Německý jazyk - p. uč. Náhlíková

10.6. - 14.6. 2019

Opakování 

Hry

3.6. - 7.6. 2019

Poslechy

Dialogy

Překlady

Rozvoj slovní zásoby

27.5. - 31.5. 2019

Opakování na test lekce (poslech, dialogy - překlad, slovní zásoba)

Test 8. lekce

20.5. - 24.5. 2019

Časování sloves, překlad, doplňování textu 

Opakování na test lekce

Pátek 31.5. : Test 8. lekce

13.5. - 17.5. 2019

Opakování

6.5. - 10.5. 2019

Časování nepravidelných sloves (sehen, lesen, sprechen, essen, fressen)

Vazba "möchten" + infinitiv - procvičování + překlad

29.4. - 3.5. 2019

Vazba se slovesem "möchten" (uč. str. 77 + gramatika v PS)

Vlastní věty se slovesem "möchten"

22.4. - 26.4. 2019

Test 7. lekce

15.4. - 19.4. 2019

Opakování na test lekce 

Úterý 23.4. test 7. lekce

8.4. - 12.4. 2019

Poslech

Tante Aghate sucht Max (uč. str.

Práce v pracovním sešitu

Dativ

1.4. - 5.4. 2019

Poslechová cvičení

Práce v pracovním sešitě

Dialogy

25.3. - 29.3. 2019

Čísla + časové údaje (poslech) - v pátek 29.3. Test - poslechové cvičení - test se přesouvá na úterý 2.4. (čísla + množné číslo podstatných jmen - viz uč. str. 71/13)

Množné číslo podstatných jmen

Wann feiern wir? Svátky a činnosti v jednotlivých měsících

18.3. - 22.3. 2019

Čísla + časové údaje (poslech) - v pátek 29.3. Test - poslechové cvičení

Práce v pracovním sešitě 

Familienstory 

Gramatika: 3. p. podstatných jmen

11.3. - 15.3. 2019

Časové údaje

Slovní zásoba

Úterý 19.3. Test: Časové údaje

4.3. - 8.3. 2019

Práce v pracovním sešitě

Poslechová cvičení

18.2. - 22.2. 2019

Slovní zásoba nové lekce

Práce v pracovním sešitě

11.2. - 15.2. 2019

Opakování na test lekce

Poslech

Test 6. lekce

4.2. - 8.2. 2019

Dokončení 6. lekce

Opakování na test 6. lekce (PS: str. 57/1, 2, 3) - příště opakování dokončíme

Pátek 15.2. Test 6. lekce

28.1. - 1.2. 2019

Poslech

Práce v pracovním sešitě (str. 52 - 55)

Procvičování akkusativu

21.1. - 25.1. 2019

Slovní zásoba 

Akkusativ

Časování sloves - opakování

14.1. - 18.1. 2019

Ich habe einen Computer

PS: str. 52 (celá), 55/ 12

Jazykové hry se slovní zásobou

Poslechová cvičení, videa

3.1. - 11.1. 2019

Opakování na test

Poslech

Test lekce

10.12. - 21.12. 2018

E-mail

Mozaika koníčků

3.12. - 7.12. 2018

Was machst du am Montag…?

Dialoge

26.11. - 30.11. 2018

Meine Hobbys

Was machen sie gern? Tvoření vět

Práce v pracovním sešitě

19.11. - 23.11.2018

Meine Hobbys

Poslechová cvičení (videa, písničky)

Úterý 27.11. Test: první část slovní zásoby

Pátek 30.11. Test: další část slovní zásoby

12.11. - 16.11. 2018

Dokončení 4. lekce v rámci procvičování na test v PS (str. 40-41)

Zadání nové slovní zásoby

5.11. - 9.11. 2018

Poslechová cvičení v pracovním sešitě

Vyhledávání vět a přiřazování: otázka + odpověď

Dialogy

Pátek 16.11. Test 4. lekce

29.10. - 2.11. 2018

Podzimní prázdniny

Žákovské shromáždění

22.10. - 26.10. 2018

Práce v pracovním sešitě

Poslechová cvičení

Tvoření vět

15.10. - 19.10. 2018

Lieder und Hörverstehen

Spiele

8.10. - 12.10. 2018

Časové údaje (pracovní list)

Slovní zásoba nové lekce (4. lekce), trénink paměti

Test ze slovíček rozdělen následovně (dle domluvy ve výuce): 1. část v pátek 19.10., 2. část v úterý 23.10.

a 3. část v pátek 26.10.

1.10. - 5.10. 2018

Opakování záporu, čísel, časování sloves

Časové údaje (vysvětlení a procvičování formou pracovního listu a poslechového cvičení)

24.9. - 27.9. 2018

Opakování přídavných jmen - protiklady

W-otázky

Procvičování slovíček z lekce škola

17.9. - 21.9. 2018

Opakování (dny v týdnu, pozdravy, barvy)

Úterý 25.9. Test: dny v týdnu + barvy

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakování (časování sloves, číslovky, základní fráze, w-otázky a odpovědi, konverzace)