Pochvala od zahraničních kolegů

před 5 měsíci, 21.9.2018 Pokračoval náš mezinárodní projekt

Máte skvělé žáky. A učitelský tým, ze kterého sálá energie. Během jediného týdne, ve kterém jsme v naší škole hostili pedagogy z pěti evropských zemí, jsme podobné věty slyšeli opakovaně. Nebyla to zdvořilostní slova, natolik už naše kolegy z Finska, Chorvatska, Itálie, Severního Irska a Slovinska za léta spolupráce dobře známe.
Během našeho projektu What´s APPening around our Europe k nám zahraniční pedagogové zavítali podruhé. Zatímco před rokem se od nás učili výukovou aplikaci s názvem Numbers, aby ji pak mohli naučit své žáky a používat ji ve svých hodinách, což je podstata celého projektu, tentokrát se jednalo o takzvané projektové setkání. Na takovém setkání se řeší především organizační záležitosti. To nám pochopitelně nebránilo v tom, aby se naši žáci opět potkali se zahraničními pedagogy a abychom je společně přivítali v tělocvičně. Klobouk dolů před všemi žáky i pedagogy, kteří se do příprav programu zapojili. Skloubit rozjezd školního roku s přípravou na návštěvu, to dalo všem opravdu zabrat. A třeba nacvičit a zazpívat národní hymnu v jazycích našich hostů, to vážně není jen tak. Potěšila nás i přirozená komunikace žáků s našimi hosty, také proto jsme se už s některými zahraničními kolegy domlouvali na případných výměnných pobytech žáků v následujících školních letech.
Projekt What´s APPening around our Europe pokračuje až do června 2019. Do té doby nás ještě čekají výjezdy do škol ve Slovinsku a v Chorvatsku, kde se od našich kolegů naučíme využívat další dvě výukové aplikace, a závěrečné projektové setkání v Itálii.