Přírodopis

15. 10. - 19. 10. 2018

Opakujeme látkovou a energetickou přeměnu u rostlin a živočichů. Názorné obrázky nám pomohly v lepším pochopení učiva. Dalším tématem jsou vztahy mezi organismy. Každý z nás se na chvíli stal producentem, konzumentem nebo rozkladačem. Hledali jsme vzájemné vztahy a tvořili jsme potravní řetězce. Příští týden nás čeká písemné opakování.


8. 10. - 12. 10. 2018

Tento týden jsme si lámali hlavy nad otázkami: Co je to život? Jaké jsou projevy života? První otázka byla náročná, ale většina skupin si s odpovědí poradila. Projevy života umíme všechny vyjmenovat, popsat a vysvětlit. Podrobněji jsme se věnovali látkové a energetické výměně rostlin a živočichů. Zopakovali jsme  fotosyntézu.


1. 10. - 5. 10. 2018

Máme napsanou písemku na téma stavba planety Země. Na chvíli se z nás stali vědci a zkoušeli jsme přijít na kloub nejrůznějším záhadám. Kde se na naší planetě vzala voda, vzduch a jak vlastně vznikl život? Ve skupinové hře jsme procvičili pojmy hydrosféra, atmosféra, biosféra a další. 


24. 9 . - 28. 9. 2018

Tento týden proběhla pouze 1 hodina přírodopisu. Opakovali jsme učivo o stavbě planety a probrali jsme vznik života na Zemi. Plánovaná písemka nás čeká příští týden ve středu. 


17. 9. - 21. 9. 2018

Podívali jsme se na video o vzniku vesmíru a už víme, co je to teorie velkého třesku. Začali jsme s putováním do středu Země. Umíme rozlišit zemskou kůru, zemský plášť a zemské jádro. Učivo jsme zopakovali pomocí pracovních listů.  


10. 9. - 14. 9. 2018

Opakujeme učivo 5. ročníku formou her a pracovních listů. Začali jsme kapitolu uspořádání živého světa,  živá a neživá příroda. Příští týden budeme pokračovat v tématu planeta Země.


3. 9. - 7. 9. 2018