Olympiáda v anglickém jazyce

před 3 roky, 10.1.2018 Do tradiční jazykové soutěže se přihlásily téměř tři desítky žáků druhého stupně.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii mladších žáků se utkali naši šesťáci a sedmáci, starší skupinu tvořili žáci osmých a devátých tříd. Nejprve všichni žáci absolvovali poslechový test a poté prezentovali téma, které si vylosovali. Následovaly všetečné otázky vyučujících, kteří hodnotili pohotovost respondentů.  U starších žáků byl navíc zařazen popis obrázků. Potěšilo nás, že všichni byli velmi pečlivě připraveni.  Žáky angličtina baví a děti si stále více uvědomují nutnost znalosti tohoto cizího jazyka. Těší nás také zdravé sebevědomí žáků čišící z jednotlivých prezentací.  Výkony v jednotlivých kategoriích byly velmi vyrovnané. Přesto však věříme, že díky dílčímu hodnocení jsme je byli schopni objektivně monitorovat. V kategorii šestých a sedmých ročníků zvítězila Tereza Šafářová, ve starších Zuzana Lapčíková. Další výsledky jsou uvedeny níže. Na závěr všem zúčastněným moc děkujeme nejen za odvahu přihlásit se do soutěže, ale hlavně za jejich předvedené výkony.  Thank you.

Výsledky: 

6.-7. třída   

1. Tereza Šafářová

2. Alexandr Šácha

3. Jiří Richtr

8.- 9. třída

1. Zuzana Lapčíková

2. Markéta Masaříková

3. Lucie Herbanská