Přírodopis

13. 1. - 17. 1. 2020

středa:

San Andreas


pátek:

Dokončení filmu San Andreas - dokončili jsme i pracovní list.

Příští týden začneme pracovat ve dvojicích na prezentacích. Téma si žáci sami vybrali.


6. 1. - 10. 1. 2020

středa:

opakování učiva po vánočních prázdninách - hra člověče, nezlob se s přírodopisnou tématikou.


pátek:

pouštěli jsme si začátek filmu San Andreas a k tomu jsme měli pracovní list.

Ve středu bude písemka na přeměněné horniny.

16. 12. - 20. 12. 2019

středa:

video - Pacifický ohnivý pás - sopky


pátek:

Už nebylo odučeno.

9. 12. - 13. 12. 2019

středa:

přeměněné horniny - žáci dostali nakopírovaný zápis do sešitu.


pátek:

opakování

V pondělí budeme mít přírodopis místo zeměpisu - budeme psát písemku na usazené horniny.

2. 12. - 6. 12. 2019

středa:

Nebylo odučeno - příprava na absolventskou práci


pátek:

Usazené - sedimentární horniny - práce s pracovním listem, žáci dostali nakopírovaný zápis do sešitu.

Příští středu písemka na vyvřelé horniny.

25. 11. - 29. 11. 2019

středa:

samostatná práce na PC - příprava referátů.


pátek:

usazené (sedimentární) horniny

zápis + video

18. 11. - 22. 11. 2019

středa:

Pokračovali jsme v sopečné činnosti.

Začali jsme magmatické - vyvřelé horniny. Žáci mají nakopírovaný zápis v sešitě.


V pátek bude písemka na vznik hornin, tektoniku, sopečnou činnost, zemětřesení - vnitřní geologické jevy naší planety.


pátek:

opakování - soutěž družstev :-)

11. 11. - 15. 11. 2019

středa:

zemětřesení - zápis do sešitu + video


pátek:

video - sopečná činnost. Stihli jsme krátký zápis do sešitu.


4. 11. - 8. 11. 2019

středa:

pokračovali jsme v prezentace jednotlivých minerálů. Příští hodinu ještě dokončíme a vrhneme se na úvod do petrologie.


pátek:

Úvod do petrologie. Společně jsme si doplnili zápis do sešitu a pak žáci zkoušeli pracovat po jednotlivých stanovištích, kde plnili zadané úkoly.

28. 10. - 1.11. 2019

pátek:

prezentace k jednotlivým minerálům. V sešitě máme kopii zápisu + otázky k procvičení na písemku.

Příští týden ve středu budeme psát písemku na úvod do mineralogie a vlastnosti minerálů.


prezentace na příští hodinu:

Filip Andrýsek - živec

Martina Bartoňová - mastek

Martin Holcner - tyrkys

Radim Kovář - slída - biotit

Dominik Ptáček - sádrovec

Terezie Sukupová - olivín

Gabriela Tomečková - jantar

Šimon Trurčinek - granáty

Vojtěch Vichorec - turmalín

David Vlčnovský - apatit


21. 10. - 25. 10. 2019

středa:

Chemické a fyzikální vlastnosti nerostů.

Prošli jsme si školní sbírku a pokusili se vyjmenovat jednotlivé vlastnosti nerostů. V sešitě máme zápis.


Rozdělili jsme si referáty - jednotlivé minerály. Prezentovat začínáme už příští hodinu.


na pátek 25. 10. 2019

Lucie Bříštělová - grafit

Simona Fornůsková - pyrit - nestihli jsme - příští hodinu

Sandra Hladníková - zlato

Filip Janků - sůl kamenná- nestihli jsme - příští hodinu

Martin Lažek - měď

Natálie Peřestá - chalkopyrit- nestihli jsme - příští hodinu

Jiří Richter - stříbro

Helena Šobáňová - diamant

Hynek Vaverka - fluorit- nestihli jsme - příští hodinu


pátek:

Povídali jsme si o zástupcích minerálů ze skupin (prvky, sulfidy)


Referáty na příští hodinu (pátek 1. 11. 2019)

Němeček Adam - magnetit

Škrášek Adam - korund

Pavka Michal - křemen

Miklíková Anna - křemen

Havránková Kristýna - chalcedon

Bříštělová Julie - achát

Fantová Magdalena - opál

Holcnerová Anna - kalcit - nemocná14. 10. - 18. 10. 2019

středa:

Minerály a jejich vznik - prezentace - zápis do sešitu. Ukázky některých příkladů nerostů.

Na příští hodinu si vzít špejle.


pátek:

Krystalové soustavy nerostů - zápis do sešitu + vlepená kopie do sešitu

Prakticky jsme si vyzkoušeli ze špejlí vytvořit jednotlivé krytalové soustavy.

7. 10. - 11. 10. 2019

středa:

Vznik Sluneční soustavy, stavba naší Země - probrání + zápis do sešitu.

Žáci dostali část zápisu jako kopii. Osmisměrka.


pátek:

pracovní list - Stavba naší Země, planeta Země, opakování


Ve středu bude písemka na stavbu naší Země.

30.9. - 4.10.2019

středa:

Země - naše planeta, zápis do sešitu, video


pátek:

skupinová práce - Sluneční soustava