Poznáváme Kunovice

před 6 roky, 15.10.2015 V prvouce probírají třeťáci obce a města. Zaměřili jsme se na naše městečko a v rámci projektu o Kunovicích jsme navštívili městský úřad.

Tajemnice paní Ing. Vajdíková nám objasnila, jak to na úřadě funguje a trpělivě zodpověděla spoustu dotazů, které jsme si ke Kunovicím připravili. Další zajímavosti jsme se dozvěděli na matrice u paní Lůčné, kde jsme také mohli nahlédnout do Knihy narozených a pokřtěných z počátku minulého století. Sebe jsme tam nenašli nejenom proto, že patříme do jiného století, ale nenarodili jsme se v Kunovicích, nýbrž v porodnici - a ta v Kunovicích není. Získané informace zpracujeme v započatém projektu.