Přírodopis

15. 10. - 19. 10. 2018

Tento týden jsme věnovali sladkovodním rybám, které se vyskytují ve vodách tekoucích i stojatých. Známe 4 pásma a ryby, které zde žijí. Pomocí pracovního listu jsme zopakovali stavbu těla ryby, pojmenování ploutví a rozmnožování ryb. Příští týden nás čeká slíbené písemné opakování. 


8. 10. - 12. 10. 2018

Pokračujeme v učivu o rybách. Spolužák Dominik byl úspěšný a donesl úlovek. Živě jsme se podívali na stavbu těla ryb při pitvě. Na rybě jsme si ukázali vnější i vnitřní stavbu, nejvíce nás zaujal plynový měchýř ryby a její oko. Příští týden nás čekají sladkovodní ryby.  


1. 10. - 5. 10. 2018

Písemka je napsaná, pokračujeme nejpočetnější skupinou obratlovců - rybami. Začali jsme probírat stavbu těla těchto zajímavých živočichů. Umíme rybu nakreslit a její tělo popsat. Pokud budou naši spolužáci rybáři při svém lovu úspěšní, čeká nás příští týden pitva ryby.


24.9. - 28. 9. 2018

Tento týden jsme ještě věnovali parybám. Zjistili jsme, že žraloci nejsou až tak nebezpeční predátoři, jak se nám dříve zdálo. Dokážeme popsat pohyb rejnoků a známe jednotlivé zástupce. Stihli jsme zopakovat celé strunatce, příští týden nás čeká písemka.17. 9. - 21. 9. 2018

Mezi obratlovce se řadí málo známá skupina zvaná kruhoústí. Známe zástupce této skupiny, jsou to mihule. Další skupinou obratlovců jsou paryby, mezi které se řadí žraloci a rejnoci. Při skupinové práci jsme si ukázali  jednotlivé zástupce žraloků a rejnoků. Život žraloků je zajímavý, proto se parybám budeme věnovat ještě příští hodinu.


10. 9. - 14. 9. 2018

Opakujeme učivo 6. ročníku formou her a pracovních listů. Začali jsme probírat téma třídění organismů a vyšší živočichové. Ukázali jsme si zástupce pláštěnců a bezlebečních. Před námi je velký celek obratlovci.  


3. 9. - 7. 9. 2018