Anglický jazyk - p. uč. Šáchová
19.10. - 23.10.2020

Zaměřili jsme se na praktický život teenagerů a vedli spolu hovory o školních záležitostech, především o testech. Využili jsme nástinu situace v textu Kids - The test a dialogy si zkoušeli s využitím nových obratů. Z textu jsme vyvozovali, co jsou to Past modals (způsobová slovesa v minulém čase - have to = muset = had to x didn´t have to a can = moci = could x couldn´t). Více o nic naleznete tady: 9_past_modals.pdf  Zkoušeli jsme si v praxi jejich použití a zabývali jsme se dopisem v pracovním sešitě na str. 11/6. Zaměřili jsme se i na minulost Britských ostrovů - učebnice str. 19 - The story of England. Prosím, vytvořte si do sešitu krátký zápis, vystihněte podstatu (kdy, jaké národy, jaké osoby, co dělali). Pracujte, prosím, na slovní zásobě lekce: 


Enjoy your autumn holiday, stay healthy! :-)

12.10. - 16.10.2020

Stále se pohybujeme v praktickém tématu módy. Sledovali jsme video z reálného nákupu nějakých položek oblečení. Zaměřili jsme se na spojení s too (příliš) a enough (dosti) - i v učebnici na str. 13/6a.  S videem jsme dále pracovali. Všechny podklady naleznete v souborech v Teamsech. Sehráli jsme si několik modelových situací, které se mohou při nakupování přihodit. Pracovali jsme s tímto souborem: too_enough_pictures.pdf.


5.10. - 9.10.2020

Našim nosným tématem se stala móda. Pojmenovávali jsme základní položky oblečení a přidávali nové, módu jsme obohatili i o doplňky a k lepšímu zapamatování si slovíček jsme využili hru kahoot. Učili jsme se popisovat vzory a detailněji popisovat i jednotlivé položky oblečení - viz slovní zásoba v pracovním sešitě str. 74 / 1C. Pracovali jsme s textem The Story of Jeans (uč. str. 12). Zopakovali jsme used to formou kratičkého testu.


Výuka se v následujícím týdnu přenese do online prostředí. V sobotu ode mne každý žák obdrží na svoji mailovou adresu pozvánku do Teams od Microsoftu, pomocí které si aplikaci do svého počítače natáhne  v úterý 13.10.2020 se v 9.55 hod napojí na naši společnou hodinu jazyka anglického. 


Jako podklad pro tuto hodinu si, prosím, přečtěte předem ZÁPIS látky a cvičení na TOO a ENOUGH, který jste ode mne obdrželi v hodině. přidávám ho i sem:se kterým budeme pracovat a ze kterého budeme odvozovat využitelné informace. Děkuji.


Těším se na vás v Teamsech!


28.9. - 2.10.2020

Tento týden jsme posledním testem uzavřeli opakování z minulých ročníků (past simple x present perfect). Zabývali jsme se materiály, třídili je podle původu a využívali je v popisu předmětů ve škole s cílem popisovaný předmět odhalit. Poslouchali jsme text a hráli role Sweet Sue a Smart Aleca (učebnice str. 10). Na textu jsme zkoumali, co USED TO vyjadřuje a jak se s ním pracuje. Popisovali jsme život těchto dvou postav ve vztahu k minulosti jako protiklad k stavu současnému. Nový vyjadřovací prvek jsme využili v projektové práci o sobě.


21.9. - 25.9.2020

Zabývali jsme se tématem The Iceman. Hovořili jsme o době kamenné. Vedli jsme o ní rozmluvu na základě poslechu textu. povídali jsme si o materiálech, popisovali jsme vzhled, oděv, nástroje a činnosti, které Iceman konal. Poslouchali jsme i text o Icemanovi samotném (učebnice str. 8) a pracovali s ním. Dělali jsme rozdíl mezi časy minulými a psali na ně test. Hned v úterý 29.9.2020 si napíšeme testík na kombinaci času minulého prostého a předpřítomného, který jsme si již zopakovali a procvičili.

Je možné trénovat na: www.helpforenglish.cz. 


14.9. - 18.9.2020

Ponořili jsme se do kombinací časů předpřítomného a minulého prostého. Procvičovali jsme je i ve hře Apprentice. Hráli jsme i kahoot. Povídali jsme si o neobvyklém dni a běžných každodenních činnostech, procvičovali přítomné časy v kombinaci - bude na ně hned další hodinu test.


7.9. - 11.9.2020

Začali jsme opakováním kombinace přítomných časů (prostého a průběhového), navázali kombinací časů minulých. Komunikovali jsme na téma prázdnin, školy, pohybu v online prostředí. Hráli jsme hry, využili kahoot. V úterý si formou testíku zopakujeme nepravidelná slovesa ve všech tvarech.

DÚ - prosím o obalení učebnic, pracovních sešitů a školních sešitů. děkuji.