V prezentaci jsou otázky k tématu (antikoncepce + pohlavně přenosné choroby), odpovědi pošlete na můj email: jurikova@zskunup.cz, do 24. 2., děkuji.

Dobrovolný úkol:

Jak se jmenuje jeden z nejvýznamnějších českých vědců 20. století, který je objevitelem řady antivirotik využívaných při léčbě HIV/AIDS. Odpověď pošli na můj email.

Malá nápověda: O viru HIV a nemoci AIDS - NEZkreslená věda

https://www.youtube.com/watch?v=2Bl1CC_2mCM

8. 2. - 12. 2. 2021

Ahoj deváťáci,

pokračujeme v tématu rozmnožování. Vznik a vývin každého jedince začíná oplozením, probrali jsme těhotenství a porod. Příští hodinu nás čekají témata: antikoncepce a pohlavně přenosné choroby. Podívejte se na tato 3 krátká videa:

antikoncepce: https://www.youtube.com/watch?v=xdj0oypJjYA

interrupce: https://www.youtube.com/watch?v=OrAhUq4sLHE

nejčastější pohlavní choroby: https://www.youtube.com/watch?v=fQpPvVypkyY

Dobrovolný úkol:

Hormonální antikoncepce - ANO či NE? Často diskutované téma posledních let. Jaký je váš názor na užívání hormonální antikoncepce? Napište na můj email.


1. 2. - 5. 2. 2021

Ahoj deváťáci,

probíráme téma pohlavní soustava člověka. Jsem ráda, že toto téma pro vás není tabu a nebojíte se zapojit do diskuze. Projděte si, prosím, tuto prezentaci, zaměřte se na stavbu pohlavního ústrojí u ženy.

př_9_pohlavní soustava_muž_žena.pptx (2.11 MB)

Své znalosti ověřte zde:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2024

Pokud mi pošlete printscreen (úspěšnost 100%), budete odměněni jedničkou.

Dobrovolný úkol:

Spermie objevil v roce 1677 A. van Leeuewenhoek. V jaké souvislosti jsme se s tímto vědcem v přírodopisu již  setkali? Odpověď pošlete na můj email.

25. 1. - 30. 1. 2021

Ahoj deváťáci,

tento týden se online nepotkáme. Čeká nás nové téma - pohlavní soustava člověka.

Podívejte se na toto video:https://www.youtube.com/watch?v=IRgloejTRtY

Prostudujte si, prosím, tuto prezentaci, zatím jen pohlavní soustavu muže:

př_9_pohlavní soustava.ppt (2.19 MB) 

Nezapomeňte na Kahoot! - hormony z minulého týdne, termín je neděle 31. 1. 

Užijte si pololetní prázdniny! 

Dobrovolný úkol:

Jaký je ideální věk u ženy pro plánování potomka? Zajímá mě váš názor, kdy je ten správný čas na založení rodiny. Odpovědi pošlete na můj email.

18. 1. - 22. 1. 2021

Ahoj deváťáci,

tento týden jsme si online doplnili znalosti o hormonální soustavě. Známe základní hormony a také žlázy, které je produkují. Probrali jsme poruchy růstu, onemocnění zvané cukrovka a také jsme si povídali o dopingu. Společně jsme se shodli, že modré světlo z obrazovek telefonů a počítačů nám narušuje spánek. Podělili jsme se o pár triků, jak tento problém vyřešit.

Zápis: př_9_hormonální soustava_zápis.docx (247.86 kB)

Projděte si, prosím, zápis a do neděle 31. 1. otestujte své znalosti v Kahootu!

https://kahoot.it/challenge/06404722?challenge-id=e76f26d4-ff8e-40de-ac73-04e209ffb4d0_1611304393019

Game PIN: 06404722 Hrát můžete i opakovaně, odkaz na Kahoot! a zápis najdete i v MS Teams.

Dobrovolný úkol:

Doping a sport - ojedinělé selhání jednotlivce nebo běžná realita sportovního světa? Jaký máš názor na tuto problematiku? Napiš mi krátké zamyšlení na můj email.  

11. 1. - 15. 1. 2021

Ahoj deváťáci,

děkuji za vaši práci v online hodině a velké poděkování všem mávajícím. Zopakovali jsme si oční vady a nakousli téma Hormonální soustava. Dokážeme jmenovat některé hormony a přišli jsme na to, kde vznikají. Příští hodinu budeme ještě v tématu pokračovat, podívejte se prosím na toto video:

https://www.youtube.com/watch?v=fv1I-6ConT0

Je to váš jediný úkol, udělejte si i poznámky, děkuji.

Dobrovolný úkol:

Slunce jako nabíječka? Zjisti, jak ovlivňují sluneční paprsky naše hormony? Odpovědi pošlete na můj email.

4. 1. - 8. 1. 2021

Ahoj deváťáci,

moc vás všechny zdravím v novém roce. Věřím, že pro vás bude šťastný a úspěšný. V minulých hodinách jsme se věnovali smyslům, máte u sebe pracovní list na téma: Stavba lidského těla - smyslová ústrojí. Pokuste se dohledat informace a doplnit. Jste šikovní, určitě si poradíte. Potkáme se online v pátek 8. 1. Budu se na vás těšit.

Pracovní list na téma smysly pošlete na můj email do neděle 10. 1. 

Dobrovolný úkol:

Zjisti, co je to daltonismus. Postihuje častěji muže nebo ženy? Odpovědi posílejte na můj email.


14. 12. - 18. 12. 2020

Věnujeme se smyslům, podívali jsme se společně na zrak. Ukázali jsme si model lidského oka, krátké video nám pomohlo pochopit, jak tento malý zázrak funguje. Ještě se oku a jeho stavbě budeme věnovat po svátcích, nezapomeňte si pracovní list, který máme rozpracovaný. 

Mějte se moc hezky, užijte si Vánoce.

7. 12. - 11. 12. 2020

Tento týden jsme dobrali nervovou soustavu, v úterý 15.12. nás čeká písemka. Při přípravě použijte zápis a pracovní list, který jsme v hodině společně vypracovali.

Společně jsme nakousli nové téma, které na nervovou soustavou navazuje, povídali jsme si o vnímání okolního světa pomocí smyslů. Ty nás informují o změnách probíhajících okolo nás i v našem organismu. Nejdůležitějším lidským smyslem je zrak, který nás může klamat. Téma jsme si uvedli pomocí optických klamů. Oko snímá obrázek, ale mozek ho interpretuje jinak, než jak je opravdu zobrazen.


30. 11. - 4. 12. 2020

Ahoj deváťáci,

probíráme nervovou soustavu. Toto téma je obsáhlé a náročné. Nejprve jsme se snažili společně přijít na efektivní způsoby učení. Není potřeba odříkat všechno učivo zpaměti, důležité je pochopit význam a souvislosti. Vědět PROČ to tak je. Umíte tedy vysvětlit, co je to nervová soustava, CNS a neuron? Určitě ano, společně zopakujeme ve škole.

Jak se připravit na další hodinu, která už bude ve škole?

Dodívejte se na druhou část videa o nervové soustavě: 

https://youtu.be/bNfSg5jNRyM

Projděte si ještě jednou zápis, o kterém jsme se bavili na online hodině (zápis z minulého týdne), prostudujte především stavbu neuronu: Př_9_zápis_nervová soustava.docx (1.48 MB)

Budu se na vás těšit!

Dobrovolný úkol:

Otestujte své znalosti z nervové soustavy v Kahootu! Hrát můžete opakovaně, hlaste zadáním jména a příjmení, případně doplňte číslo pokusu. Jednička je za 100%, určitě to zvládnete. Deadline 4. 12. 

https://kahoot.it/challenge/09967368?challenge-id=e76f26d4-ff8e-40de-ac73-04e209ffb4d0_1606489142726

nebo Game PIN: 09967368.

23. 11. - 27. 11. 2020

Ahoj deváťáci,

test v Kahootu! se vám povedl, díky za jeho splnění. Potěšila mě vaše snaha o zlepšení výsledku, super. Společně jsme nakousli nové téma: Nervová soustava.

Pokud si chcete zopakovat, kdo vlastně řídí naše tělo, podívejte se na video (NEZkreslená věda):   https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc&t=326s 

Jak se připravit na další online hodinu?

Podívejte se na první polovinu tohoto videa : https://www.youtube.com/watch?v=bNfSg5jNRyM&t=1481s

Prostudujte si zápis:Př_9_zápis_nervová soustava.docx (1.48 MB)

Udělejte si poznámky na papír, ať máme o čem mluvit. Díky.


Dobrovolný úkol:

Tentokrát bude  spojen s přípravou na hodinu. Vytvořte při sledování videa o NS myšlenkovou mapu.

Mapu vyfoťte a pošlete. Přikládám své "veledílo" pro inspiraci :-). 

16. 11. - 20. 11. 2020

Ahoj deváťáci,

děkuji všem za přípravu na online hodinu. Tento týden si soustavu vylučovací a kožní zopakujeme. Prostudujte zápis a své znalosti prověřte v Kahootu! Pro zájemce je opět připraven dobrovolný úkol. 

Zápis: Př_9_zápis_kůže a vylučovací soustava .docx (227.67 kB)

Kahoot!: https://kahoot.it/challenge/09170241?challenge-id=e76f26d4-ff8e-40de-ac73-04e209ffb4d0_1605299767866 nebo Game PIN: 09170241.

Přihlášení: jméno a  příjmení. Hrát můžete opakovaně, za jméno jen doplňte číslo pokusu. Test bude hodnocen, hodně štěstí! (Termín: do 21. 11.)


Dobrovolný úkol:

Hledejte souvislosti, odpovědi mi pošlete mailem.

Př_9_Poznej soustavu.pptx (1.9 MB)


9. 11. - 13. 11. 2020

Ahoj deváťáci,

nově se budeme věnovat kůži. Tento "orgán" nás dokáže před okolním světem chránit a také nás s okolním světem spojuje. Podívejte se na video o kožní soustavě:

https://www.youtube.com/watch?v=7lg7NG0GxJE

Před hodinou se ještě mrkněte tuto na prezentaci: Př_9_kožní soustava.pptx (2.04 MB)

Díky za přípravu na hodinu, budu se na vás těšit.


Dobrovolný úkol:

Hledá se pachatel - vytvořte si kartu pachatele, vyfoťte a pošlete na můj mail. 

 Př_9_karta pachatele .docx (738.13 kB)


2. 11. - 6. 11. 2020

Milí deváťáci,

zdravím vás po prázdninách. Probíráme vylučovací soustavu, krátké video vám téma připomene:

https://www.youtube.com/watch?v=2lFTmeGDTEg

Těším se na naši společnou online hodinu, kde si toto téma společně zopakujeme.

Dobrovolný úkol:

Slyšeli jste někdy jméno Tycho Brahe? Zkuste mi napsat do mailu, co spojuje slavného astronoma a vylučovací soustavu, odměna jistá.

  


26. 10. - 30. 10. 2020

PODZIMNÍ PRÁZDNINY


19. 10. - 23. 10. 2020

Milí deváťáci,

společně jsme si online zopakovali trávicí soustavu. Umíme vyjmenovat jednotlivé části, známe jejich funkci a společnými silami jsme přišli na princip trávení. Společně jsme vytvořili zásady správné péče o zuby, máte mou pochvalu. Zvládli jsme nakousnout nemoci trávící soustavy a prevenci těchto nemocí. Video o zdravém životním stylu (dobrovolně ke shlédnutí) najdete přímo v MS Teams. 

Nově nás čeká soustava vylučovací. Na příští hodinu si, prosím, prostudujte tuto prezentaci a zodpovězte otázky:

Př 9_vylučovací soustava.pptx (1.96 MB)

Hezké prázdniny!

12. 10. - 16. 10. 2020

Milí deváťáci,

zdravím vás a děkuji všem za první online hodinu. Zasloužíte si velkou pochvalu za připravené pracovní listy. Zopakovali jsme srdce a oběhovou soustavu. Probrali jsme onemocnění oběhové soustavy, dáme si pozor na vysoký krevní tlak. Víme přece, jak a proč mu předcházet. Příští online hodinu nás čeká soustava trávicí. Podívejte se na video a prostudujte přiložený zápis.

https://www.youtube.com/watch?v=29Jx2sPUfb0&t=3s

9_zápis_trávicí soustava.docx (496.54 kB)

Nezapomeňte na praktický úkol - procházku na čerstvém vzduchu, mějte se dobře.


5. 10. - 9. 10. 2020

Tento týden jsme zopakovali srdce a soustavu oběhovou. V pátek jste v hodině dostali pracovní list. Vaším úkolem je tento pracovní list vyplnit a prostudovat si materiály, které jste obdrželi.

Najdete je také zde:

8_oběhová_soustava.docx (220.41 kB)

8_srdce.docx (364.56 kB)

Těším se na naši první online hodinu, která proběhne v pátek 16. 10. v 10 hodin. Společně pracovní list projdeme a oběhovou soustavu zopakujeme.   


29. 9. - 2. 10. 2020

Svalovou soustavu jsme ukončili závěrečným opakováním. Umíme popsat druhy svaloviny a také poznáme základní kosterní svaly člověka. 

Novým tématem je soustava dýchací. Materiály jste obdrželi v tištěné podobě, najdete je i zde: 

dýchací soustava_1.část.docx (249.98 kB)

8_dýchací soustava_2.část.docx (303.31 kB)


21. 9. – 25. 9. 2020

Svalová soustava - svaly se upínají na kostru a slouží k pohybu. Učíme se popsat a pojmenovat jednotlivé svaly, seznámili jsme se s jejich stavbou a funkcí. Ukázali jsme si druhy svaloviny - poznáme svalovinu hladkou, příčně pruhovanou i srdeční. 

14. 9. – 18. 9. 2020

Zopakovali jsme tkáně a kostru člověka. Umíme popsat lebku, kostru trupu i končetin. Umíme rozlišit kosti dlouhé, krátké i ploché. Víme, jak jsou kosti spojeny. Dokážeme popsat, jak se liší lidská kostra od ostatních obratlovců. 

7. 9. - 11. 9. 2020

Nový školní rok jsme začali opakováním učiva. Probíráme lidské tělo a první soustava, kterou si společně zopakujeme je soustava opěrná - lidská kostra. Známe stavbu kosti a víme, jak kost roste. Zopakovali jsme si, jak jsou kosti spojeny. Umíme popsat jednotlivé kosti lebky.