Páťáci "absolvovali"

před 5 roky, 11.5.2016 Žáci obou pátých tříd skvěle zvládli těžkou zkoušku

Páťáci „absolvovali“

Najít potřebné informace. Porovnat je mezi sebou a výsledek prezentovat před spolužáky i před hodnotící komisí složenou z pedagogů i z vedení školy. Na scénář, který je obvyklý u absolventských prací žáků devátých ročníků, si postupně zvykají i naši páťáci. Jen na rozdíl od deváťáků netráví nad „absolventkou“ tři měsíce, ale jediný den, a nepracují samostatně, nýbrž ve skupinách. Všechny ostatní atributy provázející absolventské práce obou ročníků ale zůstávají, především tréma, kapka stresu a nakonec radost spojená se zvládnutím úkolu.

Na konci prvního květnového týdne, kdy se během dvou dnů u „absolventek“ vystřídaly obě páté třídy, to bylo stejné. Ráno dostali páťáci zadání a konkrétní téma museli podle daných kritérií zpracovat jak do dokumentu ve Wordu, tak do prezentace v PowerPointu, kterou poté využili při odpoledním vystoupení před spolužáky a před hodnotící komisí. Aby to nebylo zase tak moc složité a náročné, pracovali páťáci ve čtyřčlenných skupinkách. „Žáci komunikovali a spolupracovali se skupinou, shromažďovali a třídili data, navíc spolupracovali také při tvorbě prezentace,“ upřesnily Pavlína Strýčková a Ivana Pavlišová, třídní učitelky obou pátých tříd.

Hodnocení bylo zaměřeno především na dovednosti, které považujeme ve škole za důležité, na dovednosti, které budou žáci potřebovat v běžném životě. Potěšující je, že hodnocení u všech páťáků bylo pozitivní, všichni žáci prokázali požadované dovednosti a svou první „maturitu“ zvládli se ctí. „Byli jste skvělí a dokázali jste, že umíte,“ vzkazují obě třídní učitelky.

Zatímco absolventské práce žáků devátých tříd jsou typické pro stále větší množství tuzemských škol, v případě páťáků jsme patrně jedinou českou školou, která i tímto způsobem zkoumá dovednosti žáků při přechodu z prvního na druhý stupeň. Absolventské práce žáků pátých tříd mají v naší škole osmiletou tradici.