Patříme mezi nejlepší pětinu škol

před 1 měsícem, 18.1.2021 Zařadily nás tam výsledky srovnávacích testů

Patříme mezi nejlepší pětinu českých škol

Před dvanácti lety průměr. Před devíti lety lepší průměr. Pak sedm let v řadě mezi nejlepší třetinou českých škol. A aktuálně mezi nejlepšími dvaceti procenty! Řeč je o celonárodním srovnávacím testování společnosti Scio, výsledky našich deváťáků nás aktuálně zařadily mezi pětinu nejlepších tuzemských škol. Nás, školu z maličkých Kunovic.

Deváťáci absolvovali testy z českého jazyka, z matematiky, z angličtiny a z obecných studijních předpokladů, ve všech testovaných předmětech byly jejich výsledky v zásadě stejné. Co nás těší stejně jako samotné výsledky, je skutečnost, že podle společnosti Scio umí naši vyučující optimálně využít potenciál žáků. Také to je zpráva, kterou v případě těchto testů dostáváme už osmým rokem v řadě.

Klíčová zjištění níže

ČESKÝ JAZYK
Výsledky vašich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol!!!

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu obecných studijních předpokladů společnost Scio zjistila, že v naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

MATEMATIKA
Výsledky vašich žáků v matematice jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol!!!

Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu obecných studijních předpokladů společnost Scio zjistila, že v naší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů.

ANGLICKÝ JAZYK
Způsob testování byl jiný než v českém jazyce a v matematice, neumožňuje tudíž srovnání mezi školami. Výsledky jsou ale excelentní.

Nikdo z našich žáků při testech nedosáhl na úroveň nižší, než která se očekává na konci základní školy. 30 % žáků dosáhlo právě na úroveň očekávanou na konci základní školy (A2), 44 % žáků je na úrovni očekávané na konci střední školy (B1), 22 % žáků se posunulo ještě o úroveň výš (B2) a 4 % dosáhla na maximální možnou úroveň C1 (může jazyk efektivně využívat pro společenské, akademické a profesní účely).