Německý jazyk - p. uč. Náhlíková

10.6. - 14.6. 2019

Opakování 

Hry

3.6. - 7.6. 2019

Poslechy

Dialogy

Překlady

Rozvoj slovní zásoby

27.5. - 31.5. 2019

Opakování na test lekce (poslech, dialogy - překlad, slovní zásoba)

Test 8. lekce

20.5. - 24.5. 2019

Časování sloves, překlad, doplňování textu 

Opakování na test lekce

Pátek 31.5. : Test 8. lekce

13.5. - 17.5. 2019

Opakování

Úterý test: časování sloves + "möchten" + infinitiv - přesun z minulého týdne

Čtvrtek: Test 8. lekce - opakování viz PS

6.5. - 10.5. 2019

Časování nepravidelných sloves (sehen, lesen, sprechen, essen, fressen)

Vazba "möchten" + infinitiv - procvičování + překlad

Úterý test: časování sloves + "möchten" + infinitiv 

29.4. - 3.5. 2019

Časování nepravidelných sloves (schlafen, laufen, fahren)

Procvičování těchto sloves v PS + v učebnici

22.4. - 26.4. 2019

Vazba se slovesem "möchten" + infinitiv - procvičování + překlad

Práce ve skupinách - krátký příběh s užitím slovesa "möchten" + infinitiv

15.4. - 19.4. 2019

Opakování 

Slovní zásoba

8.4. - 12.4. 2019

Hra poznej zvíře

Překlad

Vazba se slovesem "möchten" (uč. str. 77 + gramatika v PS)

Úterý 16.4. Test ze slovíček dle dohody

1.4. - 5.4. 2019

Poslechová cvičení

Práce v pracovním sešitě

Dialogy

V příštím týdnu test ze slovíček dle domluvy

25.3. - 29.3. 2019

Opakování a prohloubení probraného učiva

Slovní zásoba nové lekce

18.3. - 22.3. 2019

Práce v pracovním sešitu

Test lekce

11.3. - 15.3. 2019

Opakování na test lekce

Překlad

Úterý 19.3. Test 7. lekce

4.3. - 8.3. 2019

Poslechová cvičení

Opakování na test lekce

18.2. - 22.2. 2019

Poslech

Překlad - základní fráze, otázky a odpovědi

Práce v pracovním sešitě

11.2. - 15.2. 2019

Práce s textem

Poslech

Překlad

Úterý test: Práce s textem

4.2. - 8.2. 2019

Wo ist Max?

Předložka "in" ve 3. pádě (srovnání se 4. pádem)

PS: str. 60/1, 2, str. 61/8, 9

Na úterý 12.2. DÚ: Vytvořit pozvánku (viz učebnice: Einladung str. 68/1), odevzdat buď v úterní hodině němčiny nebo poslat nejpozději do pondělí na mail.

28.1. - 1.2. 2019

Wiederholung

Konverzace

21.1. - 25.1. 2019

Slovní zásoba

Opakování - čísla a časové údaje

Fráze

14.1. - 18.1. 2019

Slovní zásoba 7. lekce

PS: str. 60/ 5, str. 65/ 4, 5

Měsíce

3.1. - 11.1. 2019

Opakování na test

Poslech

Test lekce

10.12. - 21.12. 2018

Poslech

Ich habe….ich fotografiere….ich bekomme

Zápor kein, keine

3.12. - 7.12. 2018

Akkusativ

Tvoření vět

Práce v PS

26.11. - 30.11. 2018

Akkusativ

Konverzace (skupinová práce)

19.11. - 23.11. 2018

Nové téma lekce: Ich habe einen Computer

Akkusativ

Úterý 27.11. Testslovíčka 6. lekce - druhá polovina (pravý sloupec)

12.11. - 16.11. 2018

Dokončení 5. lekce formou opakovacího testu

Zadání nové slovní zásoby

Práce v pracovním sešitě

Nová gramatika: Akkusativ

Úterý 20.11. Test - slovíčka 6. lekce - první polovina (levý sloupec)

5.11. - 9.11. 2018

Opakování na test lekce (PS: str. 49-50)

Poslech PS: str. 47/ cv. 14

Úterý 13.11. Test 5. lekce

29.10. - 2.11. 2018

Poslech - písnička, obohacování slovní zásoby, zachycení nových slovíček

E-Mail-Post: Wir schreiben E-Mail

Do úterý 6.11. napsat e-mail o sobě - viz uč. str. 55, PS: str. 45

22.10. - 26.10. 2018

Práce v pracovním sešitě

Tvoření vět dle zadání

Ich und meine Hobbys

15.10. - 19.10. 2018

Lieder und Hörverstehen

Spiele

Práce v pracovním sešitě (str. 43/ cv. 2, 3, str. 44/ cv. 4, 5, 7)

: PS: str. 44/ 6 - vypracovat na papír na příští hodinu k odevzdání

8.10. - 12.10. 2018

Ich und meine Hobbys

Ověření slovní zásoby 5. lekce formou testů

Video - mein Hobby + vypisování zadaných úkolů

Tvoření vět

1.10. - 5.10. 2018

Slovní zásoba nové lekce Mein Hobby

Konverzace a video k tématu "Mein Hobby"

Časování sloves: "basteln und tanzen"

Úterý 9.10. Test ze zadané slovní zásoby 5. lekce (1. část)

Čtvrtek 11.10. Test z další části slovní zásoby 5. lekce

24.9. - 27.9. 2018

Opakování (časové údaje, čísla, časování, přídavná jména - protiklady)

Procvičování slovíček z lekce škola

Úterý 1.10. Test: časové údaje, čísla

17.9. - 21.9. 2018

Opakování (dny v týdnu, pozdravy, barvy)

Úterý 25.9. Test w-otázky

3. 9. - 14. 9. 2018

Opakování (časování sloves, číslovky, základní fráze, w-otázky a odpovědi, konverzace)​