Anglický jazyk - p. uč. Šáchová


5.4. - 9.42021

Téma velikonoc jsme uzavřeli tady: 

Speaking: video about Easter: Bet You Didn't Know: Easter Traditions | History - YouTube

Adjectives with -ED / -ING:

Tady jsme vychytali hlavní fráze a obraty používané při objednávání jídla: 

https://learningapps.org/display?v=pasbprpyk21

Making dialogues – key vocabulary and phrases: English Language Practice: Ordering at a Restaurant (thoughtco.com)

Ordering meal: At the Restaurant Conversation - YouTube + Making dialogues

29.3. - 2.4.2021

Pohybujeme se v oblasti přídavných jmen zakončených -ED (popisují vnitřní pocit) a -ING (popisují okolnost, která k vnitřnímu pocitu vedla). Např. I saw an interesting film. I was amused, because the film was amusing.


Podklad k ústnímu procvičování spojenému s diskuzí: SB p. 48/1c

Z nahrávky jsme vyvozovali, jak objednat jídlo (ordering meal) a hledali jsme odpovědi na otázky: 2-38 Project Third Edition Book 4 Class CD.mp3 (1.31 MB), s otázkami tady: https://learningapps.org/display?v=pasbprpyk21


Spekulovali jsme o tom (may, might, ...), jak se situace dále vyvine: What do you think will happen next? 2-39 Project Third Edition Book 4 Class CD.mp3 (748.34 kB), s otázkami tady: https://learningapps.org/display?v=phpdwskz321


Happy Easter holiday! :-)


22.3. - 26.3.2021

Povídali jsme si o svých osobnostech (a realist, an optimist, a pessimist) a zjistili, jaká je skutečnost v kvízu: 

The quiz: Find the real you (SB p. 48) – SOLUTION: https://learningapps.org/display?v=pbg8nek4t21

Zabývali jsme se přídavnými jmény zakončenými -ED (popisují vnitřní pocit) a -ING (popisují okolnost, která k vnitřnímu pocitu vedla). Např. I saw an interesting film. I was amused, because the film was amusing.

Tato přídavná jména naleznete tady: 9_adjectives_ED_ING.xlsx 

V pátek 26.3.2021 budu z důvodu svého studia zadávat práci OFFLINE. Prosím, počítejte s tím. Její zadání naleznete v pátek zde i v Teamsech.


ZADÁNÍ OFFLINE ENGLISH LESSON - FRIDAY 26th March:

Writing: WB p. 36/1, 2 THERE´S someone / sometning + -ING a SEE / HEAR (další slovesa smyslového vnímání) someone + -ING.

Reading: WB p. 37

Grammar point: WB p. 38/1 - adjectives with -ED (popisují vnitřní pocit) a -ING (popisují okolnost, která k vnitřnímu pocitu vedla)

Send me this work to sachova@zskunup.cz till Sunday 28th March, please. Thank you. You will get marks.


15.3. - 19.3.2021

Zdokonalujeme se v popisu situací a zvuků pomocí nových gramatických prostředků 

THERE´S someone / sometning + -ING a

SEE / HEAR (další slovesa smyslového vnímání) someone + -ING. Hráli jsme hru False or true? (picture SB p. 47/5) a přetvářeli v týmech příběh složený se zvuků na příběh vyjádřený slovy: 

A haunted house:  https://learningapps.org/display?v=pb2xn3x6k21

Samotná nahrávka k tomu příběhu je tady: 2-37 Project Third Edition Book 4 Class CD.mp3 

Další příběh ve zvucích, který jsme vkládali do slov: Imagine This: A Story Told With Sound Effects - YouTube

Prosím o zaslání vlastního příběhu v minulém čase prostém minimálně o 15 větách do pondělí 22.3.2021 založeného na této SOUND STORY:  Imagine This: A Story Told With Sound Effects - YouTube. Děkuji! Těším se na vaše příběhy, budou známkované (váha známky 8).


1.3. - 5.3.2021

Stále pracujeme se slovesy, které s dalšími spojujeme pomocí -ING nebo TO. Napsali jsme test na slovní zásobu z oblasti illnesses, injuries, hospital a gramatické oblasti dis/agreeing.  Na tomto poslechu jsme si všímali okamžiků, kde je popisována situace2-33 Project Third Edition Book 4 Class CD.mp3 S poslechem jsme dále pracovali: https://learningapps.org/display?v=p0h9bu7ma21 a odvozovali,. jakým způsobem popisu situace docílit. Odvodili jsme tyto dva vzorce: THERE´S someone / sometning (ex.: There´s a monkey. + It´s climbing the tree. = There´s a monkey climbing the tree. + -ING a SEE / HEAR (další slovesa smyslového vnímání) someone + -ING (ex.:  He saw the detectives.  + They were following him. = He saw the detectives following him.) Toto jsme procvičovali dále tady: SB p. 47/4.

Nově nabyté vědomosti jsme si vyzkoušeli na komentování zvuků: Guess the Sound Game 6 | 20 Sounds to Guess - YouTube a popisování obrázků podle tohoto návodu: 

Movie Worksheet: Describing Pictures, Infographic (busyteacher.org)


Opravný termín na test (illnesses, injuries, hospital,dis/agreeing​): čtvrtek 4.3.2021 od 13 hod

socrative. com, ROOM NAME: SACH1570, test bude otevřen na 15 minut, uveďte své skutečné jméno, prosím.


ENJOY YOUR SPRING HOLIDAY! :-)


22.2. - 26.2.2021

Opakovali jsme slovní zásobu tématu HOSPITAL-INJURIES-ILLNESSES, která se spolu s AGREEING and DISAGREEING objeví v testu příští týden v úterý 2.3.2021.

Využijte k procvičení toto: https://learningapps.org/display?v=p1n9ew2sn21 + aplikace z předchozích týdnů: 

https://learningapps.org/display?v=pte9kpmwc21 

https://learningapps.org/display?v=pcv6t3s6321 

https://learningapps.org/display?v=p2nsr9x0521, ...

+

Podívejte se na video a naučte se slovní zásobu illnesses and injuries (nemoci a zranění):

https://www.youtube.com/watch?v=JiOAplRdohw

Využijte soubor: 9_health_problems_vocabulary.doc 


HW: Do čtvrtku 25.2.2021 mi, prosím, pošlete vypracované zadání z WB p. 35/6 - zakroužkujte správnou podobu slovesa. Využijte tabulku tady: 9_heroes_3.docx 


9_Heroes_4 - OFFLINE LESSON (February 26th)

Prosím o vyhotovení 1. a 2. bodu zadání a odeslání práce do pondělí 1.3.2021 na mail (sachova@zskunup.cz). Práce bude známkována.

 1. Vocabulary: WB p. 34/1, 2
 2. Verb + -ING or INFINITIVE: fill in verbs in brackets (use TO or -ING form)


 1. Sir Bedivere wanted ___ Excalibur. (keep)
 2. He didn´t enjoy ___ to the king. (lie)
 3. King Arthur tried ___, but he was too weak. (stand up)
 4. When he received the sword, he agreed ___ it. (return)
 5. King Arthur remembered ___ the Lady of the Lake. (see)
 6. Before he threw the sword, the knight stopped ___ at it one last time. (look)
 7. Did he finally decide ___ the sword into the lake? (throw)
 8. The armies didn´t stop ___ till the evening. (fight)
 9. Sir Bedivere couldn´t imagine ___ without the king. (live)
 10. Arthur promised ___ if Britain was in danger. (return)15.2. - 19.2.2021

Osvěžili jsme si sloní zásobu z nemocničního prostředí, illnesses and injuries na obrázkové křížovce

https://learningapps.org/display?v=pcv6t3s6321 and https://learningapps.org/display?v=pte9kpmwc21

Připomenuli jsme si, jak se vyjadřuje souhlas a nesouhlas na nahrávce: https://learningapps.org/display?v=pmy2ge84n21 a zkontrolovali si HW (WB p. 31/4), https://learningapps.org/display?v=pvevrc98k21

Zaobírali jsme se legendou o králi Artušovi a zaposlouchali se do příběhu2-30 Project Third Edition Book 4 Class CD.mp3, kde jsme se snažili vypozorovat způsob, jak která slovesa váží následující sloveso:  https://learningapps.org/display?v=psnoimqi321. Kompletovali jsme zápis v učebnici na str. 45/4.

Tady naleznete slovní zásobu k tématu Heroes: 2-29 Project Third Edition Book 4 Class CD.mp3 + pairing game: https://learningapps.org/display?v=pgp1fyz3k21


Za týden (v pátek 26.2.2021) si napíšeme test na illnesses, injuries, hospital vocabulary - agreeing, disagreeing. Get yourselves ready, please.8.2. -12.2.2021

Po poslechu dvou dialogů: https://learningapps.org/display?v=pfo8i19r521 jsme se vrhli na jejich vlastní tvorbu. Rozšířili jsme si ještě slovní zásobu týkající se pobytu v nemocnici: 9_health_problems_vocabulary.doc 

Na příběhu dětí s poslechem: https://learningapps.org/display?v=pmy2ge84n21 jsme vyvozovali, jak se vyjadřuje v angličtině souhlas a nesouhlas. Samotná nahrávka je pak zde: 2-21 Project Third Edition Book 4 Class CD.mp3  a zápis tady: 9_agreeing_disagreeing.docx 


Za domácí úkol, prosím, vypracujte ve WB p. 31/4. 


Doma, prosím, pracujte na slovní zásobě lekce, v brzké době na tuto slovní zásobu napíšeme test.


1.2. - 5.2.2021

V tématu At the doctor´s jsme pokročili dále. Zopakovali jsme si slovní zásobu týkající se illnesses and injuries 

https://learningapps.org/display?v=pkwf1znjn21 a navázali jsme treatments (léčbou) - vocabulary in SB p. 37/6. Podívali jsme se na video a pracovali na dialogu s tématikou návštěvy zubařské ordinace: https://learningapps.org/display?v=ptu7u89mt21. Slovní zásobu jsme procvičili na této křížovce: https://learningapps.org/display?v=pjfj9wbmt21.

Obdobné dialogy je možné si poslechnout tady: 


2-19 Project Third Edition Book 4 Class CD.mp3 (1.09 MB) 


s oporou ve slovní zásobě: SB p. 37/7b. 

K tvorbě dialogů je možné využít i tyto podklady: 9_dial_doctor_1.pdf 9_dial_doctor_2.pdf 


Health and Ilnesses Conversation - YouTube

Practice English Conversation : At the hospital - English speaking Course - YouTube

Seeing a Doctor - conversations with a doctor | English for Communication - ESL - YouTube


Doma si, prosím, procházejte slovní zásobu, je nezbytná k utváření dialogů, které teď budou hlavní částí našich následných setkání. V další hodině dostanete prostor k vlastní tvorbě dialogů ve dvojicích, vaše práce bude i ohodnocena.


​​

25.1. - 28.1.2021

Vyposlechli jsme si další speakery a diskutovali jsme o tom, co si ze svých prací můžeme odnést za informace, zkušenosti, povídali jsme si, jestli jsme se naučili nějakou novou dovednost či si něco při této práci uvědomili a snažili si tak co nejvíce přenést do praktického života. Pokračovali jsme opakováním slovní zásoby illnesses and injuries na obrázkové křížovce: https://learningapps.org/display?v=p2nsr9x0521.


Doma, prosím, pracujte na slovní zásobě lekce.


18.1. -22.1.2021

Pokračovali jsme v prezentacích našeho tématu Healthy lifestyle. Poslední část speakingu se uskuteční v úterý 26.1.2021. Navážeme praktickým tématem At the doctor´s.


Práce na páteční OFFLINE HODINU:

Podívejte se na video a naučte se slovní zásobu illnesses and injuries (nemoci a zranění):

https://www.youtube.com/watch?v=JiOAplRdohw

Procvičte si své znalosti tady: 

https://learningapps.org/display?v=pb5ommaqa21

https://learningapps.org/display?v=panvisyka21

Pomůže, když si slovíčka zapíšete do slovníků.


Slovíčka promítneme do praktické komunikace - WB p. 29/7 - seřaďte, prosím, věty dialogu do správného pořadí.

Obě obrazovky se sekládanými páry a WB mi, prosím, vyfoťte a pošlete na můj mail nejpozději do pondělí 25.1.2021. Děkuji.11.1. - 15.1.2021

V tomto týdnu jsme završili práci na přípravě na speaking s tématem Healthy lifestyle. Zabývali jsme  textem, který se týkal vitamínů a minerálů pro tělo nezbytných (SB p. 41), na kterém jsme se učili strategicky pracovat. S potřebnou slovní zásobou jsme se seznámili tady: https://learningapps.org/display?v=pd6c3r97k21 a získané informaci si prověřili tady: https://learningapps.org/display?v=pky7wg0pa21

Následující hodinu jsme věnovali speakingu a učili jsme se, jak se co nejefektivněji poprat s obsahově náročným tématem a prací nad ním. 


4.1. - 8.1.2021

Nový rok jsme započali novoročními předsevzetími (New Year´s resolutions) - povídáním si nad obrázky a readingem: 9_NY_resolutions.docx

Slovní zásobu i téma lze využít při zpracování našeho dlouhodobého tématu Healthy lifestyle, jehož osnovu a hodnocené náležitosti naleznete zde: 9_speaking_healthy_lifestyle.docx . Domluvili jsme si termín 15.1.2021!

S tématem speakingu ladí i téma naší poslední hodiny British sports events: 9_sports_events.docx (nahrávka i propojení na LearningApps). Wordovský zápis je možné využít jako notes.

Poslední oblast našeho speakingu jsou vitamíny a minerály - nastudujte si je, prosím, v učebnici na str. 41.


Enjoy your weekend! I´m looking forward to seeing and hearing you! :-)


14.12. - 18.12.2020

Vzájemným diktátem jsme si procvičovali body parts a pracovali s anagramy na stejné téma v pracovním sešitě na str. 24/2a. Udělovali jsme rady pomocí should / shouldn´t a vyjadřovali slabou pravděpodobnost, že se něco stane pomocí might a might not. Přidali jsme i novou slovní zásobu 3B lekce. K dispozici je tady: 

9_vocab_2.pdf 9_vocab_2_3.pdf.    Zamýšleli jsme se nad zdravým životním stylem člověka Living On The Go. Zopakovali jsme si jak tvořit vztažné věty podmětové a navázali vztažnými větami předmětovými - pracovní sešit str. 25/3 a 27/4. Poslouchali jsme rady výživového specialisty týkající se vyvážené stravy. Slovní zásobu k tématu healthy lifestyle jsme si prohloubili i při práci s textem v pracovním sešitě na str. 28/1. Podle jakých pravidel se stravovat jsme sledovali na tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw

7.12. - 11.12.2020

Dovětky jsme si procvičovali na onlinecvičeních a na kahootu. Napsali jsme testík na tuto gramatickou oblast. Části lidského těla jsme si promrskali na hangmanovi a hrou Petra said. Vnořili jsme se do tématu vztažných vět a jejich použití jsme si hned odzkoušeli na karetní hře, jejímž účelem bylo i prohloubení a zopakování slovní zásoby z oblasti Occupation. V týmech jsme pracovali na doporučeních ke zdravému životnímu stylu. Využívali jsme should a shouldn´t (měl bys, neměl bys). 

Doma, prosím, pracujte na slovní zásobě 3AB lekce: 

9_vocab_2_3.pdf,  9_vocab_3_4.pdf 


30.11. - 4.12.2020

V tomto týdnu jsme se zabývali především tréninkem dovětků (question tags) online. Více k nim naleznete tady: 9_question_tag_rules.docx 

Pronikli jsme prostřednictvím nové slovní zásoby do nového tématu Health: 

https://www.youtube.com/watch?v=jkMtgLBtoFI

Zopakovali jsme si části lidského těla, rozšířili je o nová slovíčka a zahráli si hru Esterka said. 

V rámci speakingu jsme se vrátili k tématu game show a zahráli si hru The Pyramid.


23.11. - 27.11.2020

Povídali jsme si do jakých oblastí života a jak moc nám zasahují počítače, učili jsme se je popsat a vysvětlit pomocí odborných termínu, jak s nimi pracujeme. Blíže v učebnici na str. 29 a ve slovníku: 9_vocab_2.pdf

Začali jsme se také zabývat tázacími dovětky, u kterých jsme si na základě příkladů vyvozovali pravidla jejich použití: 9_question_tags.docx

Doma, prosím, pracujete na slovní zásobě 3. lekce. 

Psali jsme test v socrative. Ten, komu se test nepovedl se může připojit na socrative v pátek 27.11.2020 v 11.10 hodin, kde si test může opravit: https://b.socrative.com/login/student/,  ROOM NAME: SACH1570

Čerpejte tady: učebnice str. 24 Fame, pracovní sešit str. 18/3.


6.11. - 20.11.2020

V jediné hodině tohoto týdne jsme se zaměřili na opakování podstatných a přídavných jmen z minulé hodiny. Jejich použití jsme si vyzkoušeli na cv. 3 v pracovním sešitě na str. 18.

Tady jsou k dispozici: 9_nouns_adjectives.xlsx 

Povídali jsme si o počítačích, našem vztahu k nim, rozmanitosti jejich použití, jejich využití v budoucnosti a obsáhli jsme i novou slovní zásobu - viz obrázek v učebnici na str. 29 a slovní zásoba oddílu 2 English across the curriculum - Blíže: 9_vocab_1.pdf , 9_vocab_2.pdf


V příští hodině v úterý 24.11.2020 budeme psát test v socrative na téma nouns + adjectives (viz výše). 

https://b.socrative.com/login/student/,  ROOM NAME: SACH1570


9.11. - 13.11.2020

Krátce jsme se vrátili k frázovým slovesům a procvičovali je: prac. sešit str. 14/1, 2. Předpřítomný čas propojený s časem minulým jsme stále užívali v konverzacích na téma Fame (advantages and disadvantages of being famous). Inspirovali jsme se i textem v učebnici na str. 24. V rozhovorech jsme užívali podstatná a přídavná jména, která k sobě patří svým základem (danger - dangerous, difficulty - difficult, …). Blíže: 9_vocab_1.pdf , 9_vocab_2.pdf . Zaznamenávali jsme si je do tabulky v učebnici na str. 25/3a. Tady jsou k dispozici: 9_nouns_adjectives.xlsx 


Stále je aktuální hra kahoot, která prověří vaši znalost aktuálního tématu.

https://kahoot.it/challenge/05310683?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1605649763930

Game PIN: 05310683


Hra je otevřena do neděle 22.11.2020 do půlnoci. Můžete ji hrát opakovaně, hlaste se pod vlastními křestními jmény, prosím. Děkuji.


2.11. - 6.11.2020

V tomto týdnu jsme se vrhli na opakování předpřítomného času a kombinovali jsme ho s minulým časem prostým. Pracovali jsme s tématem Stunt doubles. Slovní zásobu naleznete tady: 9_vocab_1.pdf , 9_vocab_2.pdf Zabrousili jsme do frázových sloves (jump off, drive into, drive out of, fall through, drive down, fall out off, …). Pracovali jsme s obrázky a textem na str. 20, hráli si s časy prostřednictvím obrázků v učebnici na str. 21/8. Blíže o předpřítomném čase se dočtete tady: 8_present_perfect_notes.docx . Jak funguje ve spojení s minulým časem prostým: 8_present_perfect_past_simple.docx a s použitím since a for: 8_present_perfect_for_since.docx 

Vše jsme si odzkoušeli na textu Smart Alec closes the door v učebnici na str. 22.


Hra kahoot prověří vaši znalost aktuálního tématu.

https://kahoot.it/challenge/05229564?challenge-id=82fc177a-823f-40b2-9d65-5d1e1cf89d35_1604690772789

Game PIN: 05229564


Hra je otevřena do pondělka 16.11.2020 do půlnoci. Můžete ji hrát opakovaně, hlaste se pod vlastními křestními jmény, prosím. Děkuji.

Enjoy the game! :-)19.10. - 23.10.2020

Zaměřili jsme se na praktický život teenagerů a vedli spolu hovory o školních záležitostech, především o testech. Využili jsme nástinu situace v textu Kids - The test a dialogy si zkoušeli s využitím nových obratů. Z textu jsme vyvozovali, co jsou to Past modals (způsobová slovesa v minulém čase - have to = muset = had to x didn´t have to a can = moci = could x couldn´t). Více o nic naleznete tady: 9_past_modals.pdf  Zkoušeli jsme si v praxi jejich použití a zabývali jsme se dopisem v pracovním sešitě na str. 11/6. Zaměřili jsme se i na minulost Britských ostrovů - učebnice str. 19 - The story of England. Prosím, vytvořte si do sešitu krátký zápis, vystihněte podstatu (kdy, jaké národy, jaké osoby, co dělali). Pracujte, prosím, na slovní zásobě lekce: 


Enjoy your autumn holiday, stay healthy! :-)

12.10. - 16.10.2020

Stále se pohybujeme v praktickém tématu módy. Sledovali jsme video z reálného nákupu nějakých položek oblečení. Zaměřili jsme se na spojení s too (příliš) a enough (dosti) - i v učebnici na str. 13/6a.  S videem jsme dále pracovali. Všechny podklady naleznete v souborech v Teamsech. Sehráli jsme si několik modelových situací, které se mohou při nakupování přihodit. Pracovali jsme s tímto souborem: too_enough_pictures.pdf.


5.10. - 9.10.2020

Našim nosným tématem se stala móda. Pojmenovávali jsme základní položky oblečení a přidávali nové, módu jsme obohatili i o doplňky a k lepšímu zapamatování si slovíček jsme využili hru kahoot. Učili jsme se popisovat vzory a detailněji popisovat i jednotlivé položky oblečení - viz slovní zásoba v pracovním sešitě str. 74 / 1C. Pracovali jsme s textem The Story of Jeans (uč. str. 12). Zopakovali jsme used to formou kratičkého testu.


Výuka se v následujícím týdnu přenese do online prostředí. V sobotu ode mne každý žák obdrží na svoji mailovou adresu pozvánku do Teams od Microsoftu, pomocí které si aplikaci do svého počítače natáhne  v úterý 13.10.2020 se v 9.55 hod napojí na naši společnou hodinu jazyka anglického. 


Jako podklad pro tuto hodinu si, prosím, přečtěte předem ZÁPIS látky a cvičení na TOO a ENOUGH, který jste ode mne obdrželi v hodině. přidávám ho i sem:se kterým budeme pracovat a ze kterého budeme odvozovat využitelné informace. Děkuji.


Těším se na vás v Teamsech!


28.9. - 2.10.2020

Tento týden jsme posledním testem uzavřeli opakování z minulých ročníků (past simple x present perfect). Zabývali jsme se materiály, třídili je podle původu a využívali je v popisu předmětů ve škole s cílem popisovaný předmět odhalit. Poslouchali jsme text a hráli role Sweet Sue a Smart Aleca (učebnice str. 10). Na textu jsme zkoumali, co USED TO vyjadřuje a jak se s ním pracuje. Popisovali jsme život těchto dvou postav ve vztahu k minulosti jako protiklad k stavu současnému. Nový vyjadřovací prvek jsme využili v projektové práci o sobě.


21.9. - 25.9.2020

Zabývali jsme se tématem The Iceman. Hovořili jsme o době kamenné. Vedli jsme o ní rozmluvu na základě poslechu textu. povídali jsme si o materiálech, popisovali jsme vzhled, oděv, nástroje a činnosti, které Iceman konal. Poslouchali jsme i text o Icemanovi samotném (učebnice str. 8) a pracovali s ním. Dělali jsme rozdíl mezi časy minulými a psali na ně test. Hned v úterý 29.9.2020 si napíšeme testík na kombinaci času minulého prostého a předpřítomného, který jsme si již zopakovali a procvičili.

Je možné trénovat na: www.helpforenglish.cz. 


14.9. - 18.9.2020

Ponořili jsme se do kombinací časů předpřítomného a minulého prostého. Procvičovali jsme je i ve hře Apprentice. Hráli jsme i kahoot. Povídali jsme si o neobvyklém dni a běžných každodenních činnostech, procvičovali přítomné časy v kombinaci - bude na ně hned další hodinu test.


7.9. - 11.9.2020

Začali jsme opakováním kombinace přítomných časů (prostého a průběhového), navázali kombinací časů minulých. Komunikovali jsme na téma prázdnin, školy, pohybu v online prostředí. Hráli jsme hry, využili kahoot. V úterý si formou testíku zopakujeme nepravidelná slovesa ve všech tvarech.

DÚ - prosím o obalení učebnic, pracovních sešitů a školních sešitů. děkuji.


Soubor ke stažení: není dostupný