Přírodopis

20. - 24. 1. 2020

Tento týden nás bylo ve škole málo, proto jsme nepokračovali v učivu, ale věnovali jsme čas opakování učiva o savcích. Příští týden se budeme bavit o biomech světa.


13. 1. - 17. 1. 2020

Testem jsme zakončili učivo o savcích, povídali jsme si o ohrožených druzích savců. Viděli jsme krátké video o nosorožcích a jejich ochraně ve volné přírodě.


6. 1. - 10. 1. 2020

Učivo o savcích jsme procvičili v pracovních listech a dívali jsme se na dokument.


16. 12. - 20. 12. 2019

Opakovali jsme učivo. Hezké svátky!


9. 12. - 13. 12. 2019

Prezentace skupin jsou více, či méně úspěšně zvládnuty. Učivo o savcích procvičujeme v pracovních listech, viděli jsme kousek dokumentu o chudozubých.


2. 12. - 6. 12. 2019

Další prezentace byla na téma chobotnatci. Jsou to největší žijící suchozemští savci, mezi jediné zástupce řadíme slony. V současné době žijí na Zemi dva druhy slonů - slon africký a slon indický. Umíme je od sebe rozlišit a víme, že kly vznikly přeměnou řezáků.


25. 11. - 29. 11. 2019

Další skupiny mají své prezentace úspěšně hotové, moc se povedla prezentace kytovců i ploutvonožcům. Stihli jsme křížovku, doplňování i krátký dokument.


18. 11. - 22. 11. 2019

Pokračujeme v prezentacích skupin savců, opakovali jsme učivo. Holky, které si zvolily letouny svou práci na druhý pokus úspěšně zvládly. Pochvala. V pátek jsme si povídali o šelmách, moc hezky odprezentováno. Příští týden se nachystají zajíci a hlodavci.


11. 11. - 15. 11. 2019

Připomenutí pro všechny - opravdu každá skupina má připravenou prezentaci, výukový plakát a aktivitu pro spolužáky! Velká pochvala pro skupinu hmyzožravců i chudozubé. 


4. 11. - 8. 11. 2019

Práci ve skupinách jsme v pátek dokončili, v pondělí začneme s prezentacemi. Každá skupina bude mít připravenou prezentaci, výukový plakát a aktivitu pro spolužáky. Začínáme řádem hmyzožravci a letouni. Test máme napsaný.


28. 10. - 1. 11. 2019

Pracujeme ve skupinách na zadaných tématech. Připravujeme výukové plakáty a prezentace. Příští týden nás v pátek čeká test na vačnaté a vejcorodé savce, připravte se. 


20.10. - 25.10.2019

Probíráme savce, kteří se jmenují placentálové. Mláďata jsou totiž v těle matky vyživována pomocí placenty. Jednotlivé skupiny placentálů jsme si rozdělili ve dvojicích se chystáme na prezentaci. Co musí naše vystoupení obsahovat? Charakteristiku skupiny, zástupce a zábavnou aktivitu pro spolužáky. Dále je potřeba vytvořit krátkou prezentaci a výukový plakát. 


14.10. - 18.10.2019

 Další test na orgánové soustavy je za námi, známky se dozvíte v úterý. Probrali jsme vejcorodé, které jsme  aktivitou na jedničky zopakovali a dále jsme se seznámili s vačnatci a jejich zástupci.


7.10. - 11.10.2019

Dokončili jsme práci skupin a vzájemně jsme si stručně představili jednotlivé orgánové soustavy savců. Podrobně budeme tyto soustavy probírat u člověka, nyní jsme se zaměřili na jednotlivé řády savců a hledáme jejich zástupce. Příští hodinu se seznámíme s podivným ptakopyskem a ježurou. V pátek píšeme test na orgánové soustavy savců. 


30.9. - 4.10.2019

Savci - téma, které nás bude provázet 8. ročníkem. Prošli jsme vývoj savců, jejich přizpůsobení se okolnímu prostředí a jejich vnitřní stavbu. Učivo jsme zopakovali pátečním testem. Pracujeme ve skupinkách a seznamujeme se základy orgánových soustav.