Olympijský oheň vzplál potřiadvacáté

před 5 roky, 27.6.2016 Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se…

Sport má na naší škole trvalé místo, důkazem je i tradice olympijských dnů. I ten letošní začal slavnostním nástupem, následovalo vztyčení vlajky a zapálení olympijského ohně, vše v duchu starořeckých olympijských her a režii žáků 9. A. Pravidelně sestavujeme z našich těl určitý symbol nebo heslo. To letošní nás nabádá fandit našim olympionikům, kteří budou soutěžit na XXXI. LOH v Brazílii – v Rio de Janeiru – GO GO ! Nejmladší děti se přesunuly do areálu Jízdy králů a sportovní haly, kde na ně čekala pestrá nabídka sportovních aktivit jednotlivých kunovických oddílů. Hrál se florbal, házená a běžel se letní biatlon, děti si mohly vyzkoušet, jak létají letadla modelářů. Žáci 5. – 9. ročníku nejprve v areálu školy odběhli tradiční Zátopkovy štafety, čas vítězné 13: 27,0 min. je druhým nejrychlejším v historii, a pak i oni soutěžili ve sportovních halách a v areálu Jízdy králů. S žáky ZŠ Červená cesta změřili své síly v badmintonu, stolním tenisu, tenisu a kopané. Hrál se Memoriál Petra Vařechy, opět zvítězili naši fotbalisti, tentokrát stačil výsledek 1 : 0! Páťáci a šesťáci si ještě zahráli softbal, sedmáci si vyzkoušeli badminton pod vedením trenérů. V obou tělocvičnách ve škole osmá a deváté třídy hrály zápasy ve florbalu a volejbalu. Sportovní loučení ve školním roce se podařilo, všem přejeme krásné prázdniny a na sport nezapomínejte!