Osvětim - svědomí lidstva

před 3 roky, 5.4.2018 Exkurze do Polska za smutnou historií
Když se řekne Osvětim, snad každému se vybaví pojem koncentrační či vyhlazovací tábor. Co toto slovní spojení znamená, se dověděli žáci obou našich 9. tříd velmi podrobně, a to díky dějepisné exkurzi do památníku obětí holocaustu. V rámci naší exkurze prošli deváťáci obě části muzea, tedy hlavní tábor v Osvětimi i rozlehlejší tábor v blízké Březince. 
Místa, která jsme navštívili, silně zapůsobila na všechny zúčastněné. Genius loci tzv. tábora smrti je patrný i po více než 70 letech.