Přírodopis

4.6. - 8.6.2018

Věnujeme se jednotlivým skupinám hmyzu a dokončili jsme prezentace. Zaměřili jsme se na hmyz s proměnou dokonalou, kam patří blechy, brouci, motýli  a například blanokřídlí. Příští týden nás čeká písemka od mnohonožek.


28.5. - 1.6. 2018

Tento týden probíhal ve znamení skupinových prezentací na téma hmyz. Spolužáci si pro nás nachystali prezentace k jednotlivým skupinám hmyzu. Do příští hodiny máme za úkol se naučit, jak probíhá proměna dokonalá, nedokonalá a vážky.


21.5. - 25.5. 2018

Opakovali jsme stavbu těla hmyzu, popsali a domalovali jsme našeho největšího brouka Roháče obecného. Pokračujeme v prezentacích jednotlivých skupin hmyzu. Většina prací je velmi zdařilá, spolužáci nám přichystali kromě klasických prezentací i plakáty, křížovky, kvízy a doplňovačky.


13.5. - 17.5. 2018

Napsali jsme si opakování na členovce. Ukázali jsme si stavbu těla hmyzu a vysvětlili si, jaké druhy ústního ústrojí u hmyzu najdeme. Začali jsme s prezentací našich projektů.


7.5. - 11.5. 2018

Tento týden nám odpadly obě hodiny přírodopisu (státní svátek, exkurze). Příští týden nás čeká písemné opakování na členovce (i pavoukovci!). Začneme s prezentací našich prací na téma hmyz.


30.4. - 4.5. 2018

Proběhla pouze jedna hodina výuky, dokončujeme projekty. Příští hodinu začínáme představovat první řády hmyzu.


23.4. - 27.4. 2018

Hmyz je skupina živočichů, která se dokázala v průběhu svého vývoje dokonale přizpůsobit podmínkám prostředí, ve kterém žije. Jaké jsou nejvýznamnější řády? Pracujeme ve dvojicích na prezentacích. Nezapomeňte připravit svým spolužákům doplňovačku, křížovku nebo třeba kvíz.


16.4. - 20.4. 2018

Nové téma jsou pro nás vzdušnicovci. O stonožkách a mnohonožkách jsme se učili navzájem ve dvojicích. Čeká nás velká skupina hmyz. 


9.4. - 13.4. 2018

Napsali jsme písemku na kroužkovce. Známe pavoukovce, příští týden nás ještě čeká krátké video, jak Křižák staví pavučinu. Od pavoukovců, jsme se posunuli ke korýšům. Poznáme raka říčního, kraba, humra i krevety.


2.4. - 6.4. 2018

Seznámili jsme se s novým velkým celkem živočišné říše - členovci. Společně jsme sepsali obecnou charakteristiku tohoto kmene, začali jsme si povídat o pavoukovcích, ve skupinkách jsme popsali jejich tělo, odvážlivci si prohlídli svlečky sklípkanů.19.3. - 28.3. 2018

Zopakovali jsme zástupce plžů, mlžů a hlavonožců v poznávačkách. Písemkou jsme skupinu měkkýši uzavřeli. Probíráme dál kroužkovce - opaskovce a mnohoštětinatce. 


12.3. - 16.3. 2018

Opakujeme měkkýše, příští týden nás čeká písemka. Seznámili jsme se s další skupinou bezobratlých, jsou to kroužkovci. Nejvýznamnějším zástupcem je žížala obecná. Na žížale jsme se naučili, jak se v přírodopise dělá správně nákres a popis. 


5.3. - 9.3. 2018

Dokončujeme měkkýše, známe zástupce sladkovodních i mořských mlžů, poznáme jejich lastury. Už všichni víme, jak vznikne perla. Mezi hlavonožce umíme zařadit chobotnice, sépie i krakatice. Viděli jsme, jak sépie loví a jak se chobotnice pohybuje. Písemku na Bičíkovce máme napsanou.


26.2. - 2.3.2018

Pokračovali jsme v probírání měkkýšů, u skupiny plžů jsme si ukázali jednotlivé schránky, poznáme ulitu hlemýždě, páskovky keřové i dalších zástupců. Víme, jaký je rozdíl mezi ulitou a lasturou. Známe zástupce mlžů. Příští týden nás čeká písemka na Bičíkovce.


12.2. - 16.2.2018

V tomto týdnu jsme začali probírat MĚKKÝŠE. Zapsali jsme si základní informace o této skupině a podrobněji jsme se zaměřili na plže. Nalepili jsme si obrázek s popisem hlemýždě a vyplňovali jsme pracovní list na toto téma.

5.2. - 9.2.2018

Seznamujeme se, představujeme se a opakujeme probrané učivo. Ve skupinkách jsme vyplnili pracovní listy na téma ploštěnci a hlísti.  

29.1. - 1.2.2018

Tento týden jsme probírali hlísty. Známe roupa, škrkavku, vlasovce i háďátko řepné. Příští týden začneme měkkýše.

22.1. - 26.1.2018

Tento týden jsme opakovali žahavce a probírali jsme nový kmen - ploštěnci. Víme, jak vypadá ploštěnka a známe životní cyklus tasemnice. Písemná práce na lišejníky se blíží. 

15.1. - 19.1.2018

Věnovali jsme se dvěma skupinám organismů - prvokům a žahavcům. Napsali jsme písemnou práci na mnohobuněčné houby. Příští týden zopakujeme žahavce, začneme probírat ploštěnce a pomalu se budeme připravovat na písemnou práci na lišejníky.

8.1. - 12.1.2018

Tento týden jsme probírali prvoky. Zatím jsme se seznámili s trepkou, dalšími nálevníky a bičíkovci. Dověděli jsme se zajímavé informace o Trypanozomě spavičné a spavé nemoci. Čeká nás písemka na mnohobuněčné houby 16. 1. 2018 (popis obrázku, zástupci a životní cyklus hub, význam hub v přírodě).

3.1. - 5.1.2018

Napsali jsme písemku na kvasinky. Dokončili jsme mnohobuněčné houby a probrali jsme lišejníky. Čeká nás písemka na mnohobuněčné houby 16. 1. 2018 (popis obrázku, zástupci a životní cyklus hub, význam hub v přírodě).

11.12. - 22.12.2017

Zopakovali jsme kvasinky. Učíme se o mnohobuněčných houbách. Písemka na kvasinky bude až po Vánocích.

4. 12. - 8. 12. 2017

Probrali jsme kapitolu Kvasinky, probíráme mnohobuněčné houby. V pondělí bude písemka z učiva o kvasinkách.

27. 11. - 1.12. 2017

Napsali jsme test z učiva - Sinice a začali jsme probírat kapitolu - Houby.

6.11. - 24.11. 2017

Probrali jsme kapitolu Bakterie, absolvovali jsme přednášku s paní Hrdličkovou, která pracuje v oboru biochemie. Napsali jsme písemné opakování a začali probírat kapitolu Sinice.

28.10. - 3.11.2017

Dobrali jsme učivo Rostlinná a živočišná buňka, příští týden budeme pokračovat taxonomickým dělením rostlin a živočichů. Za 14 dní v pondělí 13.11. nás čeká písemné opakování na buňku. Naučte se!!!

23.10. - 25.10.2017

Začali jsme nové učivo - Buňka, dělení buněk. Nezapomeňte na domácí úkol - obrázek rostlinné buňky s popisem v sešitě!!! Hezké prázdniny!

16.10 - 20.10.2017

Procvičili jsme si práci s mikroskopem, začali jsme probírat učivo Buňka - funkce a složení. Příští týden v úterý  budeme psát písemku na učivo: metody pozorování přírody, mikroskop.

9.10. - 13.10.2017

Tento týden jsme písemně zopakovali vztahy mezi organismy, seznámili jsme se s jednotlivými částmi mikroskopu a  s jeho obsluhou. Příští týden budeme pokračovat v základech mikroskopování + začneme probírat učivo buňka rostlinná a živočišná.

2.10.- 6.10.2017

Vztahy mezi organismy, potravní pyramida, v úterý 10.10. písemka na učivo - podmínky života a vztahy mezi organismy.

25.9. - 29.9.2017

Podmínky života na Zemi. Opakování učiva v sešitě.

18.9. - 22.9.2017

Rozmanitost života na Zemi, opakovat vše, co máme prozatím v sešitu.

4.9. - 15.9.2017

Vznik a vývoz Země, v úterý 19.9. písemné opakování učiva ze sešitu.