Olympiáda v jazyce anglickém podruhé

před 28 dny, 4.2.2021 Tentokrát s účastí osmáků a deváťáků.


Středeční odpoledne v tomto týdnu patřilo odvážným osmákům a deváťákům, kteří si v cela neobvyklém prostředí pro jazykovou olympiádu přišli ověřit své schopnosti komunikace v cizím jazyce.  Vzhledem k okolnostem se i tentokrát naše školní kolo olympiády konalo v online prostředí. Poslechová část byla podpořena videem. V následné ústní části olympiády jsme komunikovali v devíti tematických oblastech. Bylo třeba obsahově naplnit dané téma, vyjadřovat se plynule, se správnou výslovností, gramaticky správně a disponovat širokou slovní zásobou vlastní danému tématu. Hodnocena byla i schopnost interakce. Výkony všech účastníků byly na velmi dobré úrovni. Bylo to velmi příjemné odpoledne, ze kterého jako vítěz vzešel Petr Němec z 8.B. Hned v závěsu za ním se umístila Vanessa Šoffová z 9.A a Kateřina Hanáčková z 9.B. Velké ocenění svého výkonu si zaslouží i Ester Kocábová a Magdaléna Marie Hlavačková z 9.B. Petr nás bude na konci měsíce března reprezentovat v okresním kole olympiády pořádaném ZŠ Unesco v Uherském Hradišti. Věříme, že se mu povede minimálně stejně tak skvěle, jako tomu bylo na olympiádě konané na půdě naší školy.