(Pra) rodiče, přijďte si k nám (zase) zaučit

před 3 roky, 19.9.2017 Přicházíme s novinkou úspěšného projektu

Po několikaleté skvělé zkušenosti s projekty Rodiče učí matematiku a Dnes učí rodiče se i letos chceme pokusit o to, aby přímo do vyučovacích hodin přišlo co nejvíc rodičů, kteří si vyzkoušejí práci učitele. A přicházíme s novinkou, konkrétně s výukou ve trojici. Kromě pedagoga by tak v některých hodinách učil rodič a spolu s ním také jeho dítě. Přijďte si k nám zkusit jednu vyučovací hodinu a podělit se o to, jak moc potřebujete znalosti a dovednosti získané ve školních lavicích ve svém zaměstnání. Mělo by se přitom jednat o situace upravené s ohledem na učivo konkrétního ročníku. Možný příklad. Do hodiny matematiky v osmé třídě přijde nákupčí firmy, sdělí žákům, že ze tří nabídek musí vybrat tu, která je nejvýhodnější pro jeho firmu, a nechá na žácích, aby s využitím matematických znalostí a dovedností vybrali tu nejlepší nabídku. Zároveň jim sdělí, co by se stalo, pokud by výpočet byl chybný. Bez pomoci a aktivity rodičů tento projekt pochopitelně zrealizovat nedokážeme. Všichni vyučující jsou proto připraveni rodičům, kteří projeví o tuto nabídku zájem, maximálně pomoci. Vyučující Vám pomohou s výběrem vhodného tématu, s přípravou vyučovací hodiny i přímo v samotné hodině. Prosíme tímto všechny odvážné zájemce z řad rodičů, aby kontaktovali třídní vyučující. Není přitom nutné mít rovnou konkrétní představu, stačí vyjádřit zájem a mít odvahu, se vším ostatním Vám rádi pomůžeme.
Proč to dělat a co to přináší? Rodiče – vyzkoušejí si naši práci, získají „pohled druhé strany“, uvidí své děti a jejich vrstevníky jinak, než jak je znají. Žáci – přesvědčí se o propojení školního a reálného života. Škola – zpestření výuky, upevnění spolupráce s rodiči.

Když nepřijdete vy k nám, přijdeme my k vám
Využíváte ve své práci, ve své firmě dovednosti a znalosti, které právě Vaše děti probírají nebo budou probírat ve škole? Pozvěte třídu svého dítěte na krátkou návštěvu na své pracoviště. Proveďte je a zadejte jim úkoly související s Vaším zaměstnáním a s učivem, které žáci právě probírají. Moc rádi se necháme pozvat