Přírodopis


7. 1. - 11. 1. 2019

Začali jsme probírat novou skupinu živočichů, jsou to ptáci. Po LVK budeme v tématu pokračovat.


3. 1. - 4. 1. 2019

Opakujeme a rozšiřujeme své znalosti o plazech. 


17. 12. - 21. 12. 2018

Tento týden opakujeme učivo a hrajeme přírodopisné hry. 


10. 12. - 14. 12. 2018

Tento týden poznáváme želvy. Učíme se o stavbě jejich těla, poznáváme jednotlivé zástupce želv a jejich způsob života.


3. 12. - 7. 12. 2018

Tento týden dokončujeme a prezentujeme naše práce na téma plazi. Jaká jsou témata, která si jednotlivé skupiny připravily? Plazi - jako svědkové dávných časů, želvy, krokodýli, ještěři a hadi. 


26. 11. - 30. 11. 2018

Obojživelníky jsme ve čtvrtek zopakovali testem a probíráme plazy. Rozdělili jsme se do skupin a zpracováváme témata: vývoj plazů, želvy, krokodýli, ještěři a hadi. Příští týden budeme výsledky našeho snažení prezentovat spolužákům.    


19. 11. - 23. 11. 2018

Dokončili jsme kapitolu obojživelníci, poznáme jednotlivé zástupce čolků, mloků i žab. Příští týden nás čeká písemné opakování této kapitoly. Začínáme novou látku - svědkové dávných věků - plazi.


12. 11. - 16. 11. 2018

Test na zástupce ryb je napsaný, pokračujeme v učivu  o obojživelnících. Poznáváme jednotlivé zástupce žab, čolků a mloků.


5. 11. - 9. 11. 2018

Obojživelníci - jsou to živočichové, jejichž larvy žijí ve vodě a dospělci na souši. Dali jsme hlavy dohromady a přišli jsme na to, že mezi obojživelníky patří žáby, čolci a mloci. Jejich larvy jsou pulci, umíme popsat jejich přeměnu. Příští týden nás čeká test - zástupci ryb, jejich rozmnožování. 


29. 10. - 2. 11. 2018

Známe zástupce mořských ryb. Ve skupinách jsme si vzájemně zkoušeli představit vybrané zástupce mořských ryb. Příští týden kapitolu ryby uzavřeme, čekají nás obojživelníci.


22. 10. - 26. 10. 2018

Opakujeme a probíráme další zástupce sladkovodních a mořských ryb. Víme, proč jsou ryby důležitou složkou lidské potravy. Probrali jsme vliv rostoucího znečištění moří a oceánů na život ryb.


15. 10. - 19. 10. 2018

Tento týden jsme věnovali sladkovodním rybám, které se vyskytují ve vodách tekoucích i stojatých. Známe 4 pásma a ryby, které zde žijí. Pomocí pracovního listu jsme zopakovali stavbu těla ryby, pojmenování ploutví a rozmnožování ryb. Příští týden nás čeká slíbené písemné opakování. 


8. 10. - 12. 10. 2018

Pokračujeme v učivu o rybách. Spolužák Dominik byl úspěšný a donesl úlovek. Živě jsme se podívali na stavbu těla ryb při pitvě. Na rybě jsme si ukázali vnější i vnitřní stavbu, nejvíce nás zaujal plynový měchýř ryby a její oko. Příští týden nás čekají sladkovodní ryby.  


1. 10. - 5. 10. 2018

Písemka je napsaná, pokračujeme nejpočetnější skupinou obratlovců - rybami. Začali jsme probírat stavbu těla těchto zajímavých živočichů. Umíme rybu nakreslit a její tělo popsat. Pokud budou naši spolužáci rybáři při svém lovu úspěšní, čeká nás příští týden pitva ryby.


24.9. - 28. 9. 2018

Tento týden jsme ještě věnovali parybám. Zjistili jsme, že žraloci nejsou až tak nebezpeční predátoři, jak se nám dříve zdálo. Dokážeme popsat pohyb rejnoků a známe jednotlivé zástupce. Stihli jsme zopakovat celé strunatce, příští týden nás čeká písemka.17. 9. - 21. 9. 2018

Mezi obratlovce se řadí málo známá skupina zvaná kruhoústí. Známe zástupce této skupiny, jsou to mihule. Další skupinou obratlovců jsou paryby, mezi které se řadí žraloci a rejnoci. Při skupinové práci jsme si ukázali  jednotlivé zástupce žraloků a rejnoků. Život žraloků je zajímavý, proto se parybám budeme věnovat ještě příští hodinu.


10. 9. - 14. 9. 2018

Opakujeme učivo 6. ročníku formou her a pracovních listů. Začali jsme probírat téma třídění organismů a vyšší živočichové. Ukázali jsme si zástupce pláštěnců a bezlebečních. Před námi je velký celek obratlovci.  


3. 9. - 7. 9. 2018