Přírodopis

4.12. - 8.12.2017

Dokončili jsme sledování dokumentu o hlodavcích a zvládli jsme i pracovní list s názvem Krvelační upíři.

27.11. - 1.12.2017

Pokračovali jsme ve sledování dokumentu o hlodavcích a také v prezentacích žáků ke kapitole hlodavci.

20.11. - 24.11.2017

Pracovním listem jsme se vrátili ke hmyzožravcům, zajímavým dokumentem ke hlodavcům.

13.11. - 16.11.2017

V tomto týdnu jsme zopakovali řád hlodavci a probrali jsme řád zajícovci. Příští týden budeme pokračovat v systému savců a domluvíme se na písemnou práci. 

30.10. - 3.11.2017

Probíráme další z řádu savců - letouni, písemně jsme zopakovali řád chudozubí, prezentace zadaných řádů. 

23.10. - 25.10.2017

Písemně jsme zopakovali učivo hmyzožravci, dobrali jsme řád chudozubí. Příští týden začneme učivo letouni (nezapomeňte na prezentace a dejte si na nich záležet!!!), v pátek písemně zopakujeme.

16.10. - 20.10.2017

Zopakovali jsme učivo hmyzožravci, napsali na ně test. Začali jsme probírat nový řád savců - chudozubí. Po podzimních prázdninách nás na toto učivo čeká test. Nezapomeňte na prezentace v úterý na řád chudozubí!!!

9.10. - 13.10.2017

Písemně jsme zopakovali učivo vnitřní stavby těla savců, začínáme systém savců - hmyzožravci. Každý má zadanou prezentaci na jeden řád savců, postupně budeme prezentovat.

2.10. - 6.10.2017

Vnitřní stavba těla savců - ukončení učiva, opakování a procvičování jednotlivých soustav savců, příští pátek velká písemka na všechny vnitřní soustavy savců. Učte se!!!

25.9. - 29.9.2017

Kostra savců, v úterý písemné opakování - pokryv těla savců + popis kostry.

18.9. - 22.9.2017

Opakování vnitřní stavby těla savců - tělní pokryv

4.9. - 15.9.2017

Savci, úvod do učiva savců, příprava na ústní zkoušení ze sešitu - vačnatci, stavba těla savců.