Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo

před 3 roky, 19.2.2016 Angličtiny se nebojíme!

Vítězové školního kola anglické olympiády Eliška Šišperová a Dominik Pollák se koncem minulého týdne zúčastnili okresního kola, které se konalo v ZŠ Unesco. Letos byla konkurence opravdu velká a z celého okresu se soutěže zúčastnilo více než 60 žáků. Každou školu reprezentoval v dané kategorii pouze 1 žák. „Jazyková úroveň žáků se každým rokem zvyšuje,“ prohlásil při závěrečném hodnocení soutěže člen komise, rodilý mluvčí Phill Mabett. V mladší kategorii soutěžili žáci 6. a 7. ročníků a ve starší žáci 8. a 9. ročníků. V prvním kole si soutěžící porovnali své znalosti v písemném testu, který se skládal z gramatické části, čtení a poslechu. V druhém kole – ústní části – nejprve žáci prezentovali vylosované téma před porotou, konverzovali ve dvojicích na daná témata a na závěr popisovali obrázek. Na první tři hodnocená místa jsme letos nedosáhli, ale účast na podobných soutěžích vždycky přinese hodně cenných zkušeností pro další jazykový rozvoj. 

Děkujeme Elišce a Dominikovi za vzornou reprezentaci školy.