Přírodopis

12.3. - 16.3. 2018

Opakujeme měkkýše, příští týden nás čeká písemka. Seznámili jsme se s další skupinou bezobratlých, jsou to kroužkovci. Nejvýznamnějším zástupcem je žížala obecná. Na žížale jsme se naučili, jak se v přírodopise dělá správně nákres a popis. 


5.3. - 9.3.2018

Dokončujeme měkkýše, známe zástupce sladkovodních i mořských mlžů, poznáme jejich lastury. Už všichni víme, jak vznikne perla. Mezi hlavonožce umíme zařadit chobotnice, sépie i krakatice. Viděli jsme, jak sépie loví a jak se chobotnice pohybuje. Písemku na Bičíkovce máme napsanou.


26.2. - 2.3.2018

Pokračovali jsme v probírání měkkýšů, u skupiny plžů jsme si ukázali jednotlivé schránky, poznáme ulitu hlemýždě, páskovky keřové i dalších zástupců. Víme, jaký je rozdíl mezi ulitou a lasturou. Známe zástupce mlžů. Příští týden nás čeká písemka na Bičíkovce.


12.2. - 16.2.2018

V tomto týdnu jsme začali probírat MĚKKÝŠE. Zapsali jsme si základní informace o této skupině a podrobněji jsme se zaměřili na plže. Nalepili jsme si obrázek s popisem hlemýždě a vyplňovali jsme pracovní list na toto téma.

5.2. - 9.2. 2018

Seznamujeme se, představujeme se a opakujeme probrané učivo. Ve skupinkách jsme vyplnili pracovní listy na téma ploštěnci a hlísti.  


29.1. - 1.2.2018

Tento týden jsme probírali hlísty. Známe roupa, škrkavku, vlasovce i háďátko řepné. Příští týden začneme měkkýše.

22.1. - 26.1.2018

Tento týden jsme opakovali žahavce a probírali jsme nový kmen - ploštěnci. Víme, jak vypadá ploštěnka a známe životní cyklus tasemnice. Písemná práce na lišejníky se blíží. 

15.1. - 19.1.2018

Věnovali jsme se dvěma skupinám organismů - prvokům a žahavcům. Napsali jsme písemnou práci na mnohobuněčné houby. Příští týden zopakujeme žahavce, začneme probírat ploštěnce a pomalu se budeme připravovat na písemnou práci na lišejníky.

8.1. - 12.1.2018

Tento týden jsme probírali prvoky. Zatím jsme se seznámili s trepkou, dalšími nálevníky a bičíkovci. Dověděli jsme se zajímavé informace o Trypanozomě spavičné a spavé nemoci. Čeká nás písemka na mnohobuněčné houby 16. 1. 2018 (popis obrázku, zástupci a životní cyklus hub, význam hub v přírodě).

3.1. - 5.1.2018

Napsali jsme písemku na kvasinky. Dokončili jsme mnohobuněčné houby a probrali jsme lišejníky. Čeká nás písemka na mnohobuněčné houby 16. 1. 2018 (popis obrázku, zástupci a životní cyklus hub, význam hub v přírodě).

11.12. - 22.12.2017

Zopakovali jsme kvasinky. Učíme se o mnohobuněčných houbách. Písemka na kvasinky bude až po Vánocích.

4.12 - 8. 12. 2017

Probrali jsme kapitolu Kvasinky, probíráme mnohobuněčné houby. V pondělí bude písemka z učiva o kvasinkách.

27. 11. - 1.12. 2017

Napsali jsme test z učiva - Sinice a začali jsme probírat kapitolu - Houby.

6.11. - 24.11. 2017

Probrali jsme kapitolu Bakterie, absolvovali jsme přednášku s paní Hrdličkovou, která pracuje v oboru biochemie. Napsali jsme písemné opakování a začali probírat kapitolu Sinice.

28.10. - 3.11.2017

Dobrali jsme učivo Rostlinná a živočišná buňka, příští týden budeme pokračovat taxonomickým dělením rostlin a živočichů. Za 14 dní v pondělí 13.11. nás čeká písemné opakování na buňku. Naučte se!!!

23.10. - 25.10.2017

Začali jsme nové učivo - Buňka, dsělení buněk. Nezapomeňte na domácí úkol - obrázek rostlinné buňky s popisem v sešitě!!! Hezké prázdniny!

16.10 - 20.10.2017

Procvičili jsme si práci s mikroskopem, začali jsme probírat učivo Buňka - funkce a složení. Příští týden v úterý  budeme psát písemku na učivo: metody pozorování přírody, mikroskop.

9.10. - 13.10.2017


Tento týden jsme písemně zopakovali vztahy mezi organismy, seznámili jsme se s jednotlivými částmi mikroskopu a seznámili se s jeho obsluhou. Příští týden budeme pokračovat v základech mikroskopování + začneme probírat učivo buňka rostlinná a živočišná.

2.10. - 6.10.2017

Vztahy mezi organismy, potravní pyramida, v úterý 10.10. písemka na učivo - podmínky života a vztahy mezi organismy.

25.9. - 29.9.2017

Podmínky života na Zemi. Opakování učiva v sešitě.

18. - 22.9.2017

Rozmanitost života na Zemi, opakovat vše, co máme prozatím v sešitu.

4.9. - 15.9.2017

Vznik a vývoz Země, v úterý 19.9. písemné opakování učiva ze sešitu.