Přírodopis7. 9. - 11. 9. 2020

Nový školní rok jsme začali učivem o kapraďorostech. Patří mezi ně kapradiny, přesličky a plavuně. Rozvoj kapraďorostů probíhal již v prvohorách, díky tomu máme dnes fosilní paliva. V další hodině jsme se podívali na rostlinnou buňku a přes pletiva a rostlinné orgány jsme se dostali ke stavbě rostlinného těla.