Přírodopis


14. 10. - 18. 10. 2019

středa:

Minerály a jejich vznik - prezentace - zápis do sešitu. Ukázky některých příkladů nerostů.

Na příští hodinu si vzít špejle.


pátek:

Krystalové soustavy nerostů - zápis do sešitu + vlepená kopie do sešitu

Prakticky jsme si vyzkoušeli ze špejlí vytvořit jednotlivé krytalové soustavy.

7. 10. - 11. 10. 2019

středa:

Vznik Sluneční soustavy, stavba naší Země - probrání + zápis do sešitu.

Žáci dostali část zápisu jako kopii. Osmisměrka.


pátek:

pracovní list - Stavba naší Země, planeta Země, opakování


Ve středu bude písemka na stavbu naší Země.

30.9. - 4.10.2019

středa:

Země - naše planeta, zápis do sešitu, video


pátek:

skupinová práce - Sluneční soustava