Neučili jsme se podle rozvrhu. Ani podle tříd!

před 2 roky, 27.1.2017 Obsah výuky si žáci vybírali sami

Je možné, aby si žáci obsah výuky vybírali sami? A je možné, aby během celého vyučování pracoval třeba třeťák s deváťákem? V praxi jsme to dokázali v pátek 27.1.2017. Na tento den jsme připravili v podmínkách českého školství unikátní projekt s názvem Meziročníkové vyučování. 
Žáci se neučili podle obvyklého rozvrhu, a dokonce ani ve svých obvyklých třídách. Obsah výuky si vybrali sami. Přesněji: na základě nabídky, kterou jim s dvoutýdenním předstihem připravili jednotliví vyučující. Pro představu. Jedno z jednadvaceti témat, která vyučující nabídli, mělo název Jak nevyhodit školu do povětří a bylo zaměřeno na netradiční chemické pokusy. V jiných skupinách si mohli žáci například vyrobit 3D model obuvi, prožít život ve středověku, simulovat seskok padákem, natočit televizní reportáž, poskytnout správně první pomoc apod. (kompletní nabídku témat najdete v příloze tohoto článku).
Zastoupeny byly opravdu všechny předměty, nebo možná spíš výukové oblasti, protože hranice mezi předměty se stíraly a žáci museli často propojovat znalosti a dovednosti z různých oblastí. Při práci na jednotlivých tématech se v jednotlivých skupinách navíc sešly různě staré děti, které i díky tomu získaly dovednosti nezbytné pro uplatnění v životě. „Je skvělé, že máme ve škole vyučující, kteří dokážou dát dohromady tak pestrou nabídku. Moc si toho vážím. A moc děkuji také všem rodinným příslušníkům našich vyučujících i dalším lidem, kteří nám pomohli přímo ve škole nebo při přípravě projektu,“ uvedl ředitel školy Marek Tvrdoň.

Více fotografií najdete na našem facebooku.