Planety našima očima

před 5 roky, 10.3.2016 Projekt s 3.B

Obě třetí třídy se ve výuce často setkávají již od první třídy. A je to znát. Děti mají mezi sebou přátelské vztahy, respektují se, umí spolupracovat a pomáhat si. Tentokrát spojily svůj um v projektu o naší sluneční soustavě, která je učivem prvouky. Rozdělily se do skupinek a vybraly si jednu z planet, na které pak pracovaly. Informace vyhledaly na tabletech a v encyklopediích, vypracovaly prezentace a planetu všem představily. Důležité bylo porovnat planety velikostně i barevně, aby v dalších hodinách planety vyrobily kašírováním z balónků a novinového papíru. Po zaschnutí kašírované plastiky natřely barvami a nakonec svou sluneční soustavu nainstalovaly do chodby. A tak má každý svůj kousek vesmíru na dosah.