Přírodopis

17. 9. - 21. 9. 2018

V tomto týdnu jsme ještě opakovali učivo z minulého roku - svalovou soustavu člověka a začali jsme rozmnožovací soustavu muže. V pondělí 24. 9. 2018 nás čeká písemka na popis svalů lidského těla. Příští týden dokončíme rozmnožovací soustavu muže a začneme rozmnožovací soustavu ženy.


10. 9. - 14. 9. 2018

V tomto týdnu jsme ještě opakovali učivo z minulého roku. Zaměřili jsme se na kostru člověka. Zvolili jsme aktivitu s připevňováním lístečků s názvy kostí na oblečení v místech, kde se na těle daná kost nachází. Čeká nás písemka na popis kostry (17.9.).


3. 9. - 7. 9. 2018

První hodinu v tomto školním roce jsme opakovali učivo minulého roku. Zaměřili jsme se na lidskou lebku. Většina žáků prokázala slušné znalosti. Příští hodinu napíšeme na lebku malou písemku a začneme opakovat kostru. Připravena je zajímavá "kolíčková" aktivita.