Přidáváme hodiny přímé on-line výuky

před 6 měsíci, 4.2.2021 Nový rozvrh od 8. 2. 2021

Vážení rodiče, jak jsme již avizovali, od pondělí 8. 2. 2021 navýšíme počet přímých on-line hodin na obou stupních naší školy. Jsme si vědomi, že navýšení počtu hodin je v rozporu s doporučením ministerstva, jsme ale přesvědčeni o jeho správnosti. Především proto, že nedokážeme zatím ani odhadnout, jak dlouho aktuální situace ještě potrvá.
Že potřebu navýšit počty hodin přímé on-line výuky vnímáte podobně jako my, potvrdily také výsledky ankety, kterou jste měli možnost vyplnit. Tuto možnost využilo 172 rodičů, 162 hlasovalo pro, 10 proti. Děkujeme za Vaše zapojení do ankety. Stejně tak si vážíme doplnění, která někteří z Vás psali prostřednictvím zpráv v Bakalářích. Děkujeme Vám za vstřícnou komunikaci.
Principy, ze kterých jsme se snažili při navýšení přímých on-line hodin vycházet:

  • Posílit přímou výuku angličtiny, především ve 3., 4. a 5. ročníku.
  • Na druhém stupni posílit přímou výuku druhého cizího jazyka.
  • Na druhém stupni posílit přímou výuku těch předmětů, na které se zatím dostalo jen minimálně. A dát také větší prostor třídním vyučujícím, aby mohli všichni být více se svými třídami.

Rozvrh hodin najdete v příloze tohoto článku i v rubrice Výuka. V rozvrhu žáků 3. a 4. ročníku jsou pevně stanoveny pouze hodiny angličtiny. Rozvrh dalších hodin obdržíte od třídních učitelek, které se právě angličtině budou přizpůsobovat.

S poděkováním za spolupráci

Marek Tvrdoň, ředitel školy