Přírodopis


10. 6. - 14. 6. 2019

Pokračujeme v učivu o rostlinách - semena, plody, opylení a oplození. Čekají nás jednotlivé skupiny rostlin a závěrečné opakování učiva.


3. 6. - 7. 6. 2019

Test je za námi, pokračujeme ve stavbě rostlinného těla. Přišli jsme na funkci i význam stonku, naše pozornost se zaměřila na listy a květy. 


27. 5. - 31. 5. 2019

Zopakovali jsme si učivo o stavbě těla rostlin (kapitolu kořen a stonek) na test, který nás čeká v úterý. Stále se zabýváme listy, jejich tvary a funkcí.


20. 5. - 24. 5. 2019

Pokračuje v učivu o stavbě rostlinného těla. Probrali jsme stonek, jeho stavbu a funkci. Poznáváme tvary listů a jejich význam pro rostlinu.


13. 5. - 17. 5. 2019

Tento týden jsme prezentovali naše práce na zadaná témata - části rostlinného těla. Zatím jsme slyšeli práci o květech a semenech rostlin. Příští hodinu nás čekají prezentace na téma kořen, stonek a list.


6. 5. - 10. 5. 2019

Probíráme jednotlivé části těla u semenných rostlin. Rostlinné tělo dokážeme pojmenovat a určit hlavní funkce jednotlivých částí. Nejprve se zaměříme na kořen a probereme jeho funkci a stavbu.


29. 4. - 3. 4. 2019

Napsali jsme si opakování na probranou látku, dokázali jsme v textu o plavuních, přesličkách a kapradinách najít důležité informace, známe jejich zástupce. Začínáme nové učivo o stavbě těla semenných rostlin. 


22. 4. - 26. 4. 2019

Zopakovali jsme mechy a jejich zástupce, dál probíráme přesličky, plavuně a kapradiny. Zaměřili jsme se na přesličky a rozdíl mezi jarní a letní lodyhou, čekají nás kapradiny a také opakování formou testu.


15. 4. - 17. 4. 2019

Proběhla pouze jedna hodina, probíráme přesličky, plavuně a kapradiny.


8. 4. - 12. 4. 2019

Probíráme mechorosty, jejich stavbu, rozmnožování a význam v přírodě. Životní cyklus mechu jsme si nakreslili, probíráme zástupce mechorostů.


1. 4. - 5. 4. 2019

Test na téma ptáci jsme napsali, začínáme novou kapitolu rostlinách. Nejprve jsme si prošli systém rostlin. V nejbližších hodinách nás čekají mechorosty, plavuně, přesličky a kapradiny.


25. 3. - 29. 3. 2019

Tento týden jsme věnovali opakování učiva, dělali jsme pracovní listy a poznávačku ptáků. Kapitolu ptáci uzavřeme testem - v úterý 2. 4. a začneme se věnovat rostlinám. 


18. 3. - 22. 3. 2019

Učivo o ptácích pomalu uzavíráme, čeká nás písemka ( až 2.4.). Podívali jsme se na video, jak se ptáci líhnou z vajíčka, ukázali jsme si nejznámější pěvce. Kapitolu pomalu uzavíráme učivem o ptácích břehů tekoucích vod.


11. 3. - 15. 3. 2019

Pokračujeme v celku ptáci - prezentace jsou dokončeny. Opakujeme jednotlivé skupiny ptáků, učíme se je dále  poznávat. Pro své spolužáky jsme vytvořili pracovní list na téma ptáci, nejlepší si příští hodinu společně vyplníme.


4. 3. - 8. 3. 2019

Dokončujeme naše práce o ptácích, práce společně hodnotíme. Dále probíráme jednotlivé zástupce ptáků, zjišťujeme zajímavosti z jejich života, učíme se  poznávat nejznámější zástupce ptáků. 


25. 2. - 1. 3. 2019

Jarní prázdniny


18. 2. - 22. 2. 2019

Tento týden věnujeme vašim plakátům a prezentacím. Většina už má splněno, viděli jsme spoustu zajímavých a přínosných prací. Na některé ještě prezentace vlastní práce čeká, dopilujte a připravte se . Po prázdninách učivo o ptácích společně zopakujeme a kapitolu uzavřeme. 


11. 2. - 15. 2. 2019

Písemka je napsaná, kapitola plazi je tímto uzavřena. Dokončujeme projekt ptáci - tvoříme plakáty, případně prezentace v ppt. První odvážlivci, svá díla stihli odprezentovat ostatním. Příští týden budeme pokračovat, dokončete své práce a přineste na úterní hodinu.


4. 2. - 8. 2. 2019

Příští týden máme v plánu druhou část písemky - plazi. Rozdělili jsme se do dvojic a pracujeme na projektu ptáci. Přineste si obrázky, texty, lepidla a vše potřebné k práci.


28. 1. - 1. 2. 2019

Vývojové znaky ptáků - učíme se například názvy kostí, popisujeme kostru ptáků. Víme, co znamená, když jsou ptáci krmiví a nekrmiví. Zjistili jsme zajímavosti o slepičím vejci - proč se rozklepává na boku a proč se nemá  vejce před skladováním umýt.


21. 1. - 25. 1. 2019

Velká kapitola ptáci - začali jsme obecnou charakteristikou skupiny, popisem jejich těla, kostry ... Pokračujeme v prohlubování znalostí o ptácích. Seznámili jsme se se skupinou vodních a mokřadních ptáků. Příští týden nás čeká slíbené opakování - plazi.

   

14. 1. - 18. 1. 2019

LVK - úkol na tento týden: Užijte si lyžování!


7. 1. - 11. 1. 2019

Začali jsme probírat novou skupinu živočichů, jsou to ptáci. Po LVK budeme v tématu pokračovat.


3. 1. - 4. 1. 2019

Opakujeme a rozšiřujeme své znalosti o plazech. 


17. 12. - 21. 12. 2018

Tento týden opakujeme učivo a hrajeme přírodopisné hry. 


10. 12. - 14. 12. 2018

Tento týden poznáváme želvy. Učíme se o stavbě jejich těla, poznáváme jednotlivé zástupce želv a jejich způsob života.


3. 12. - 7. 12. 2018

Tento týden dokončujeme a prezentujeme naše práce na téma plazi. Jaká jsou témata, která si jednotlivé skupiny připravily? Plazi - jako svědkové dávných časů, želvy, krokodýli, ještěři a hadi. 


26. 11. - 30. 11. 2018

Obojživelníky jsme ve čtvrtek zopakovali testem a probíráme plazy. Rozdělili jsme se do skupin a zpracováváme témata: vývoj plazů, želvy, krokodýli, ještěři a hadi. Příští týden budeme výsledky našeho snažení prezentovat spolužákům.    


19. 11. - 23. 11. 2018

Dokončili jsme kapitolu obojživelníci, poznáme jednotlivé zástupce čolků, mloků i žab. Příští týden nás čeká písemné opakování této kapitoly. Začínáme novou látku - svědkové dávných věků - plazi.


12. 11. - 16. 11. 2018

Test na zástupce ryb je napsaný, pokračujeme v učivu  o obojživelnících. Poznáváme jednotlivé zástupce žab, čolků a mloků.


5. 11. - 9. 11. 2018

Obojživelníci - jsou to živočichové, jejichž larvy žijí ve vodě a dospělci na souši. Dali jsme hlavy dohromady a přišli jsme na to, že mezi obojživelníky patří žáby, čolci a mloci. Jejich larvy jsou pulci, umíme popsat jejich přeměnu. Příští týden nás čeká test - zástupci ryb, jejich rozmnožování. 


29. 10. - 2. 11. 2018

Známe zástupce mořských ryb. Ve skupinách jsme si vzájemně zkoušeli představit vybrané zástupce mořských ryb. Příští týden kapitolu ryby uzavřeme, čekají nás obojživelníci.


22. 10. - 26. 10. 2018

Opakujeme a probíráme další zástupce sladkovodních a mořských ryb. Víme, proč jsou ryby důležitou složkou lidské potravy. Probrali jsme vliv rostoucího znečištění moří a oceánů na život ryb.


15. 10. - 19. 10. 2018

Tento týden jsme věnovali sladkovodním rybám, které se vyskytují ve vodách tekoucích i stojatých. Známe 4 pásma a ryby, které zde žijí. Pomocí pracovního listu jsme zopakovali stavbu těla ryby, pojmenování ploutví a rozmnožování ryb. Příští týden nás čeká slíbené písemné opakování. 


8. 10. - 12. 10. 2018

Pokračujeme v učivu o rybách. Spolužák Dominik byl úspěšný a donesl úlovek. Živě jsme se podívali na stavbu těla ryb při pitvě. Na rybě jsme si ukázali vnější i vnitřní stavbu, nejvíce nás zaujal plynový měchýř ryby a její oko. Příští týden nás čekají sladkovodní ryby.  


1. 10. - 5. 10. 2018

Písemka je napsaná, pokračujeme nejpočetnější skupinou obratlovců - rybami. Začali jsme probírat stavbu těla těchto zajímavých živočichů. Umíme rybu nakreslit a její tělo popsat. Pokud budou naši spolužáci rybáři při svém lovu úspěšní, čeká nás příští týden pitva ryby.


24.9. - 28. 9. 2018

Tento týden jsme ještě věnovali parybám. Zjistili jsme, že žraloci nejsou až tak nebezpeční predátoři, jak se nám dříve zdálo. Dokážeme popsat pohyb rejnoků a známe jednotlivé zástupce. Stihli jsme zopakovat celé strunatce, příští týden nás čeká písemka.17. 9. - 21. 9. 2018

Mezi obratlovce se řadí málo známá skupina zvaná kruhoústí. Známe zástupce této skupiny, jsou to mihule. Další skupinou obratlovců jsou paryby, mezi které se řadí žraloci a rejnoci. Při skupinové práci jsme si ukázali  jednotlivé zástupce žraloků a rejnoků. Život žraloků je zajímavý, proto se parybám budeme věnovat ještě příští hodinu.


10. 9. - 14. 9. 2018

Opakujeme učivo 6. ročníku formou her a pracovních listů. Začali jsme probírat téma třídění organismů a vyšší živočichové. Ukázali jsme si zástupce pláštěnců a bezlebečních. Před námi je velký celek obratlovci.  


3. 9. - 7. 9. 2018