Přírodopis

10. 6. - 14. 6. 2019

V tomto týdnu jsme napsali písemnou práci na geologické éry a probírali jsme dále abiotické (neživé) podmínky prostředí. Připravovali jsme také prezentace na globální ekologické problémy planety. Příští týden budeme  pokračovat v ekologii a probereme živé podmínky prostředí. 

3. 6. - 7. 6. 2019

V tomto týdnu jsme probírali abiotické (neživé) podmínky prostředí - věnovali jsme se přizpůsobení organismů, hibernaci a estivaci. Připravovali jsme také prezentace na globální ekologické problémy planety. Příští týden budeme v abiotických podmínkách pokračovat. Písemku budeme psát až 10.6. (geologické éry).

27. 5. - 31. 5. 2019

V tomto týdnu jsme začali probírat novou kapitolu - ekologie. Zatím jsme si objasnili pojem ekologie a věnujeme se abiotickým (neživým) podmínkám prostředí - slunečnímu záření. Mluvili jsme o rizicích UV záření pro lidské tělo i pro ostatní organismy na Zemi a zdůraznili jsme, jak se před UV zářením chránit. Příští týden budeme v abiotických podmínkách pokračovat. Písemku budeme psát až 10.6. (geologické éry).

20. 5. - 24. 5. 2019

V tomto týdnu jsme dokončili učivo o vývoji Země. Ve středu jsme napsali písemku na vnější geologické děje. Příští týden nás čeká nová kapitola - ekologie.

13. 5. - 17. 5. 2019

V tomto týdnu jsme pokračovali v učivu o vývoji Země. Dokončili jsme třetihory. Příští týden nás čeká poslední období - čtvrtohory. Domluvili jsme  se na písemku na vnější geologické děje. Tu budeme psát ve středu 22. května 2019.

6. 5. - 10. 5. 2019

V tomto týdnu jsme pokračovali v učivu o vývoji Země. Dokončili druhohory. Napsali jsme také písemku na vnitřní geologické děje. Příští týden nás čekají třetihory. Domluvíme se na písemku na vnější geologické děje.

23. 4. - 3. 5. 2019

V tomto období jsme pokračovali v učivu o vývoji Země. Dokončili jsme prvohory a věnovali jsme se i druhohorám. Pomalu se také blíží písemka na vnitřní geologické děje. Bude v pondělí 6. 5. 2019.

15. 4. - 17. 4. 2019

V tomto týdnu, po přijímacích zkouškách, jsme měli pouze jednu hodinu přírodopisu. V ní jsme začali nové učivo - éry vývoje Země. Zatím jsme probrali prahory a starohory a nakousli jsme prvohory. Pomalu se také blíží písemka na vnitřní geologické děje. Na přesném termínu se domluvíme po Velikonocích. Užijte si volno. 

8.4. - 12.4.2019

V tomto týdnu jsme zopakovali pomocí pracovního listu vnitřní a vnější geologické děje. Bude následovat téma Geologický vývoj - období prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory. Začneme ho po přijímacích zkouškách. Pomalu se také domluvíme na písemkách, protože před přijímačkami jsme nic delší dobu nepsali.


1.4. - 5.4.2019

V tomto týdnu jsme měli pouze jednu hodinu přírodopisu (ve středu byli totiž žáci v Osvětimi). Postupně dokončujeme prezentace na vnější geologické děje. Chybí nám jen posledních 5 žáků a toto téma dokončíme. Bude následovat téma Geologický vývoj - období prvohory, druhohory, třetihory a čtvrtohory.18. 3. - 29. 3. 2019

V tomto období jsme vyzkoušeli poznávačku na horniny. Většina žáků se naučila a dostala jedničku. Gratuluji.
Ve středu jsme napsali písemku na usazené horniny. Dále jsme pokračovali v prezentacích o různých vnitřních a vnějších geologických dějích, probrali jsme sopečnou činnost a zvětrávání. Postupně budou všichni žáci prezentovat svoje práce a vysvětlovat ostatním podstatu různých vnějších geologických dějů. 


11. 3. - 15. 3. 2019

V tomto týdnu jsme pokračovali v prezentacích o různých vnitřních geologických dějích, probrali jsme zemětřesení a nakousli jsme sopečnou činnost. Postupně budou všichni žáci prezentovat svoje práce a vysvětlovat ostatním podstatu různých vnitřních a vnějších geologických dějů. V pondělí 18. 3. 2019 bude poznávačka na horniny (viz parapet u přírodopisu) a ve středu 20. 3. 2019 napíšeme písemnou práci na usazené horniny.


4. 3. - 8. 3. 2019

V tomto týdnu jsme začali probírat geologické děje. Postupně budou všichni žáci prezentovat svoje práce a vysvětlovat ostatním podstatu různých vnitřních a vnějších geologických dějů. Zatím jsme se bavili o pohybu litosférických desek a o zlomech a vrásách. V pondělí 11. 3. nás čeká písemka na vyvřelé horniny a v pondělí 18. 3. poznávačka na horniny. 


18. 2. - 22. 2. 2019

V tomto týdnu jsme úspěšně dokončili povídání o vyvřelých, usazených a přeměněných horninách. Všichni žáci zvládli odprezentovat svoji práci velmi pěkně. Začínáme geologické děje. Každý má za úkol zpracovat prezentaci (doplněnou o množství obrázků), která nám tuto problematiku přiblíží. Čekají nás také písemné práce. Na termínu se domluvíme. Hezké prázdniny.


11. 2. - 15. 2. 2019

Tento týden jsme se věnovali horninám (vyvřelým, usazeným a přeměněným). Pracovali jsme ve skupinách a vyhledávali jsme důležité informace. Práci skupin budeme prezentovat v pondělí 18. 2. Ve středu jsme také vyzkoušeli poznávačku na minerály. Většina žáků dostala jedničku. Výborně.


4. 2. - 8. 2. 2019

V tomto týdnu jsme dokončili minerály - minerály organického původu a přírodní skla. Na okně u přírodopisu je poznávačka na minerály, kterou budeme zkoušet 13.2. Začali jsme horniny. Využili jsme skupinovou práci. Každá skupina zpracovává jiné horniny.


28. 1. - 31. 1. 2019

V tomto týdnu jsme se věnovali minerálům - křemičitanům. Napsali jsme písemku na minerály oxidy a hydroxidy. Příští týden dokončíme křemičitany a začneme horniny.


21. 1. - 25. 1. 2019

V tomto týdnu jsme se věnovali minerálům - uhličitanům a dusičnanům. Známe kalcit, aragonit, magnezit, siderit, dolomit, malachit a azurit a ledek. Příští týden ve středu (30.1.) nás čeká písemka na minerály oxidy a hydroxidy. Probereme minerály sírany, fosforečnany a začneme křemičitany.


14. 1. - 18. 1. 2019

V tomto období se věnujeme přehledu minerálů. Probrali jsme minerály oxidy (křemen - křišťál, ametyst, růženín, záhnědu, citrín a morion, železné rudy a uranové rudy). Napsali jsme písemnou práci na minerály - sulfidy a halogenidy. Příští týden začneme minerály - uhličitany. 


3. 1. - 11. 1. 2019

V tomto období se věnujeme přehledu minerálů. Probrali jsme minerály halogenidy - halit a fluorit a začali jsme minerály oxidy (magnetit, hematit, korund a křemen). V pondělí 14.1.2019 nás čeká písemná práce na minerály - sulfidy a halogenidy. Příští týden dokončíme minerály oxidy a hydroxidy. 


10. 12. - 21. 12. 2018

V tomto období se věnujeme přehledu minerálů. Zatím jsme probrali minerály prvky (síru, grafit, diamant, zlato, stříbro, měď a platinu). dále známe zástupce sulfidů a halogenidů. V pondělí 17. 12. budeme psát písemnou práci na minerály prvky. Pěkné Vánoce.


3. 12. - 7. 12. 2018

V tomto týdnu jsme vyhodnotili písemnou práci na stavbu planety Země a na postavení Země ve vesmíru. Dále se věnujeme úvodu k mineralogii. Dokončili jsme fyzikální vlastnosti minerálů a v pondělí začneme systém minerálů - prvky. Jedna hodina nám tento týden odpadla, kvůli prezentacím absolventských prací.


26. 11. - 30. 11. 2018

V tomto týdnu jsme napsali písemnou práci na stavbu planety Země a na postavení Země ve vesmíru. Dále se věnujeme úvodu k mineralogii. Známe už pojmy krystal, krystalová soustava, osní kříž, vrchol, hrana, plocha, střed, osa a rovina krystalu. Příští týden dokončíme fyzikální vlastnosti minerálů a začneme systém minerálů.


19. 11. - 23. 11. 2018

V tomto týdnu jsme se dověděli nové informace o stavbě Země a o vesmíru. V pondělí 19. 11. jsme napsali písemnou práci na pohlavní choroby a antikoncepční metody. Ve středu (28. 11.) nás čeká písemka na stavbu Země a postavení Země ve vesmíru. Začneme mineralogii.


12. 11. - 16. 11. 2018

V tomto týdnu jsme dokončili učivo o antikoncepčních metodách a začali jsme geologii. Čekají nás informace o stavbě Země a o vesmíru. V pondělí 19. 11. nás čeká písemná práce (pohlavní choroby a antikoncepční metody). 


5. 11. - 9. 11. 2018

V tomto období jsme dokončili pohlavní choroby a začali jsme antikoncepční metody. Pracovali jsme ve skupinách a vyplňovali jsme pracovní list o pohlavních chorobách. Do učiva přírodopisu jsme zapojili i matematiku. V pondělí 19. 11. nás čeká písemná práce (pohlavní choroby a antikoncepční metody). Brzy začneme učivo o planetě Zemi.


22. 10. - 2. 11. 2018

V tomto období jsme dokončili postnatální vývin jedince a probíráme pohlavní choroby. Ve středu 31.10. 2018 náš čeká písemka na prenatální vývin jedince (od oplození po porod včetně). Většina žáků si už dopsala písemnou práci na pohlavní soustavu ženy. Kdo tak ještě neučinil, měl by se přijít domluvit co nejdříve.


15. 10. - 19. 10. 2018

V tomto týdnu jsme končili prenatální vývin jedince a probrali jsme porod. Napsali jsme slíbenou písemku na pohlavní soustavu ženy (ostatní si ji dopíší - na termínu se domluvíme). Příští týden probereme postnatální vývoj jedince. Zápis probraného učiva najdete ve skupině na fb, kam ho vložila Lucka Kydlíčková.


8. 10. - 12. 10. 2018

V tomto týdnu jsme probírali prenatální vývin jedince (od oplození po konec embryonálního období). Příští týden nás čeká písemka na pohlavní soustavu ženy (součástí bude i popis obrázku) a dokončíme prenatální vývin jedince.


1. 10. - 5. 10. 2018

V tomto týdnu jsme dokončili rozmnožovací soustavu ženy (ovulační a menstruační cyklus). Příští týden nás čeká písemka na rozmnožovací soustavu ženy (na termínu se ještě domluvíme). Probírat budeme prenatální vývin jedince.

24. 9. - 27. 9. 2018

V tomto týdnu jsme začali rozmnožovací soustavu ženy. Ve středu 3. 10. 2018 nás čeká písemka na rozmnožovací soustavu muže (součástí bude popis obrázku). Příští týden dokončíme rozmnožovací soustavu ženy.


17. 9. - 21. 9. 2018

V tomto týdnu jsme ještě opakovali učivo z minulého roku - svalovou soustavu člověka a začali jsme rozmnožovací soustavu muže. V pondělí 24. 9. 2018 nás čeká písemka na popis svalů lidského těla. Příští týden dokončíme rozmnožovací soustavu muže a začneme rozmnožovací soustavu ženy.


10. 9. - 14. 9. 2018

V tomto týdnu jsme ještě opakovali učivo z minulého roku. Zaměřili jsme se na kostru člověka a svalovou soustavu. Zvolili jsme aktivitu s připevňováním lístečků s názvy kostí na oblečení v místech, kde se na těle daná kost nachází. Čeká nás písemka na popis kostry (19.9.).


3. 9. - 7. 9. 2018

První hodinu v tomto školním roce jsme opakovali učivo minulého roku. Zaměřili jsme se na lidskou lebku. Většina žáků prokázala slušné znalosti. Příští hodinu napíšeme na lebku malou písemku a začneme opakovat kostru. Připravena je zajímavá "kolíčková" aktivita.