Přírodopis

12.3. - 16.3.2018

Písemka z hornin bude ve čtvrtek. Tento týden jsme věnovali půdě. Zjistili jsme, jak a z čeho půda vzniká, udělali jsme si jednoduché laboratorní cvičení na určování půdních druhů a dokázali jsme přítomnost vzduchu v půdě. Už víme, proč je pro nás půda důležitá a jak ji chránit. 


5.3. - 9.3.2018

Opakujeme rozdělení hornin podle vzniku (vyvřelé, usazené a přeměněné horniny) a známe vnější geologické děje. Horniny jsme zopakovali ještě pomocí pracovního listu, čeká nás písemné opakování celku horniny, termín si společně určíme.

26.2. - 2.3.2018

Poznávačka minerálů je úspěšně za námi, věnujeme se dále vnitřním geologickým dějům. Pohyb litosférických desek jsme si ukázali na krátkém názorném videu, stavbu sopky a vznik zemětřesení umíme popsat a vysvětlit spolužákům. 

12.2. - 16.2.2018

V tomto týdnu jsme pokračovali v pobírání hornin. Blíže jsme se věnovali vyvřelým, přeměněným a usazeným horninám a jejich způsobu vzniku. Všechny horniny jsme si také prohlédli. Pomalu začínáme vnitřní geologické děje (pohyby litosférických desek, zemětřesení a sopečná činnost). Poznávačka na minerály bude ve čtvrtek po prázdninách. 

5.2. - 9.2.2018

Písemka na minerály oxidy a hydroxidy je úspěšně za námi. Začínáme novou látku - horniny. Zjistili jsme, jaký je rozdíl mezi minerálem a horninou. Dokážeme dělit horniny podle vzniku na vyvřelé, přeměněné a usazené.

29.1. - 1.2.2018

Tento týden jsme dokončili minerály (křemičitany). Budeme pokračovat novou látkou - horniny. Příští týden bude písemka na minerály oxidy a hydroxidy (byla odložena kvůli návštěvě SŠPHZ v uherském Hradišti).

22.1. - 26.1.2018

Tento týden jsme se věnovali minerálům uhličitanům a dusičnanům.  Ukázali jsme si kalcit, aragonit, magnezit, siderit, dolomit, malachit, azurit a ledek. Jednotlivé minerály si postupně skládáme je na okno k přírodopisu, potom nás čeká poznávačka. Příští týden bude písemka na minerály oxidy a hydroxidy. Probereme minerály sírany a fosforečnany.

15.1. - 19.1.2018

Tento týden jsme se věnovali minerálům oxidům. Sledovali jsme výuková videa k daným minerálům. Jednotlivé minerály si postupně ukazujeme a skládáme je na okno k přírodopisu. Až je probereme všechny, bude na ně poznávačka. Příští týden nás čeká písemka na minerály sulfidy a halogenidy. Probereme minerály uhličitany.

8.1. - 12.1.2018

Tento týden jsme se věnovali minerálům halogenidům. Napsali jsme písemnou práci na minerály prvky (spojovačka). Jednotlivé minerály si postupně ukazujeme a skládáme je na okno k přírodopisu. Až je probereme všechny, bude na ně poznávačka. Příští týden nás čeká písemka na minerály sulfidy a halogenidy. Probereme minerály oxidy.

3.1. - 5.1.2018

V tomto období jsme pokračovali v mineralogickém systému. Probrali jsme minerály sulfidy. Využili jsme pěkně zpracované DVD. Ve čtvrtek 11.1.2018 bude písemka na minerály - prvky. přineste si pastelky, bude to spojovačka. Příští hodinu probereme minerály halogenidy.

11.12. - 22.12.2017

V tomto období jsme dokončili vlastnosti minerálů a začínáme mineralogický systém. K jednotlivým nerostům si pouštíme krátké filmy. Zatím jsme se věnovali minerálům - prvkům. Napsali jsme písemnou práci na stavbu Země. Některým žákům se nepovedla, po domluvě je možná oprava.

4.12. - 8.12.2017

Tento týden jsme měli pouze jednu hodinu přírodopisu. V té jsme se zaměřili na úvod k mineralogii. V pondělí 11. 12. bude písemná práce na stavbu Země. Budeme pokračovat vlastnostmi minerálů.

27.11. - 1.12.2017

V pondělí jsme prezentovali projekt o Sluneční soustavě a jednotlivých planetách. Fotky budou k nahlédnutí na školním Facebooku. Všechny skupiny si vedly moc dobře. Ve čtvrtek jsme začali stavbu Země. Písemka bude až 11. 12. 2017.

20.11. - 24.11.2017

V pondělí i ve čtvrtek jsme dokončovali náš projekt o jednotlivých planetách Sluneční soustavy. V pondělí budeme projekt zakončovat prezentací jednotlivých skupin. Nezapomeňte si přinést vypracovaný papír.

13.11. - 16.11.2017

V pondělí jsme odstartovali projekt o jednotlivých planetách. Prosím všechny, aby si přinesli materiály a obrázky k planetám. Ve čtvrtek přišla do hodiny paní Hrdličková, která nás seznámila se svojí prací v laboratoři.

6.11. - 10.11.2017

Téma rozmnožovací soustava člověka jsme ukončili. Ještě nás čeká písemka na pohlavní choroby a antikoncepční metody (v pondělí 13.11.2017). Nyní probíráme Sluneční soustavu. V pondělí startujeme projekt o jednotlivých planetách. Prosím všechny, aby si přinesli materiály a obrázky k planetám.

30.10. - 3.11.2017

V tomto týdnu jsme se věnovali problematice pohlavních chorob a antikoncepčních metod. Napsali jsme písemnou práci na postnatální vývoj jedince. Téma rozmnožovací soustava se blíží ke konci, navážeme učivem o planetě Zemi.

16.10. - 25.10.2017

V tomto období jsme se zaměřili na postnatální vývoj jedince (vývoj po narození). Dále probereme pohlavní choroby. Učte se na písemnou práci na prenatální vývoj jedince.

7.10. - 13.10.2017

V tomto týdnu jsme se zaměřili na prenatální vývoj jedince (vývoj v těle matky). Příští hodinu budeme pokračovat a probereme postnatální vývin jednice. V pondělí bude písemná práce na pohlavní soustavu ženy. Podívejte se i na obrázek (popis pohlavní soustavy ženy).

2.10. - 6.10.2017

V tomto týdnu jsme se zaměřili na rozmnožovací soustavu ženy. Probrali jsme ovulační a menstruační cyklus. Napsali jsme písemnou práci na pohlavní soustavu muže. Příští hodinu budeme pokračovat a probereme oplození a prenatální vývin jednice. 

25.9. - 29.9.2017

V tomto týdnu jsme měli pouze jednu vyučovací hodinu (ve čtvrtek byl státní svátek). V ní jsme dokončili rozmnožovací soustavu muže. Příští týden budeme pokračovat v rozmnožovací soustavě ženy a napíšeme si písemku na rozmnožovací soustavu muže.

18.9. - 22.9.2017

Tento týden jsme zopakovali svalovou soustavu savců. Netradičně jsme svaly lepili na papír, kde byla namalována postava ve skutečné velikosti. Na svaly jsme napsali i písemnou práci. Všichni žáci dostali jedničku. Výborně. Začali jsme probírat rozmnožovací soustavu člověka.

4.9. - 15.9.2017

V tomto období jsme zatím opakovali učivo osmého ročníku. Na lebku a kostru člověka jsem už napsali písemné práce. Pro většinu žáků to byly snadno získané jedničky. Nyní se věnujeme svalové soustavě člověka. Opakujeme popis svalů lidského těla. Na toto téma bude písemná práce 21.9. Naučte se.