Přírodopis

18.9. - 22.9.2017

V tomto období jsme dokončili tělní pokryv savců a začali jsme kosterní soustavu savců. Napsali jsme i písemnou práci na tělní pokryv savců. Příští hodinu budeme pokračovat v kosterní soustavě a probereme způsoby došlapování savců.

4.9. - 15.9.2017

V tomto období jsme se začali věnovat savcům. Zatím jsme probrali úvod k této třídě, zaměřili jsme se na velikost savců, jejich rozšíření, zařazení do systému a jejich vývoj. Pokračovali jsme s tělním pokryvem savců. Napsali jsme i písemnou práci na úvod k savcům. Příští hodinu budeme pokračovat v tělním pokryvu a probereme kožní žlázy a deriváty pokožky.