Patříme mezi lepší školy

před 2 roky, 12.9.2018 Alespoň měřeno výsledky testů

Patříme mezi výrazně lepší část českých škol. Odvážné tvrzení platí, pokud úspěšnost tuzemských škol budeme poměřovat stejně, jako to udělalo Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. To porovnávalo úspěšnost žáků jednotlivých českých škol u přijímacího řízení na střední školy, přesněji na čtyřleté studijní obory. Výsledek našich loňských deváťáků byl v jednom případě o osm procentních bodů a v druhém o jedenáct procentních bodů lepší, než je průměr všech tuzemských škol. Výsledek je potvrzením trendu posledních sedmi let. Ať už se jedná o srovnávací testy ministerstva školství, společnosti Scio nebo jako v tomto případě Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání, končíme opakovaně mezi nejlepší třetinou, a v některých hodnocených oblastech i mezi dvaceti procenty nejlepších. Je to výsledek, který nás těší i zavazuje.