Páťáci zvládli "malou maturitu"

před 4 roky, 9.5.2017 Předali jsme osvědčení za absolventské práce

Neměli to tak těžké jako v prosinci deváťáci. Nad absolventskými pracemi totiž naši páťáci na rozdíl od starších žáků netráví tři měsíce, ale pouze jediný den. Nepracují navíc samostatně, nýbrž ve skupinkách. Tím ovšem všechny rozdíly končí. A tak i na páťáky čekal už tradiční scénář. Ráno dostali zadání a během pěti vyučovacích hodin museli dané téma zpracovat jak do dokumentu ve Wordu, tak do prezentace v PowerPointu, kterou poté využili při odpoledním vystoupení před spolužáky a před hodnotící komisí. Cílem takto připraveného scénáře je, aby se žáci museli nejdřív zorientovat v množství informací, porovnali je mezi sebou a výsledek pak prezentovali. Že takový úkol provázejí také tréma a stres, je pochopitelné. „S nervozitou se nakonec všichni páťáci vypořádali. Velmi dobře spolupracovali a doplňovali se,“ shodly se třídní učitelky obou pátých tříd, Lucie Kudlová a Lucie Bártová. Hodnocení bylo zaměřeno především na dovednosti, které považujeme ve škole za důležité, na dovednosti, které budou žáci potřebovat v běžném životě. Zatímco absolventské práce žáků devátých tříd jsou typické pro stále větší množství tuzemských škol, v případě páťáků jsme patrně jedinou českou školou, která i tímto způsobem zkoumá dovednosti žáků při přechodu z prvního na druhý stupeň. Absolventské práce žáků pátých tříd mají v naší škole devítiletou tradici.

Více fotografií na našem oficiálním facebooku.