Přírodopis


11. 3. - 15. 3. 2019

Písemka na měkkýše je napsaná. Zopakovali jsme si pomocí pracovního listu učivo o kroužkovcích a začali jsme nový, velký celek - členovci. V úvodní hodině jsme zjistili, proč se tito podivuhodní tvorové vůbec jmenují členovci a jaký mají význam pro lidstvo.


4. 3. - 8. 3. 2019

Zopakovali jsme si učivo o měkkýších, příští týden nás čeká písemní opakování (měkkýši - plži, mlži, hlavonožci). Dalším tématem jsou kroužkovci - nejznámější zástupce, který žije i u nás je žížala obecná. Vyplnili jsme pracovní list, známe i další kroužkovce a stavbu jejich těla.


  25. 2. - 1. 3. 2019

Jarní prázdniny 

18. 2. - 22. 2. 2019

Tento týden poznáváme mlže - jejich tělo tvoří 2 lastury. Nejběžnější druhy umíme určit, podívali jsme se na video, jak vznikají perly. Další skupinou měkkýšů jsou hlavonožci, viděli jsme chobotnici i krakatici. Po prázdninách učivo ještě zopakujeme.


11. 2. - 15. 2. 2019

Plži, mlži a hlavonožci - to je náplň našich hodin. Opakujeme stavbu těla měkkýšů. Podle schránek - ulit a lastur  poznáváme nejznámější druhy plžů a mlžů. Ve skupinkách poznáváme zástupce. Příští týden nás čekají hlavonožci.


4. 2. - 8. 2. 2019

Písemka na hlísty je napsaná, probíráme měkkýše. První skupina, kterou se podrobněji zabýváme jsou plži - ukazujeme si ulity hlemýždě zahradního, páskovky keřové a dalších známých zástupců. Ve skupině se snažíme určit mlže podle lastur. Příští týden budeme v tématu ještě pokračovat.


28. 1. - 1. 2. 2019

Tento týden byla pouze jedna hodina přírodopisu. Tématem jsou stále měkkýši - tvorové s měkkým tělem. Jaké výhody máte, když jste plž, mlž nebo hlavonožec, co umíte a jak vlastně žijete? Příští týden nás čeká opakování na téma hlísti, připravte se. Hezké pololetní prázdniny.


21. 1. - 25. 1. 2019

Tématem tohoto týdne jsou hlísti a dále měkkýši. Za pomoci učebnice a pracovních listů jsme zjistili, že hlísti jsou parazité rostlin i živočichů. Začali jsme velkou kapitolu měkkýši, kam řadíme plže, mlže a hlavonožce.


14. 1. - 18. 1. 2019

Ploštěnci jsou živočichové s plochým tělem. V prezentaci jsme si prohlédli zástupce ploštěnců, popsali jsme si jejich stavbu těla a poznávali jsme zástupce: ploštěnku mléčnou a motolici jaterní. Ve skupinkách jsme zvládli vytvořit vývojový cyklus tasemnice dlouhočlenné.


7. 1. - 11. 1. 2019

Písemku jsme si napsali, probíráme lišejníky, řasy, prvoky a žahavce.  


3. 1. - 4. 1. 2019

Opakujeme viry, bakterie, sinice a houby. Příští pátek máme naplánovanou písemku.


17. 12. - 21. 12. 2018

Tento týden opakujeme učivo a hrajeme přírodopisné hry. 


10. 12. - 14. 12. 2018

Tento týden jsme pokračovali v učivu o bakteriích. Spočítali jsme si příklad o bakteriích a obrázek bakteriální buňky jsme si popsali. Opakovali jsme učivo.


3. 12. - 7. 12. 2018

Viry a také bakterie - aktuální téma, které probíráme. Opakujeme nemoci, které bakterie a viry způsobují. Taky víme, co nám v boji s viry pomáhá. Známe rozdíl mezi virem a bakterií. Společně jsme přišli na to, jak  postupovat, když se řízneme o rezavý hřebík.


26. 11. - 30. 11. 2018

Viry - dokáží žít bez buňky a jsou původci různých nakažlivých onemocnění. Známe nemoci, které viry způsobují a umíme se bránit. Jak? Očkování, posilování odolnosti organismu, zdravá životospráva a dodržování hygienických zásad. 


19. 11. - 23. 11. 2018

Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy - postupujeme od buňky k organismu a živé organismy se učíme třídit. Už víme, že každý popsaný žijící i vyhynulý organismus má jméno složené ze dvou částí. Podstatné jméno určuje rod a přídavné jméno určuje druh. Příští týden začínáme novou kapitolu viry - život bez buňky.


12. 11. - 16. 11. 2018

Tento týden jsme ještě věnovali buňce. Opakujeme a prohlubujeme naše znalosti, učivo jsme zopakovali pracovním listem a testem. 


5. 11. - 9. 11. 2018

Poznáváme buňku rostlinnou i živočišnou.  Názvy a funkce jednotlivých částí buňky jsou celkem složité, proto zakreslujeme, popisujeme a opakujeme: buněčná stěna, plazmatická membrána, mitochondrie, chloroplasty, vakuoly. Příští týden prověříme naše znalosti testem. 


29. 10. - 2. 11. 2018


Tento týden jsme se věnovali mikroskopu. Umíme popsat jeho části, známe správný postup při mikroskopování. Seznámili jsme se s pojmem preparát a viděli jsme trvalé preparáty lidských tkání.  Pozorovali jsme buňky a pokusili jsme se je zakreslit.


22. 10. - 26. 10. 2018

Tento týden jsme věnovali pozorování a pokusu. Známe rozdíl mezi pozorováním a pokusem. Probrali jsme metody pozorování, začali jsme se věnovat mikroskopu a technice mikroskopování.


15. 10. - 19. 10. 2018

Opakujeme látkovou a energetickou přeměnu u rostlin a živočichů. Názorné obrázky nám pomohly v lepším pochopení učiva. Dalším tématem jsou vztahy mezi organismy. Každý z nás se na chvíli stal producentem, konzumentem nebo rozkladačem. Hledali jsme vzájemné vztahy a tvořili jsme potravní řetězce. Příští týden nás čeká písemné opakování.


8. 10. - 12. 10. 2018

Tento týden jsme si lámali hlavy nad otázkami: Co je to život? Jaké jsou projevy života? První otázka byla náročná, ale většina skupin si s odpovědí poradila. Projevy života umíme všechny vyjmenovat, popsat a vysvětlit. Podrobněji jsme se věnovali látkové a energetické výměně rostlin a živočichů. Zopakovali jsme  fotosyntézu.


1. 10. - 5. 10. 2018

Máme napsanou písemku na téma stavba planety Země. Na chvíli se z nás stali vědci a zkoušeli jsme přijít na kloub nejrůznějším záhadám. Kde se na naší planetě vzala voda, vzduch a jak vlastně vznikl život? Ve skupinové hře jsme procvičili pojmy hydrosféra, atmosféra, biosféra a další. 


24. 9. - 28. 9. 2018

Opakovali jsme učivo o stavbě planety a probrali jsme vznik života na Zemi. Plánovaná písemka nás čeká příští týden ve středu. 


17. 9. - 21. 9. 2018

Podívali jsme se na video o vzniku vesmíru a už víme, co je to teorie velkého třesku. Začali jsme s putováním do středu Země. Umíme rozlišit zemskou kůru, zemský plášť a zemské jádro. Učivo jsme zopakovali pomocí pracovních listů.  


10. 9. - 14. 9. 2018

Opakujeme učivo 5. ročníku formou her a pracovních listů. Začali jsme kapitolu uspořádání živého světa,  živá a neživá příroda. Příští týden budeme pokračovat v tématu planeta Země.


3. 9. - 7. 9. 2018