Olympiáda z německého jazyka

před 2 roky, 25.1.2019 Aneb příjemně strávené odpoledne s němčinou.

V úterý 22.1. a ve čtvrtek 24.1. se na naší škole konalo školní kolo olympiády z německého jazyka.


​V rámci poslechu s porozuměním soutěžící vyslechli autentické audio ukázky, poté prokázali své jazykové dovednosti a znalosti při konverzaci s porotou, jež byla složena z vyučujících německého jazyka, a v závěru následoval popis náhodně zvoleného obrázku.


V 1. kategorii 7. ročníků se na děleném prvním místě umístila Kateřina Hanáčková ze 7.B a Matyáš Ondrůšek
ze 7.A. V těsném závěsu za nimi skončila Magdaléna Marie Hlavačková ze 7.B a třetí místo patří Vanesse Šoffové ze 7.A.

Nutno říci, že po necelých pěti měsících učení druhému cizímu jazyku bylo v mnoha případech obdivuhodné, jak velký kus práce žáci odvedli.


V 2. kategorii zahrnující 8. a 9. ročníky dosáhli na vítězství Tadeáš Skála z 9.A společně s Adélou Hájkovou z 8.B, o druhé místo se podělil Vojtěch Orság s Natálií Janečkovou z 8.B a bronzovou příčku obsadila Eliška Procházková rovněž z 8.B.


Všem zúčastněným patří velké poděkování a také hluboký obdiv. Prokázali velmi vysokou úroveň mluveného projevu, ale i svědomitou přípravu a jejich výkony byly takřka vyrovnané. Vítězům z obou kategorií gratulujeme, držíme „Daumen“ a přejeme jim „viel Glück“ v okresním kole, které se uskuteční 6. února v Uherském Brodě.