Přírodopis

7. 1. - 11. 1. 2019

Písemku jsme si napsali, probíráme lišejníky, řasy, prvoky a žahavce.  


3. 1. - 4. 1. 2019

Opakujeme učivo o virech, bakteriích, sinicích a houbách a řasách. Příští středu máme naplánovanou písemku.


17. 12. - 21. 12. 2018

Tento týden opakujeme učivo a hrajeme přírodopisné hry. 


10. 12. - 14. 12. 2018

Tento týden jsme pokračovali v učivu o bakteriích. Spočítali jsme si příklad o bakteriích a obrázek bakteriální buňky jsme si popsali. Opakovali jsme učivo.


3. 12. - 7. 12. 2018

Viry a také bakterie - aktuální téma, které probíráme. Opakujeme nemoci, které bakterie a viry způsobují. Taky víme, co nám v boji s viry pomáhá. Známe rozdíl mezi virem a bakterií. Společně jsme přišli na to, jak  postupovat, když se řízneme o rezavý hřebík.26. 11. - 30. 11. 2018

 Viry - dokáží žít bez buňky a jsou původci různých nakažlivých onemocnění. Známe nemoci, které viry způsobují a umíme se bránit. Jak? Očkování, posilování odolnosti organismu, zdravá životospráva a dodržování hygienických zásad. 


19. 11. - 23. 11. 2018

Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy - postupujeme od buňky k organismům a živé organismy se učíme třídit. Už víme, že každý popsaný žijící i vyhynulý organismus má jméno složené ze dvou částí. Podstatné jméno určuje rod a přídavné jméno určuje druh. Příští týden začínáme novou kapitolu viry - život bez buňky. 


12. 11. - 16. 11. 2018

Tento týden jsme ještě věnovali buňce, opakujeme a prohlubujeme naše znalosti o buňce, učivo jsme zopakovali pracovním listem a testem. 


5. 11. - 9. 11. 2018

Poznáváme buňku rostlinnou i živočišnou.  Názvy a funkce jednotlivých částí buňky jsou celkem složité, proto zakreslujeme, popisujeme a opakujeme: buněčná stěna, plazmatická membrána, mitochondrie, chloroplasty, vakuoly. Příští týden prověříme naše znalosti testem. 


29. 10. - 2. 11. 2018

Tento týden jsme se věnovali mikroskopu. Umíme popsat jeho části, známe správný postup při mikroskopování. Seznámili jsme se s pojmem preparát a viděli jsme trvalé preparáty lidských tkání.  Pozorovali jsme buňky a pokusili jsme se je zakreslit.


22. 10. - 26. 10. 2018

Tento týden jsme věnovali pozorování a pokusu. Známe rozdíl mezi pozorováním a pokusem. Probrali jsme metody pozorování, začali jsme se věnovat mikroskopu a technice mikroskopování.


15. 10. - 19. 10. 2018

Opakujeme látkovou a energetickou přeměnu u rostlin a živočichů. Názorné obrázky nám pomohly v lepším pochopení učiva. Dalším tématem jsou vztahy mezi organismy. Každý z nás se na chvíli stal producentem, konzumentem nebo rozkladačem. Hledali jsme vzájemné vztahy a tvořili jsme potravní řetězce. Příští týden nás čeká písemné opakování.


8. 10. - 12. 10. 2018

Tento týden jsme si lámali hlavy nad otázkami: Co je to život? Jaké jsou projevy života? První otázka byla náročná, ale většina skupin si s odpovědí poradila. Projevy života umíme všechny vyjmenovat, popsat a vysvětlit. Podrobněji jsme se věnovali látkové a energetické výměně rostlin a živočichů. Zopakovali jsme  fotosyntézu.


1. 10. - 5. 10. 2018

Máme napsanou písemku na téma stavba planety Země. Na chvíli se z nás stali vědci a zkoušeli jsme přijít na kloub nejrůznějším záhadám. Kde se na naší planetě vzala voda, vzduch a jak vlastně vznikl život? Ve skupinové hře jsme procvičili pojmy hydrosféra, atmosféra, biosféra a další. 


24. 9 . - 28. 9. 2018

Tento týden proběhla pouze 1 hodina přírodopisu. Opakovali jsme učivo o stavbě planety a probrali jsme vznik života na Zemi. Plánovaná písemka nás čeká příští týden ve středu. 


17. 9. - 21. 9. 2018

Podívali jsme se na video o vzniku vesmíru a už víme, co je to teorie velkého třesku. Začali jsme s putováním do středu Země. Umíme rozlišit zemskou kůru, zemský plášť a zemské jádro. Učivo jsme zopakovali pomocí pracovních listů.  


10. 9. - 14. 9. 2018

Opakujeme učivo 5. ročníku formou her a pracovních listů. Začali jsme kapitolu uspořádání živého světa,  živá a neživá příroda. Příští týden budeme pokračovat v tématu planeta Země.


3. 9. - 7. 9. 2018