Patříme mezi nejlepší třetinu českých škol

před 4 roky, 7.12.2016 Potvrdila to další instituce

Patříme mezi nejlepší třetinu českých škol. Odvážné tvrzení platí, pokud úspěšnost tuzemských škol budeme poměřovat stejně, jako to udělalo Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. To porovnávalo úspěšnost žáků jednotlivých českých škol u přijímacího řízení na střední školy, přesněji na čtyřleté studijní obory. Výsledek našich loňských deváťáků nás zařadil do elitní nejlepší třetiny českých škol, zprávu jsme obdrželi právě v těchto dnech. Výsledek je potvrzením trendu posledních šesti let. Ať už se jedná o srovnávací testy ministerstva školství, společnosti Scio nebo jako v tomto případě Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, končíme opakovaně mezi nejlepší třetinou, a v některých hodnocených oblastech i mezi dvaceti procenty nejlepších. Je to výsledek, který nás těší i zavazuje.