Přírodopis

11.11. - 15.11.2019

V tomto týdnu jsme v jedné vyučovací hodině mikroskopovali. Bylo to naše první laboratorní práce. Zkoumali jsme buňky pokožky cibule a chlupy (trichomy) šípku. Na fotky se můžete podívat na facebooku školy. Ve čtvrtek jsme si rozdávali písemné práce, dopisovali laboratorní protokol a začali jsme probírat stavbu rostlinné buňky. Další týden ve čtvrtek (21.11.2019) nás čeká písemná práce na mikroskop a mikroskopování. Určitě se dobře podívejte na stavbu mikroskopu a projděte si pracovní list, který jsme k mikroskopování dělali. Dokážete spočítat i celkové zvětšení mikroskopu? Pokud ano, pak jste na písemnou práci připraveni. 


4.11. - 8.11.2019

V tomto týdnu jsme probírali mikroskop a mikroskopování. Známe už jednotlivé části mikroskopu a víme, proč jsou důležité. Napsali jsme písemnou práci na vztahy mezi organismy a na symbiózu, predaci a parazitismus. Příští týden v úterý nás čeká první laboratorní práce. Budeme mikroskopovat. Přineste si - plášť nebo starší tričko, hadr, malou cibuli, šípky (čerstvé, nesušené). Ve čtvrtek začneme probírat buňku. Na první informace o ní si přijdeme při laboratorní práci sami.


21.10. - 1.11.2019

V tomto období jsme dokončili vztahy mezi organismy (symbiózu, predaci, parazitismus). Napsali jsme písemnou práci na projevy života. Komu se práce nepovedla, může si ji opravit. Dále nás čekají metody zkoumání přírody a budeme mikroskopovat. Na další písemce (vztahy mezi organismy) se domluvíme po prázdninách. Užijte si je.


14.10. - 18.10.2019

V tomto týdnu jsme se věnovali vztahům mezi organismy. Ve skupinách jsme pracovali na připravených pracovních listech. Zjistili jsme, kdo jsou producenti, konzumenti a reducenti. Zabývali jsme se potravními řetězci a potravní pyramidou. Příští týden nás čekají další vztahy (symbióza, predace a parazitismus). V úterý 22.10.2019 bude písemná práce na projevy života (zopakujte si i rovnici fotosyntézy).


7.10. - 11.10.2019

V tomto týdnu jsme dokončili projevy života (rozmnožování, dědičnost, dráždivost, pohyb, růst a vývin). Každý žák si sestavil z fotografií vlastní vývoj, zjistil, kolik měřil a vážil při narození a kolik váží a měří teď. Dále jsme probírali rozmanitost přírody. Napsali jsme písemnou práci na sféry Země (litosféru, atmosféru, hydrosféru a biosféru). Příští týden budeme probírat vztahy mezi organismy, zaměříme se na potravní vztahy. Domluvíme se na termínu písemné práce (projevy života). 


30.9. - 4.10.2019

V tomto týdnu jsme se zaměřili na projevy života. Zatím jsme probrali příjem potravy a živin, vylučování a dýchání. Napsali jsme písemnou práci na stavbu Země. Komu se písemná práce nepovedla, může si ji přijít opravit kdykoli ráno v 7:30. Příští týden dokončíme projevy života. Děcka si mají přinést čtyři své fotky (okopírované nebo vytištěné na papíře - budeme je lepit, nenoste fotky z fotoalba, které budete chtít vrátit.) Déle mají zjistit, jakou váhu a délku měly při narození a jakou mají dnes. Příští čtvrtek bude písemka na sféry Země (litosféru, atmosféru, hydrosféru a biosféru).