Přírodopis

10. 6. - 14. 6. 2019

Určujeme zástupce rostlin, opakujeme učivo sedmého ročníku.


3. 6. - 7. 6. 2019

Stavbu rostlinného těla uzavíráme kapitolou o květech. Víme, jak dochází k opylení a oplození u rostlin. Učíme se rozlišovat plody rostlin.


27. 5. - 31. 5. 2019

Test je za námi, ve skupinkách jsme se dál věnovali učivu o listech rostlin. Čekají nás ještě barevné květy a plody. 


20. 5. - 24. 5. 2019

Pokračuje v učivu o stavbě rostlinného těla. Zopakovali jsme stonek, jeho stavbu a funkci. Poznáváme tvary listů a jejich význam pro rostlinu. V pondělí zopakujeme učivo testem.


13. 5. - 17. 5. 2019

V pracovním listu jsme zopakovali učivo o kořenu rostlin a začali jsme probírat stonek. Přišli jsme společnými silami na všechny jeho funkce, známe typy stonku a jeho stavbu. Příští týden nás ve čtvrtek na učivo o kořenu a stonku čeká test.


6. 5. - 10. 5. 2019

Probíráme jednotlivé části těla u semenných rostlin. Rostlinné tělo dokážeme pojmenovat a určit hlavní funkce jednotlivých částí. Nejprve se zaměříme na kořen, probereme jeho funkci a stavbu.


29. 4. - 3. 4. 2019

V pondělí nás čeká opakování učiva - mechorosty a systém rostlin. Dokázali jsme v textu o plavuních, přesličkách a kapradinách najít důležité informace, známe jejich zástupce. Začínáme nové učivo o stavbě těla semenných rostlin. 


22. 4. - 26. 4. 2019

Zopakovali jsme mechy a jejich zástupce, dál probíráme přesličky, plavuně a kapradiny. Zaměřili jsme se na přesličky a rozdíl mezi jarní a letní lodyhou, čekají nás kapradiny a také opakování formou testu.


15. 4. - 17. 4. 2019

Proběhla pouze jedna hodina, probíráme plavuně, přesličky a kapradiny.


8. 4. - 12. 4. 2019

Probíráme mechorosty, jejich stavbu, rozmnožování a význam v přírodě. Životní cyklus mechu jsme si nakreslili, probíráme zástupce mechorostů.


1. 4. - 5. 4. 2019

Test na téma ptáci jsme napsali, začínáme novou kapitolu o rostlinách. Nejprve jsme si prošli systém rostlin. V nejbližších hodinách nás čekají mechorosty, plavuně, přesličky a kapradiny.


25. 3. - 29. 3. 2019

Závěrečný test je za námi, učivo o ptácích jsme ještě procvičili prací ve skupinách a poznávačkou jednotlivých zástupců. Čeká nás nová kapitola o rostlinách.

18. 3. - 22. 3. 2019

Učivo o ptácích pomalu uzavíráme, čeká nás písemka ( v pondělí 25.3.). Podívali jsme se na video, jak se ptáci líhnou z vajíčka, ukázali jsme si nejznámější pěvce. Kapitolu pomalu uzavíráme učivem o ptácích břehů tekoucích vod.

11. 3. - 15. 3. 2019

Pokračujeme v celku ptáci - prezentace jsou dokončeny. Opakujeme jednotlivé skupiny ptáků, učíme se je dále  poznávat. Vyplnili jsme pracovní list na téma lesní stromoví ptáci a ptáci otevřené krajiny.

4. 3. - 8. 3. 2019

Dokončujeme naše práce o ptácích, práce společně hodnotíme. Dále probíráme jednotlivé zástupce ptáků, zjišťujeme zajímavosti z jejich života, učíme se  poznávat nejznámější zástupce ptáků.

25. 2. - 1. 3. 2019

Jarní prázdniny

18. 2. - 22. 2. 2019

Tento týden věnujeme vašim plakátům a prezentacím. Většina už má splněno, viděli jsme spoustu zajímavých a přínosných prací. Na některé ještě prezentace vlastní práce čeká, dopilujte a připravte se . Po prázdninách učivo o ptácích společně zopakujeme a kapitolu uzavřeme. 


11. 2. - 15. 2. 2019

Tento týden proběhla pouze 1 hodina. Písemka plazi 2. část - krokodýli, ještěři a hadi je přesunuta na pondělí 18.2.2019. V pondělní hodině bude ještě prostor pro dokončení plakátů a prezentací na téma ptáci. Od čtvrtka  začneme představovat jednotlivé skupiny ptáků.


4. 2. - 8. 2. 2019

Příští týden máme v plánu druhou část písemky - plazi. Rozdělili jsme se do dvojic a pracujeme na projektu ptáci. Přineste si obrázky, texty, lepidla a vše potřebné k práci.


28. 1. - 1. 2. 2019

Kostra ptáků, stavba těla - opakujeme a upevňujeme znalosti o skupině ptáci. Vzájemně si vysvětlujeme nové pojmy. 


21. 1. - 25. 1. 2019

Velká kapitola ptáci - začali jsme obecnou charakteristikou skupiny, popisem jejich těla, kostry ... Pokračujeme v prohlubování znalostí o ptácích. Seznámili jsme se se skupinou vodních a mokřadních ptáků. Příští týden nás čeká slíbené opakování - plazi.

14. 1. - 18. 1. 2019

LVK - úkol na tento týden: Užijte si lyžování!


7. 1. - 11. 1. 2019

Začali jsme probírat novou skupinu živočichů, jsou to ptáci. Po LVK budeme v tématu pokračovat.


3. 1. - 4. 1. 2019

Opakujeme a rozšiřujeme své znalosti o plazech.


17. 12. - 21. 12. 2018

Tento týden opakujeme učivo a hrajeme přírodopisné hry. 


10. 12. - 14. 12. 2018

Tento týden poznáváme želvy. Učíme se o stavbě jejich těla, poznáváme jednotlivé zástupce želv a jejich způsob života.


3. 12. - 7. 12. 2018

Tento týden dokončujeme a prezentujeme naše práce na téma plazi. Jaká jsou témata, která si jednotlivé skupiny připravily? Plazi - jako svědkové dávných časů, želvy, krokodýli, ještěři a hadi. 


26. 11. - 30. 11. 2018

Obojživelníky jsme ve čtvrtek zopakovali testem a probíráme plazy. Rozdělili jsme se do skupin a zpracováváme témata: vývoj plazů, želvy, krokodýli, ještěři a hadi. Příští týden budeme výsledky našeho snažení prezentovat spolužákům.    


19. 11. - 23. 11. 2018

Dokončili jsme kapitolu obojživelníci, poznáme jednotlivé zástupce čolků, mloků i žab. Příští týden nás čeká písemné opakování této kapitoly. Začínáme novou látku - svědkové dávných věků - plazi.


12. 11. - 16. 11. 2018

Test na zástupce ryb je napsaný, pokračujeme v učivu  o obojživelnících. Poznáváme jednotlivé zástupce žab, čolků a mloků.


5. 11. - 9. 11. 2018

Obojživelníci - jsou to živočichové, jejichž larvy žijí ve vodě a dospělci na souši. Dali jsme hlavy dohromady a přišli jsme na to, že mezi obojživelníky patří žáby, čolci a mloci. Jejich larvy jsou pulci, umíme popsat jejich přeměnu. Máme napsaný test - zástupci ryb, jejich rozmnožování. 


29. 10. - 2. 11. 2018

Známe zástupce mořských ryb. Ve skupinách jsme si vzájemně zkoušeli představit vybrané zástupce mořských ryb. Příští týden kapitolu ryby uzavřeme, čekají nás obojživelníci.


22. 10. - 26. 10. 2018

Opakujeme a probíráme další zástupce sladkovodních a mořských ryb. Víme, proč jsou ryby důležitou složkou lidské potravy. Probrali jsme vliv rostoucího znečištění moří a oceánů na život ryb.


15. 10. - 19. 10. 2018

Tento týden jsme věnovali sladkovodním rybám, které se vyskytují ve vodách tekoucích i stojatých. Známe 4 pásma a ryby, které zde žijí. Pomocí pracovního listu jsme zopakovali stavbu těla ryby, pojmenování ploutví a rozmnožování ryb. Příští týden nás čeká slíbené písemné opakování. 


8. 10. - 12. 10. 2018

Pokračujeme v učivu o rybách. Na videu jsme si pustili pitvu kapra. Viděli jsme vnější i vnitřní stavbu těla ryb. V pracovních listech jsme učivo upevnili a zopakovali.  Příští týden nás čekají sladkovodní ryby.  


1. 10. - 5. 10. 2018

Máme napsanou písemku na paryby, začali jsme učivo o rybách. Věnujeme se stavbě jejich těla.


24. 9. - 28. 9. 2018

Tento týden jsme ještě věnovali parybám. Zjistili jsme, že žraloci nejsou až tak nebezpeční predátoři, jak se nám dříve zdálo. Dokážeme popsat pohyb rejnoků a známe jednotlivé zástupce. Stihli jsme zopakovat celé strunatce, příští týden nás čeká písemka.17. 9. - 21. 9. 2018

Mezi obratlovce se řadí málo známá skupina zvaná kruhoústí. Známe zástupce této skupiny, jsou to mihule. Další skupinou obratlovců jsou paryby, mezi které se řadí žraloci a rejnoci. Při skupinové práci jsme si ukázali jednotlivé zástupce žraloků a rejnoků. Život žraloků je zajímavý, proto se parybám budeme věnovat ještě příští hodinu.


10. 9. - 14. 9. 2018

Opakujeme učivo 6. ročníku formou her a pracovních listů. Začali jsme probírat téma třídění organismů a vyšší živočichové. Ukázali jsme si zástupce pláštěnců a bezlebečních. Před námi je velký celek obratlovci.


3. 9. - 7. 9. 2018