Otevřeli jsme kavárničku

před 6 roky, 20.10.2015 Bylo to poprvé a předčilo to očekávání. Přijďte příště zase!

Když se ve všední podvečer sejde ve škole třicítka rodičů, jejichž děti nechodí do stejné třídy, vyvolává to otázky. Ale jen u nezasvěcených. Ti, kteří pravidelně sledují naše webové stránky, moc dobře věděli, že právě dvacátý říjnový podvečer je okamžikem, ve kterém zahajujeme cyklus našich školních kavárniček. Neboli sérii neformálních potkávání s rodiči, jejichž motivem jsou vždy různá témata. Tím premiérovým byl přechod žáků z prvního na druhý stupeň, tématem všechny přítomné provedl Mgr. Karel Opravil, náš nový školní poradenský konzultant. Jak rodiče zaujal? Přímo jsme se neptali, nemuseli jsme. Uvolněná atmosféra, vstřícné úsměvy a souhlasné pokyvování hlavou dokazovaly víc než všechny dotazníky dohromady. První kavárnička se vydařila. Díky přednášejícímu i díky rodičům, kteří přišli v počtu, kterému bychom určitě nevěřili, když jsme o myšlence školních kavárniček začali přemýšlet (první kavárnička přilákala i Mgr. Ivanu Majíčkovou, kunovickou starostku). Přijďte všichni i příště, rádi budeme zase přidávat židličky!

A jaká nás čekají v nejbližší době témata? Během listopadu téma Domácí příprava? Domácí příprava! (Efektivní a neefektivní domácí příprava, jak moc pomáhat s domácí přípravou, plánování domácí přípravy, IT technika versus domácí příprava). Tuto kavárničku povede opět Mgr. Karel Opravil. A během prosince Vás pozveme na kavárničku s názvem Nejmodernější technika ve výuce (Když učíme s moderní technikou, neznamená to, že dětem místo prstů naroste klávesnice. Přijďte si na vlastní kůži zkusit výuku s IT tabulí, počítači a tablety). Tuto kavárničku povede Mgr. Růžena Hlůšková spolu s několika dalšími vyučujícími.