Německý jazyk

12.3. - 16.3.2018

- odlučitelné a neodlučitelné předpony

- "Martins Jahr"

- Modalverben - procvičování

- předložky: na, v, vedle, mezi,...

- poslech s porozuměním

- nová slovní zásoba


5.3. - 9.3.2018

- odlučitelné a neodlučitelné předpony

- Modalverben - procvičování

- předložky: na, v, vedle, mezi,...

- poslech


26.2. - 2.3.2018

- Modalverben - procvičování

- Martins Jahr

- Dativ s neurčitými členy


12.2. - 16.2.2018

- Modalverben

- Mein Traumzimmer

- Wo ist das? (Dativ)

- osobní zájmena v Dativu


5.2. - 9.2.2018

- slovesa: stehen, hängen, liegen, sitzen

- "das Haus"

- Gib mir bitte... (Akkusativ)

- Wo ist das? (Dativ)

- osobní zájmena v Dativu


29.1. - 1.2.2018

- Gib mir bitte... (Akkusativ)

- Wo ist das? (Dativ)

- osobní zájmena v Dativu

- písemné opakování


22.1. - 26.1.2018

- Nová slovní zásoba k 0. lekci

- fráze a slovní spojení s předložkami

- poslech: "Zimmer-Rap"


15.1. - 19.1.2018

- Bei uns

- rozbor testů


8.1. - 12.1.2018

- souhrnné opakování předložek se 3. a 4. pádem

- písemné opakování

- nová slovní zásoba - Deutsch Mit Max, Teil 2 - Lektion 1

. p

3.1. - 5.1.2018

- opakování a procvičování předložek pojících se se 3. a 4. pádem ve větách


18.12. - 22.12.2017

- Weihnachten

- opakování učiva


11.12. - 15.12.2017

- nácvik německé výslovnosti

- procvičování 3. a 4. pádu


4.12. - 8.12.2017

- předložky se 3. a 4. pádem ve větách


27.11. - 1.12.2017

- předložky se 3. a 4. pádem ve větách

- řadové číslovky


20.11. - 24.11.2017

- předložky se 4. pádem

- písemné opakování


13.11. - 16.11.2017

- předložky se 3. pádem ve větách

- souhrnná opakování a příprava na SCIO-testy


6.11. - 10.11.2017

- Dativ (3. pád) - procvičování ve větách a slovních spojeních

- předložky se 3. pádem

- souhrnná opakování a příprava na SCIO-testy

- písemné opakování


30.10. - 3.11.2017

- Dativ (3. pád) - procvičování

- procvičování slovních spojení ve 3. pádu

- procvičování přivlastňovacích zájmen ve všech osobách

- písemné opakování


23.10. - 25.10.2017

- Dativ (3. pád) - procvičování

- procvičování frází: ve městě, v parku, v kině,...

- nová slovní zásoba


16.10. - 20.10.2017

- Dativ (3. pád) - úvod do učiva

- fráze: ve městě, v parku, v kině,...

- písemné opakování


7.10. - 13.10.2017

- nepřímý pořádek slov ve větě 

- Akkusativ (4. pád) - opakování

- nová slovní zásoba

- skloňování přídavných jmen

- písemné opakování


2.10. - 6.10.2017

- Akkusativ (4. pád) - opakování

- fráze: Na obrázku je + 4. pád


25.9. - 29.9.2017

- W-Fragen (opakování)

- časování německých sloves (opakování)


18.9. - 22.9.2017

- opakování přivlastňovacích zájmen (mein, dein, sein, ihr)

- opakování "zu Hause" vs. "nach Hause"

- opakování světových stran


4.9. - 15.9.2017

- úvodní hodina: sdělení požadavků a náplně předmětu

- vstupní test znalostí, který shrnoval učivo 6., 7. a 8. ročníku = 1. díl Deutsch mit Max

- společná kontrola a oprava odpovědí

- 4. pád (Akkusativ) - opakování