Pozvánka na lednovou kavárničku

před 5 měsíci, 4.1.2019 Téma: Znalosti a dovednosti

Vážení rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na naši tradiční kavárničku, druhou v tomto školním roce a první v roce kalendářním. Téma kavárničky zní: Znalosti a dovednosti. Termín: středa 16.1.2019, 17.00 – 18.00.

Dvojka z matematiky, jednička z češtiny a ze zeměpisu. V českých domácnostech obvyklá odpověď na tradiční otázku – „Co bylo ve škole?“ Krásné, jenže známky opravdu nejsou všechno. O úspěchu dětí v dalším životě výrazně rozhodnou také jejich dovednosti. Už před devíti lety jsme ve škole vybrali dovednosti, které považujeme za klíčové pro další uplatnění našich žáků. Zprávu o tom, jak jednotlivé dovednosti žáci zvládají, jsme pravidelně posílali rodičům. A když jsme v té době požádali o zpětnou vazbu na toto hodnocení, byla více než pozitivní.
Aktuálně bychom rádi v přímé debatě zjistili, zda pro Vás hodnocení dovedností ještě stále má význam, považujete ho za důležité, nebo jestli je to pro Vás jen další cár papíru, který Vaše dítě přinese ze školy a Vy ho vnímáte spíš jako „dotazník spokojenosti zákazníka s nákupem“. Přijďte nám říct, jak moc je pro Vás zpráva o dovednostech Vašich dětí pro Vás (ne) důležitá a jakou by případně měla mít podobu.
Kavárničku povedou naši vyučující, Mgr. Karel Opravil, náš školní poradenský konzultant, a Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy.
​A pro jistotu přehled dovedností, na jejichž hodnocení se u dětí zaměřujeme.

  1. Spolupracuje se spolužáky
  2. Uplatňuje vlastní nápady
  3. Umí řešit problémy
  4. Hovoří k věci
  5. Dodržuje pravidla, plní své povinnosti
  6. Má základní pracovní návyky
  7. Umí se poučit z vlastních chyb