Přírodopis10. 9. - 14. 9. 2018

Opakujeme učivo 5. ročníku formou her a pracovních listů. Začali jsme kapitolu uspořádání živého světa,  živá a neživá příroda. Příští týden budeme pokračovat v tématu planeta Země.

3. 9. - 7. 9. 2018