Přírodopis

10. 12. - 21. 12. 2018

V tomto období se věnujeme přehledu minerálů. Zatím jsme probrali minerály prvky (síru, grafit, diamant, zlato, stříbro, měď a platinu). dále známe zástupce sulfidů a halogenidů. V pondělí 17. 12. budeme psát písemnou práci na minerály prvky. Pěkné Vánoce.


3. 12. - 7. 12. 2018

V tomto týdnu jsme vyhodnotili písemnou práci na stavbu planety Země a na postavení Země ve vesmíru. Dále se věnujeme úvodu k mineralogii. Dokončili jsme fyzikální vlastnosti minerálů a v pondělí začneme systém minerálů - prvky. Jedna hodina nám tento týden odpadla, kvůli prezentacím absolventských prací.


26. 11. - 30. 11. 2018

V tomto týdnu jsme napsali písemnou práci na stavbu planety Země a na postavení Země ve vesmíru. Dále se věnujeme úvodu k mineralogii. Známe už pojmy krystal, krystalová soustava, osní kříž, vrchol, hrana, plocha, střed, osa a rovina krystalu. Příští týden dokončíme fyzikální vlastnosti minerálů a začneme systém minerálů.


19. 11. - 23. 11. 2018

V tomto týdnu jsme se dověděli nové informace o stavbě Země a o vesmíru. V pondělí 19. 11. jsme napsali písemnou práci na pohlavní choroby a antikoncepční metody. Ve středu (28. 11.) nás čeká písemka na stavbu Země a postavení Země ve vesmíru. Začneme mineralogii.


12. 11. - 16. 11. 2018

V tomto týdnu jsme dokončili učivo o antikoncepčních metodách a začali jsme geologii. Čekají nás informace o stavbě Země a o vesmíru. V pondělí 19. 11. nás čeká písemná práce (pohlavní choroby a antikoncepční metody). 


5. 11. - 9. 11. 2018

V tomto období jsme dokončili pohlavní choroby a začali jsme antikoncepční metody. Pracovali jsme ve skupinách a vyplňovali jsme pracovní list o pohlavních chorobách. Do učiva přírodopisu jsme zapojili i matematiku. V pondělí 19. 11. nás čeká písemná práce (pohlavní choroby a antikoncepční metody). Brzy začneme učivo o planetě Zemi.


22. 10. - 2. 11. 2018

V tomto období jsme dokončili postnatální vývin jedince a probíráme pohlavní choroby. Ve středu 31.10. 2018 náš čeká písemka na prenatální vývin jedince (od oplození po porod včetně). Většina žáků si už dopsala písemnou práci na pohlavní soustavu ženy. Kdo tak ještě neučinil, měl by se přijít domluvit co nejdříve.


15. 10. - 19. 10. 2018

V tomto týdnu jsme končili prenatální vývin jedince a probrali jsme porod. Napsali jsme slíbenou písemku na pohlavní soustavu ženy (ostatní si ji dopíší - na termínu se domluvíme). Příští týden probereme postnatální vývoj jedince. Zápis probraného učiva najdete ve skupině na fb, kam ho vložila Lucka Kydlíčková.


8. 10. - 12. 10. 2018

V tomto týdnu jsme probírali prenatální vývin jedince (od oplození po konec embryonálního období). Příští týden nás čeká písemka na pohlavní soustavu ženy (součástí bude i popis obrázku) a dokončíme prenatální vývin jedince.


1. 10. - 5. 10. 2018

V tomto týdnu jsme dokončili rozmnožovací soustavu ženy (ovulační a menstruační cyklus). Příští týden nás čeká písemka na rozmnožovací soustavu ženy (na termínu se ještě domluvíme). Probírat budeme prenatální vývin jedince.

24. 9. - 27. 9. 2018

V tomto týdnu jsme začali rozmnožovací soustavu ženy. Ve středu 3. 10. 2018 nás čeká písemka na rozmnožovací soustavu muže (součástí bude popis obrázku). Příští týden dokončíme rozmnožovací soustavu ženy.


17. 9. - 21. 9. 2018

V tomto týdnu jsme ještě opakovali učivo z minulého roku - svalovou soustavu člověka a začali jsme rozmnožovací soustavu muže. V pondělí 24. 9. 2018 nás čeká písemka na popis svalů lidského těla. Příští týden dokončíme rozmnožovací soustavu muže a začneme rozmnožovací soustavu ženy.


10. 9. - 14. 9. 2018

V tomto týdnu jsme ještě opakovali učivo z minulého roku. Zaměřili jsme se na kostru člověka a svalovou soustavu. Zvolili jsme aktivitu s připevňováním lístečků s názvy kostí na oblečení v místech, kde se na těle daná kost nachází. Čeká nás písemka na popis kostry (19.9.).


3. 9. - 7. 9. 2018

První hodinu v tomto školním roce jsme opakovali učivo minulého roku. Zaměřili jsme se na lidskou lebku. Většina žáků prokázala slušné znalosti. Příští hodinu napíšeme na lebku malou písemku a začneme opakovat kostru. Připravena je zajímavá "kolíčková" aktivita.