Přijďte oslavit státní svátek sportem

před 4 roky, 7.11.2016 Zveme Vás na tradiční volejbalový turnaj

Ve čtvrtek 17. listopadu 2016 pořádají ZŠ Kunovice, U Pálenice a Město Kunovice 13. ročník volejbalového turnaje dívek „O Pohár 17. listopadu“. Turnaje se mohou zúčastnit 6–8 členná dívčí družstva, která do 11.11.2016 odešlou přihlášku na e-mailovou adresu zskunup@zskunup.cz. V přihlášce uveďte jména a příjmení všech hráček. Turnaj je vyhlášen pro 2 kategorie: družstva dívek ZŠ Červená cesta a ZŠ U Pálenice a družstva dívek, která již navštěvují střední školu (bývalé žákyně obou ZŠ v Kunovicích). Ceny do turnaje věnuje Město Kunovice. Zahájení turnaje v 8.00 hod. ve velké tělocvičně ZŠ Kunovice, U Pálenice. Upozornění: děvčata musí mít odpovídající sportovní obuv a oblečení do tělocvičny. Přijďte už potřinácté oslavit státní svátek sportem! Srdečně zvou pořadatelé.