Přírodopis

16. - 20.4. 2018

Představujeme si navzájem zástupce šplhavců a pěvců. Strakapouda a datla jsme si vymalovali v pracovních listech, už si je nepleteme. Víme, co je to rébus a šikovné hlavičky ho i vyluštili - velká pochvala. Čekají nás ptáci okraje lesa a otevřené krajiny.  


9.4. - 13.4. 2018

Písemky jsou napsány (1. i 2. část), věnujeme se ptákům lesa a otevřené krajiny. Každý z nás má přiděleného jednoho zástupce a představuje ho třídě. Chystáme se tak na poznávačku nejznámějších zástupců.

 

2.4. - 6.4. 2018

Známe mořské ptáky, nejvíce jsme se zaměřili na tučňáky a jejich zajímavý život. Další skupinou ptáků jsou dravci a sovy. Víme, co mají společného a čím se liší. Příští týden nás čeká další písemné opakování.


19.3. - 28.3.2018

Zopakovali jsme vodní ptáky poznávačkou, pracovní list k tématu máme všichni správně vyplněný a nalepený. Začali jsme skupinu mokřadní ptáci, seznamujeme se  s jednotlivými zástupci a charakteristikou skupiny. Příští týden nás čeká písemka -  Ptáci. Seznamujeme se skupinou mořských ptáků.


12.3. - 16.3. 2018

Projekt ptáci je úspěšně za námi, všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu za nápaditost a hezké zpracování plakátů. Jednotlivé skupiny ptáků budeme ještě společně probírat a opakovat. Začali jsem skupinou vodních ptáků, umíme poznat jejich obrázky, snažíme se je poznat podle zobáků a končetin, zkoušíme přijít na to, čím se jednotliví ptáci živí.

  

5.3. - 9.3.2018

Pokračujeme v prezentaci našich prací na téma ptáci. Mluvení před celou třídou nám jde, snažíme se prezentovat zajímavě a nápaditě, což naši spolužáci dokáží ocenit. Ve skupinkách jsme soutěžili v poznávání hrabavých ptáků.


26.2. - 2.3.2018

Dokončujeme naše projekty na téma ptáci. Jednotlivé skupiny si připravily plakáty na zvolené téma. Donesli jsme barevné obrázky jednotlivých zástupců, zajímavosti o nich a doplnili charakteristiky skupin ptáků. První odvážlivci svou práci prezentovali spolužákům. Společně práce hodnotíme.

12.2. - 16.2.2018

V tomto týdnu jsme se zaměřili na jednotlivé zástupce třídy ptáci. Pracovali jsme se skupinách. Pokoušíme se zjistit základní charakteristiku o vodních ptácích, mořských ptácích, dravcích a sovách, ptácích na okraji lesa apod. Celkem takto zpracováváme devět témat. Jednotlivé skupiny budou výsledky své práce prezentovat ostatním.

5.2. - 9.2.2018

Seznamujeme se a opakujeme probrané učivo. Zahráli jsme si na vědce a ve skupinkách jsme zkoumali slepičí vejce, jednotlivé části jsme pozorovali a umíme popsat. 

29.1. - 1.2.2018

Probíráme ptáky. Nejdříve obecné informace, pak jsme přešli ke stavbě těla, kostře, dýchací a trávící soustavě.

22.1. - 26.1.2018

Po návratu z lyžařského kurzu jsme dokončili skupinové prezentování a v pracovních listech jsme si zopakovali, co všechno o plazech víme.

8.1. - 12.1.2017

Dokončili jsme přípravu prezentací a za každou skupinu jsme vytvořili velký plakát na stejné téma. Ve druhé hodině jsme začali ve skupinách prezentovat a ostatní spolužáci se zájmem sledují, jaké zajímavosti a rekordy jsme si pro ně připravili.

1.1. - 5.1.2018

Seznámili jsme se s řády plazů a ve skupinách jsme začali připravovat prezentaci na přidělená témata.

11.12. - 22.12.2017

Pokračujeme ve stavbě těla plazů, máme za sebou i parádní prezentaci o chameleonovi od chovatele - našeho spolužáka Filipa.

4.12. - 8.12.2017

Probíráme stavbu těla plazů, pomáhá nám obrázek těla ještěrky.

27.11. - 1.12.2017

Skupinovou prací jsme si zopakovali nejen obojživelníky, ale i ryby a paryby. A probrali jsme úvod k plazům.

6.11. - 24.11.2017

Probírali jsme obojživelníky, bezocasé i ocasaté. Zvládli jsme pracovní list, písemkou jsme toto téma uzavřeli.

28.10. - 3.11.2017

Začali jsme probírat učivo obojživelníci, srovnání znaků ryb a obojživelníků, zástupci třídy a jejich vlastnosti. 

23.10. - 25.10.2017

Dokončili jsme učivo Ryby - dnes jsme dělali laboratorní práci - pitva ryby. Doplňte pracovní list na příští hodinu. Hezké prázdniny!!!

16.10. - 20.10.2017

Tento týden jsme věnovali poznávačce sladkovodních ryb na známky, příští týden dokončíme a písemně zopakujeme celé učivo Ryby - ze sešitu!!! Začneme probírat učivo Mořské ryby.

9.10. - 13.10.2017

Probíráme učivo ryby - sladkovodní druhy, čeká nás poznávačka . Budeme probírat mořské druhy ryb.

2.10. - 6.10.2017

Ryby - vnitřní stavba těla ryb, učivo v sešitě - příští týden v pondělí písemka na popis těla ryby - slepá mapa. Naučte se :-)

25.9. - 29.9.2017

Opakování učiva paryby - písemná práce žraloci - v úterý 3.10. Naučte se!!!

18.9. - 22.9.2017

V pondělí 25.9.test Strunatci - pláštěnci, kruhoústí, bezčelistnatci. Nové učivo - Paryby (žraloci, rejnoci) - nezapomeňte na referáty!!!

4.9. - 15.9.2017

Vyšší živočichové, strunatci, v pondělí 18.9. písemné opakování - Znaky strunatců. pláštěnci, bezlebeční