Přírodopis

14.10. - 18.10.2019

 Další test na orgánové soustavy je za námi, známky se dozvíte v úterý. Probrali jsme vejcorodé, které jsme  aktivitou na jedničky zopakovali a dále jsme se seznámili s vačnatci a jejich zástupci.


7.10. - 11.10.2019

Dokončili jsme práci skupin a vzájemně jsme si stručně představili jednotlivé orgánové soustavy savců. Podrobně budeme tyto soustavy probírat u člověka, nyní jsme se zaměřili na jednotlivé řády savců a hledáme jejich zástupce. Příští hodinu se seznámíme s podivným ptakopyskem a ježurou. V pátek píšeme test na orgánové soustavy savců. 


30.9. - 4.10.2019

Savci - téma, které nás bude provázet 8. ročníkem. Prošli jsme vývoj savců, jejich přizpůsobení se okolnímu prostředí a jejich vnitřní stavbu. Učivo jsme zopakovali pátečním testem. Pracujeme ve skupinkách a seznamujeme se základy orgánových soustav.