Pavučina štěstí

před 5 roky, 25.10.2016 Pozitiva, výroba papírových pavouků a kupa společných zážitků …

Po návratu z adaptačního pobytu jsme strávili společnou hodinu ve školním klubu. Každý z nás měl na zádech nalepenou čtvrtku papíru, kam mu spolužáci napsali pozitivní hlášku, vlastnost nebo to, co k němu patří.

Bylo k neuvěření, kolik pozitivních a skvělých věcí jsme na sobě navzájem dokázali najít.

V hodině výtvarné výchovy jsme si vyrobili papírové pavouky pro štěstí, do kterých jsme zapsali tyto hlášky, vlastnosti aj., které nás nejvíce potěšily.

Pavouky jsme si umístili do pavučiny ve třídě a věříme, že nám přinesou štěstí na společné cestě šestou třídou :).