Opět jsme koledovali

před 5 roky, 8.1.2017 Žákovský parlament se podílel na přípravách tříkrálové sbírky a naši žáci opět koledovali v Kunovicích.

 V mrazivém sobotním ránu vyrazilo 28 skupin tříkrálových koledníků do ulic našeho města. Jedna se dokonce vydala i za jeho hranice, do Uh. Hradiště, kde jsme letos vypomáhali s koledováním. Studené počasí nás neodradilo! Ochotné tety nám připravily skvělou snídani na farním domečku a štědří obyvatelé Kunovic nejenže přispívali do pokladniček, ale také nám připravili horký čaj a mnoho sladkostí. Vyplatilo se koledovat! Finanční komise města Kunovice společně s ředitelem charity Uh. Hradiště naše pokladničky spočítala a výsledek je mnohem vyšší než v loňském roce. Částka 161 959,- Kč opět putuje ke všem potřebným. A nebyla vyšší jen vybraná částka. Letos počet koledníků přesáhl stovku a přípravy se rozšířily i do naší školy /rozdělovali jsme cukry a kalendáříky, které se rozdávají při koledování/. Nejen žákovský parlament, ale i ostatní žáci jsou ochotni pomáhat.