Přírodopis

4.9. - 15.9.2017

Savci, úvod do učiva savců, příprava na ústní zkoušení ze sešitu - vačnatci, stavba těla savců.