Přírodopis

15.1. - 19.1.2018

Věnovali jsme se dvěma skupinám organismů - prvokům a žahavcům. Napsali jsme písemnou práci na mnohobuněčné houby. Příští týden zopakujeme žahavce, začneme probírat ploštěnce a pomalu se budeme připravovat na písemnou práci na lišejníky.

8.1. - 12.1.2018

Tento týden jsme probírali prvoky. Zatím jsme se seznámili s trepkou, dalšími nálevníky a bičíkovci. Dověděli jsme se zajímavé informace o Trypanozomě spavičné a spavé nemoci. Čeká nás písemka na mnohobuněčné houby 16. 1. 2018 (popis obrázku, zástupci a životní cyklus hub, význam hub v přírodě).

3.1. - 5.1.2018

Napsali jsme písemku na kvasinky. Dokončili jsme mnohobuněčné houby a probrali jsme lišejníky. Čeká nás písemka na mnohobuněčné houby 16. 1. 2018 (popis obrázku, zástupci a životní cyklus hub, význam hub v přírodě).

11.12. - 22.12.2017

Zopakovali jsme kvasinky. Učíme se o mnohobuněčných houbách. Písemka na kvasinky bude až po Vánocích.

4. 12. - 8. 12. 2017

Probrali jsme kapitolu Kvasinky, probíráme mnohobuněčné houby. V pondělí bude písemka z učiva o kvasinkách.

27. 11. - 1.12. 2017

Napsali jsme test z učiva - Sinice a začali jsme probírat kapitolu - Houby.

6.11. - 24.11. 2017

Probrali jsme kapitolu Bakterie, absolvovali jsme přednášku s paní Hrdličkovou, která pracuje v oboru biochemie. Napsali jsme písemné opakování a začali probírat kapitolu Sinice.

28.10. - 3.11.2017

Dobrali jsme učivo Rostlinná a živočišná buňka, příští týden budeme pokračovat taxonomickým dělením rostlin a živočichů. Za 14 dní v pondělí 13.11. nás čeká písemné opakování na buňku. Naučte se!!!

23.10. - 25.10.2017

Začali jsme nové učivo - Buňka, dělení buněk. Nezapomeňte na domácí úkol - obrázek rostlinné buňky s popisem v sešitě!!! Hezké prázdniny!

16.10 - 20.10.2017

Procvičili jsme si práci s mikroskopem, začali jsme probírat učivo Buňka - funkce a složení. Příští týden v úterý  budeme psát písemku na učivo: metody pozorování přírody, mikroskop.

9.10. - 13.10.2017

Tento týden jsme písemně zopakovali vztahy mezi organismy, seznámili jsme se s jednotlivými částmi mikroskopu a  s jeho obsluhou. Příští týden budeme pokračovat v základech mikroskopování + začneme probírat učivo buňka rostlinná a živočišná.

2.10.- 6.10.2017

Vztahy mezi organismy, potravní pyramida, v úterý 10.10. písemka na učivo - podmínky života a vztahy mezi organismy.

25.9. - 29.9.2017

Podmínky života na Zemi. Opakování učiva v sešitě.

18.9. - 22.9.2017

Rozmanitost života na Zemi, opakovat vše, co máme prozatím v sešitu.

4.9. - 15.9.2017

Vznik a vývoz Země, v úterý 19.9. písemné opakování učiva ze sešitu.