Přírodopis

14.10. - 18.10.2019

V tomto týdnu jsme se věnovali vztahům mezi organismy. Ve skupinách jsme pracovali na připravených pracovních listech. Zjistili jsme, kdo jsou producenti, konzumenti a reducenti. Zabývali jsme se potravními řetězci a potravní pyramidou. Příští týden nás čekají další vztahy (symbióza, predace a parazitismus). V úterý 22.10.2019 bude písemná práce na projevy života (zopakujte si i rovnici fotosyntézy).


7.10. - 11.10.2019

V tomto týdnu jsme dokončili projevy života (rozmnožování, dědičnost, dráždivost, pohyb, růst a vývin). Každý žák si sestavil z fotografií vlastní vývoj, zjistil, kolik měřil a vážil při narození a kolik váží a měří teď. Dále jsme probírali rozmanitost přírody. Napsali jsme písemnou práci na sféry Země (litosféru, atmosféru, hydrosféru a biosféru). Příští týden budeme probírat vztahy mezi organismy, zaměříme se na potravní vztahy. Domluvíme se na termínu písemné práce (projevy života). 


30.9. - 4.10.2019

V tomto týdnu jsme se zaměřili na projevy života. Zatím jsme probrali příjem potravy a živin, vylučování a dýchání. Napsali jsme písemnou práci na stavbu Země. Komu se písemná práce nepovedla, může si ji přijít opravit kdykoli ráno v 7:30. Příští týden dokončíme projevy života. Děcka si mají přinést čtyři své fotky (okopírované nebo vytištěné na papíře - budeme je lepit, nenoste fotky z fotoalba, které budete chtít vrátit.) Déle mají zjistit, jakou váhu a délku měly při narození a jakou mají dnes. Příští čtvrtek bude písemka na sféry Země (litosféru, atmosféru, hydrosféru a biosféru).