Německý jazyk - p. uč. Němečková

22.-26.2.2021

Slovní zásoba + mluvený projev - im Hotel

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Wortschatz/Hotel_und_Ausstattung_rj294055me


15.-19.2.2021

Mluvený projev - dialogy o prázdnínách/ dovolené, otázky a odpovědi


Úkol na odevzdání do 25.2.2021:

1. https://www.liveworksheets.com/zt304854px

2. Udělej rozhovor se třemi lidmi  a doplň sem, co jsi zjistil:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Interview/Urlaub-Interview_iu971871jz

Dodržujte postup odevzdání, prosím! Budu akceptovat pouze práce, které budou odevzdány uvedeným způsobem!


8.-12.2.2021

Komunikační situace - co děláme o prázdninách (Was machst du in den Ferien?) 

                                      - popis cesty v budově (Wegbeschreibung im Gebäude - Wie komme ich in den Raum...?)

Slovní zásoba - https://www.youtube.com/watch?v=scz1MeNuM0I

                            https://cz.pinterest.com/pin/564216659551585515/


1.-5.2.2021

Komunikační situace - kam jezdíme o prázdninách (Wohin fährst du in den Ferien? - Ich fahre nach/in/an/auf...)

Slovní zásoba - (Reiseziele=cíle cesty), tj. státy (nach Kroatien - Chorvatsko, in die Schweiz - do Švýcarska), moře (an die Ostsee) a jezera (an den Bodensee), pohoří (in die Alpen) a hory (auf die Zugspitze), ostrovy (auf die Insel Mainau)

Úkol na procvičení států (Länder), ostrovů Inseln), souostroví (Inselgruppen): ttps://learningapps.org/2028136


Úkol na zaslání do 8.2.2021 (nejpozději)https://www.liveworksheets.com/on816017si

Postup odevzdání: viz níže na webu (týden 2.-6.11.2020)

Dodržujte postup odevzdání, prosím! Budu akceptovat pouze práce, které budou odevzdány uvedeným způsobem!


25.-28.1.2021

Komunikační situace - domlouvání se, kam půjdeme (Am Telefon Track14.cda (44 B)

Slovní zásoba - části domu a města

Gramatika - předložky se 3. a 4. pádem,  nově: použití se 4. pádem: Předložky se 3. a 4. pádem.png (749.58 kB)  Členy.png (609.35 kB), PS 21/4 Track09.cda (44 B)

Úkol na procvičení: https://learningapps.org/view4232822?&allowFullscreen=1


Úkoly na zaslání do 28.1.2021 (nejpozději): prac. sešit str. 20/1+2 (celé věty) +3 (stačí doplnit předložku a správný člen do obrázku). Nápověda: Ve všech případech se jedná o 4. pád! (Budou tomu odpovídat tvary členů.)


18.-22.1.2021

Slovní zásoba - dopravní prostředky (Verkehrsmittel)


Úkoly na tento týden: 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Wortschatz/Die_Verkehrsmittel_ii1439054bd

https://www.liveworksheets.com/ur104319nx

Termín: nejpozději do 21.1. 2021 v 10.00 hod.


11.-15.1.2021

Slovní zásoba - otázka na cestu a popis cesty (Wegbeschreibung)

Podívej se na video, ze kterého bys měl/a pochopit významy slov: geradeaus, nach links, nach rechts, an der Ecke, an der Ampel, noch (ein)mal a také zjistit, jak se zeptáme na cestu dvěma způsoby. Napiš mi oba do osobního chatu a také, jakým slovem oslovíme na ulici neznámého člověka.

https://www.youtube.com/watch?v=ZHt98_EJNUA (2:17 min)


Zde je další příklad popisu cesty. Doplň dialog podle nákresů. Naučíš se zde novou frázi. Která to je? Napiš mi ji opět do osobního chatu.

Wegbeschreibung.png (77.2 kB)


Úkoly i zápis slovní zásoby odešli do pátku 15.1.2021.

4.-8.1.2021

Slovní zásoba - budovy/místa ve městě (Orte in der Stadt)

Podívej se na video, které tě provede částmi města a pomůže ti se je naučit: https://www.youtube.com/watch?v=GJJFOY2OHkU (7:39 min). Nezapomeň si je vypsat (i s členem).


14.-18.12.2020

Slovní zásoba - koníčky (obrázky v učebnici na str. 16+17)

Mluvený projev - anketa/ průzkum mezi spolužáky k tématu koníčky (příprava, provedení, seznámení s výsledky)

Opakování a upevnění - časování sloves s odlučitelnou předponou (prac. sešit str. 14/14+15+16)


7.-11.12.2020

Slovní zásoba - Advent und Weihnachten (slova složená)

Opakování a upevnění - slovesa s odlučitelnou předponou


30.11.-4.12.2020

Opakování a shrnutí - předložky se 3. a 4. pádem a jejich použití se 3. pádem, místnosti a části domu, vybavení místností v bytě/domě  a třídy

Mluvený projev - kde se co nachází

Porozumění textu - Der Nikolaus kommt (odvození slovní zásoby z kontextu) 

Slovní zásoba z textu


16.-27.11.2020

Slovní zásoba - činnosti, které děláme během roku

Učebnice - str. 16/7a+b: přečti si a doplň text (do sešitu)

Gramatika - slovesa s odlučitelnou předponou (fernsehen, Rad fahren) 

Vysvětlení - Slovesa s odlučitelnou předponou.docx (15.58 kB)


Úkol:

Podle obrázků napiš o sobě, co děláváš, tj. 9 vět. 

Zašli na email.

Termín: 26.11.2020


9.-13.11.2020

Slovní zásoba - kde se co nachází

Úkol

Miniprojekt - kde se co nachází (foto + popis)

Vyfoť 6 věcí, příp. 1 zvíře (nebo najdi fotografie na internetu) a napiš, kde se nachází. Použij slovesa stehen, hängen, liegen a sitzen a předložky an, auf, in, vor, hinter, unter, über, neben, zwischen (tzn. vybereš si 6). Celkem tedy 6 vět. Zašli na email.

POZOR!: Je třeba používat členy ve 3. pádě! (Wo sind sie?)

Zde najdeš příklady - Předložky.docx (264.94 kB)

Termín: 16.11.2020


2.-6.11.2020

Slovní zásoba - bydlení

Úkol:

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Das_Haus/das_Haus_bi253aq

https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Das_Haus/Wortsuche_zy15072ra

Postup odevzdání - Postup odevzdání.docx (1.51 MB)

Termín: 9.11.2020


12.-23.10.2020

Slovní zásoba - nábytek a vybavení pokoje (uč. str. 13/2a)

Gramatika - předložky, které se pojí se 3. a 4. pádem (an, auf, in, vor, hinter, unter, über, neben, zwischen) -  vypsat a znát jejich význam, používat s členy ve 3. pádě (uč. tabulka Grammatik str. 13)

Přehled - https://www.facebook.com/memrise/photos/where-is-the-cat-tell-us-in-german-via-wwwengermande/1441234382569924/

Vysvětlení - https://www.sogoodlanguages.com/cs/nemcina/predlozky-se-3-a-4-padem/

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Dmv2BzXv_7U&t=37s

Pracovní sešit - str. 10/cv. 2


5.-9.10.2020

Slovní zásoba – můj domov

Porozumění textu - jak bydlíme

Gramatika – přivlastňovací zájmena v 1. a 4. pádě


29.9.-2.10.2020

Slovní zásoba - místnosti v domě/bytě,  některé budovy ve městě

Mluvený projev - orientace v domě/bytě

Práce  s textem (mind-map)


21.- 25.9.2020

Slovní zásoba - měsíce a roční období

Test z opakovaného učiva

Reálie německy mluvících zemí 


14.-18.9.2020

Opakování:

Slovní zásoba - preference

Mluvený projev - dialog

Reálie německy mluvících zemí


7.-11.9.2020 

Opakování:

Slovní zásoba - základní údaje, rodina, kamarádi, volný čas, škola

Mluvený projev - dialog

Gramatika - tvoření otázek, časování sloves