Nocujeme s Andersenem

před 4 roky, 31.3.2016 Po roce je tady opět. Tentokrát s Karlem IV., profesionálními hasiči, Spejblem a Hurvínkem, Jo Nesbø nebo vlastní knihou.

Mluvíme o tradiční noci s Andersenem, ke které se v letošním roce připojilo rekordních osm tříd z naší školy. V přízemí probíhal hasičský výcvik, který přijel zkontrolovat i ředitel profesionálního hasičského sboru v Uh. Hradišti. Patro školy se přeměnilo ve středověk plný krásných dam a rytířů. Naši nejstarší nocležníci pracovali na vlastní knize, ale také je dnes provázely úkoly a knihy od známých autorů. Společné setkání proběhlo v tělocvičně, kam se sjeli rytíři z Kunovic a svojí návštěvou nás poctila také manželka Karla IV. V závěru náš hasičský sbor z Pálenice uhasil požár, který zachvátil Karlštejn. Světelná šou, v podání našeho skvělého DJ Petra Kadaha, pohltila všechny napříč stoletími. Na dobrou noc nám příběh o Karlu IV. přečetla královna Eliška Pomořanská a chrabrý rytíř Petr z Kunovic. Stezka odvahy ověřila statečnost a znalosti, které nocležníci během večera získali. Děkujeme za ni našim páťákům. Noc s Andersenem máme téměř za sebou, naše třeťáky čeká ještě nocování v místní knihovně. Všichni jim přejeme, ať si noc užijí jako my.