Podzim

před 5 roky, 9.11.2016 Jaký je podzim?

Barevný – to jsme použili barvy, které se na podzim v přírodě nejčastější objevují a pomocí vybarvených karet vytvořili velkou podzimní listovou mozaiku. Básničkový – to když jsme jiřičkám a vlaštovkám vyprávěli básničky, a aby je nezapomněly, napsali jsme jim je přímo na tělo. Samozřejmě papírové. O jiřičkách a vlaštovkách jsme také počítali slovní úlohy, takže podzim matematický. Autorský – to když jsme zkusili sami vymýšlet příběh nebo aspoň příhodu. To byste se divili, jaké krásné podzimní příběhy mohou vzniknou, když k inspiraci využijeme různé nákupní letáky. Čtecí – přečetli jsme úryvky z několika knížek a získané vědomosti jsme zužitkovali v pohledu kahootovém, při kterém jsme odpovídali na záludné otázky pomocí tabletů.