Pověsti v podání herců ze 4.B

před 6 roky, 2.10.2015 Aneb na co všechno může být učitel pyšný

Ještě jedna zkouška, úprava kostýmů, kontrola vlastnoručně vyrobených kulis a jde se na to. Páteční divadelní představení pro žáky 1. stupně, na které je osobně pozvali svými zhotovenými letáčky čtvrťáci, se opravdu povedlo. Malí herci pracovali na svých scénářích již druhý týden, ale to není všechno. Předcházelo tomu ještě výběrové řízení, ale ne na obsazení rolí, na těch se herci celkem rychle domluvili, ale na pověsti. Každý si musel přinést svou knihu pověstí a z ní vybranou jednu s vypsanými hereckými rolemi. Dále, v náhodně vybrané skupině, se museli snažit prosadit právě tu svoji. Šlo o argumenty, množství hereckých obsazení v pověsti, ale taky o kompromis a uznání té vítězné pověsti. Rychlý a zodpovědný nácvik a samotné vystoupení před zaplněným „ školním sálem“, mně vyčaroval spokojený úsměv na tváři. Pro čtvrťáky byl odměnou bouřlivý potlesk, slova chvály a uznání, a pro mě zase dobrý pocit z toho, že se tito malí herci dokážou společně domluvit, rozdělit si práci a zorganizovat něco tak velkého nad rámec svých školních povinností. Tento den jsem byla na svou 4. B opravdu pyšná.