Přírodopis


10. 9. - 14. 9. 2018

Opakujeme učivo 6. ročníku formou her a pracovních listů. Začali jsme probírat téma třídění organismů a vyšší živočichové. Ukázali jsme si zástupce pláštěnců a bezlebečních. Před námi je velký celek obratlovci.


3. 9. - 7. 9. 2018