Ocenění pro našeho pana ředitele Marka Tvrdoně

před 4 roky, 10.4.2017 Zlínský kraj každoročně oceňuje pedagogy za přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství.

V pondělí 10. dubna 2017 převzal tuto cenu ve sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy. Odborní pracovníci Zlínského kraje vybírali z téměř sedmdesáti návrhů, ocenění si ale mohlo převzít pouze dvacet pedagogů. Že se do této společnosti dostal i náš pan ředitel, je skvělá zpráva. „Mým velkým vzorem byla osoba, kterou jsem nikdy neviděl učit, ale přesto si jí velmi vážím, a to nejen jako kantorky, ale také jako maminky“, řekl před zaplněným sálem pan ředitel Marek Tvrdoň.

Přímo v Uherském Brodě mu k ocenění poblahopřáli Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje, a Petr Gazdík, krajský radní odpovědný za školství. Na ocenění navrhla Marka Tvrdoně kunovická radnice, přidalo se také Sdružení rodičů při naší základní škole, žákovský parlament a pedagogický sbor.

Všichni vyznamenaní obdrželi pamětní medaili a sošku, která znázorňuje sovu jako symbol moudrosti.