Německý jazyk - p. uč. Šuranský

14. 6. – 18. 6. 2021

Milí němčináři,

v uplynulém týdnu jsme opakovali a procvičovali vaše získané znalosti a vědomosti z předešlých ročníků. 

Dotkli jsme se nepravidelných sloves, nepřímého pořádku slov v německé větě, Akkusativu, Dativu atd.

Nově jsme se začali bavit o vedlejších větách s "weil".


7. 6. – 11. 6. 2021

Milí němčináři,

v uplynulém týdnu jsme procvičovali modální slovesa. 

Věnovali jsme se zejména slovesu möchten

Do sešitů jste si poznačili příkladové věty včetně větných analýz.


31. 5. – 4. 6. 2021

Milí němčináři,

v uplynulém týdnu jsme opakovali vám již známý gramatický okruh – neurčité zájmeno "man". 


Nové téma jsou modální slovesa. 

Jejich vyčasování jste si provedli do sešitů 


V dalších hodinách budeme dále tento jev procvičovat. 

Do dalších hodin si připravte případné dotazy.


24. 5. – 28. 5. 2021

Milí němčináři,

v uplynulém týdnu jsme se soustředili na přípravu a opakování na test z odlučitelných předpon. Při opakování znalostí jsme si opět oživili a připomněli několik důležitých gramatických pravidel a pouček pro tvorbu německých vět. Zapsali jste si je do svých Schulheftů. 

V příštím týdnu se dotkneme předložek, jež se pojí se třetím německým pádem (Dativem) a začneme nový gramatický okruh, modální slovesa. 

17. 5. – 21. 5. 2021

Milí němčináři,

úterý
• přivítání, pocovidová diskuze
• souhrnné opakování, osvěžení dosavadních znalostí
• procvičování na čtvrteční test ze sloves s odlučitelnými předponami

čtvrtek
• čeká vás prověření znalostí z gramatického okruhu – odlučitelné předpony
• strukturu testu byla demonstrována již prostřednictvím on-line distanční výuky 
• úvod do nového gramatického okruhu "man" 

10. 5. – 14. 5. 2021

Moje milé němčinářky a němčináři,

nadále budeme procvičovat nový gramatický okruh, který je zaměřen na slovesa s odlučitelnými předponami. Je pro vás připravený pracovní list, který bude předmětem naší nadcházející on-line výuky. V dohledné době vás čeká prověření znalostí z výše uvedeného, tak se průběžně učte a připravujte.

Do hodiny mějte připraveny následující pomůcky: 

• Schulheft 

• barevné zvýrazňovače/pastelky 


26. 4. – 30. 4. 2021

Milí němčináři, 

v nadcházející hodině němčiny se budeme nadále věnovat slovesům s odlučitelnými předponami a procvičovat je na příkladových větách. Při plnění pracovního listu budete mít možnost ptát se na případné nesrovnalosti a nejasnosti. 

Do hodiny mějte připraveny následující pomůcky: 

Schulheft 

barevné zvýrazňovače/pastelky 

19. 4. – 23. 4. 2021

Milí němčináři, 

v minulé hodině jsme se dotkli pro vás nové gramatiky – sloves s odlučitelnými předponami. O těch si také v příští hodině řekneme více.

Kromě toho se budeme věnovat popisům obrázku.

12. 4. – 16. 4. 2021

Milí němčináři, 

v předešlé hodině jste měli zadánu samostatnou práci – popsat a následně na email mi zaslat, jak vypadá váš běžný týden. Tímto prosím opozdilce, aby mi úkol poslali dodatečně. 

V nadcházející vyučovací on-line hodině provedeme společnou kontrolu, upozorníme na nejčastější chyby a nesrovnalosti. To vše opřeme jako obvykle o grafický podrobný rozbor. 

Poté se budeme věnovat popisům obrázků.

29. 3. – 31. 3. 2021

Milí němčináři, 

​v nadcházející hodině se budeme věnovat neurčitým členům v souvislosti se 4. německým pádem (Akkusativem). Zopakujte si, prosím, před hodinou podle zápisu v Schulheftu pravidla, jak se tyto neurčité členy používají ve větách. 

Schöne Osterferien! :-)


15. 3. – 19. 3. 2021

Milí němčináři, 

v předešlých hodinách distanční on-line výuky jsme se před jarními prázdninami věnovali souhrnnému opakování nepřímému pořádku slov v německé větě, přičemž jsme si připomněli rozdíl mezi slovíčky "gern" a "mögen".

V tomto týdnu vás čeká krátký test, který bude zaměřen na W-Fragen, které jste ode mě všichni obdrželi ještě před začátkem jarních prázdnin na své emailové adresy. Test proběhne prostřednictvím Kahootu během středeční hodiny německého jazyka. Protože se jedná o učební látku sedmého ročníku, očekává se od vás pohotovost při odpovídání. Proto se prosím připravte pečlivě. 

V další části hodiny se budeme orientovat na opakování přivlastňovacích zájmen.

​Těším se s vámi na viděnou a slyšenou.


8. 3. – 12. 3. 2021

Frühlingsferien! :-)


1. 3. – 5. 3. 2021

Milí němčináři, 

v předešlé hodině jste vypracovávali nasdílený on-line dokument, který byl zaměřen na nepřímý pořádek slov v německé větě. Analýzu vašich odpovědí provedeme ve středu. 

Kromě toho si také zopakujeme rozdíl mezi německými slovíčky: "gern" vs. "mögen" 


Těším se na viděnou a slyšenou.


22. 2. – 26. 2. 2021

Milí němčináři, 

v předešlé hodině jsme měli možnost zopakovat si a procvičit časování pravidelných německých sloves: 

• wohnen
• kommen 
• heißen

V začátku nadcházející hodiny si z nich napíšeme opakovací test, který proběhne v prostřednictvím Socrativu. 

Poté se budeme věnovat opakování nepřímému pořádku slov v německé větě a W-otázkám.

Těším se na viděnou a slyšenou.


15. 2. – 19. 2. 2021

Milí němčináři, 

v uplynulé hodině jsme se věnovali souhrnnému opakování
• osobních zájmen
• koncovek pravidelných sloves 
• časování německých sloves

• etc.

V příští hodině se posuneme zase dále. 

Budeme opakovat:
• časování nepravidelných sloves 
• věty kladné, záporné a tázací
• nepřímý pořádek slov v německé větě


Těším se na viděnou a slyšenou.


18. 1. – 28. 1. 2021

Milí němčináři,

• Pokračujeme v rozšiřování gramatiky spojené s Dativem.


• Zhlédněte následující video: https://bit.ly/35PAGpd 

- zaměřte se v něm na 3. německý pád (Dativ)


• Váš další úkol spočívá ve vytvoření tabulky pro vztah 1. a 3. německého pádu 

- příklad: 

• 1. pád, Sg.: ich – 3. pád, Sg.: mir 

• 2. pád, Sg.: du– 3. pád, Sg.: dir 

• etc.


• Z hypertextového odkazu níže si stáhněte pdf soubor, který vám usnadní práci.

Odkaz: https://bit.ly/2Kn1iq0


​Viel Spaß beim Lernen! :-)


11. 1. – 15. 1. 2021

Milí němčináři,


v budoucích několika hodinách se budeme opět zabývat gramatickým celkem – německým 3. pádem (Dativem). Budeme jej nadále procvičovat, rozšíříme ho o osobní zájmena a předložky, které se s ním pojí.


• domácí příprava

Obdrželi jste ode mě novou slovní zásobu, jako obvykle na email. Zapište si slovíčka do svých slovníčků a během týdne se je začněte učit. Mám pro vás připravenou poslechovou aktivu – Hörverstehen (poslech), která se bude zakládat právě na znalostech zaslané slovní zásoby.


14. 12. – 18. 12. 2020

Milé němčinářky a němčináři, 


během prezenční výuky jsme se věnovali detailním rozborům německých vět. 

Zopakovali jsme si a zdůvodnili jsme si stavbu německé věty: 

• oznamovací věty

• tázací věci

• členy u podstatných jmen


Učili jste se také prostřednictvím pracovních listů i Kahootu.


V nadcházejícím týdnu vás čeká test ze 3 . německého pádu – Dativu.

Podrobné informace o termínu a obsahu testu jste obdrželi prostřednictvím emailu. 


7. 12. – 11. 12. 2020

V uplynulém týdnu jsme si kromě třetího německého pádu – Dativu sdělili také pravidlo TE - KA - MO - LO, v němž jsme se zaměřili na temporální a lokální údaje ve větě. 

Po vyplnění pracovního listu následovaly podrobné větné rozbory a zdůvodnění gramatických kategorií. 

Zahráli jsme si také Kahoota, kde jste si mohli nanečisto mohli ověřit své nabyté znalosti. 


30. 11. – 4. 12. 2020

V týdnu jsme se zabývali gramatikou třetího německého pádu – Dativu.

Žáci vypracovávali pracovní list. Několik prvních větných překladů a analýz jsme provedli společně, rozpomněli se na jazyková pravidla a zákonitosti.

O víkendu obdržíte novou slovní zásobu na své emailové adresy.


23. 11. – 27. 11. 2020

Milé němčinářky a němčináři,

jak jsem předeslal v minulém týdnu, během týdne si můžete zahrát Kahoota a procvičovat tak gramatiku 3. německého pádu – Dativu. Pokud se vám podaří dosáhnout 100% úspěšnosti, budete odměnění jedničkou s váhou 4. Můžete tak vylepšit své dosavadní skóre. 

Odkaz i game PIN ode mne obdržíte zkraje týdne prostřednictvím emailu.


Feinschmeckerům a milovníkům němčiny doporučuji zhlédnout následující video.

Je částečně v angličtině i němčině. Jistě se zorientujete. :-) 

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=jjsrDcw6kfU


Viel Spaß beim Lernen! :-)


16. 11. – 20. 11. 2020

Milé němčinářky a němčináři,

testování v minulém týdnu jste zvládli. 

Možnost opravy, která proběhne zítra v 8:00 využijí někteří z vás. Držím vám pěsti! :-) 

Tento týden osvěžíme vaše znalosti v rámci 3. německého pádu – Dativu. 

Odkazuji vás na: 

• zápis v Schulheftu, který jste si již vypracovali

• video: https://www.youtube.com/watch?v=VcJ74kOshmo


V příštím týdnu pro vás připravím Kahoota. Komu se test podaří na, bude odměněn jedničkou. 


9. 11. – 13. 11. 2020

Milé němčinářky a němčináři,

děkuji všem, kteří mi v minulém týdnu zaslali dobrovolně ke korektuře fotku či jiný typ souboru, který dokladoval skutečnost, že jste zadaný úkol splnili.

Tento týden ve středu 11. listopadu od 10:55 si napíšeme prostřednictvím Kahootu  on-line test z Akkusativu – německého 4. pádu, jemuž se věnujeme už delší dobu.

Podrobné organizační a technické informace k průběhu testování jste obdrželi na email.

Připravte se na něj.


Viel Spaß beim Lernen! :-)


2. 11. – 6. 11. 2020

Moji milí němčináři, 

tento týden pokročíme dále v rámci 4. německého pádu Akkusativu. 

Čekají nás předložky, které se pojí výhradně se 4. německým pádem. 

K tomuto gramatickému okruhu je zpracováno fajn video: https://www.youtube.com/watch?v=ygUR9y0GpD0&t= 

Zhlédněte jej a do Schulheftu zezadu si udělejte zápis + napište všech 5 předložek do vašich slovníčků

Pod videem v komentářích naleznete pdf soubor, který by vám v tomto ohledu mohl usnadnit práci. 


Viel Erfolg! :-) 


26. 10. – 30. 10. 2020

* P O D Z I M N Í   P R Á Z D N I N Y *


19. 10. – 23. 10. 2020

• zhlédněte následující video

• odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=9rfNrlPeiGQ

• ve svých Schulheftech poté uveďte minimálně 5 příkladů vět či slovních spojeních, které budou ve 4. německém pádu (Akkusativu) 

• při práci můžete použít slovník


12. 10. – 16. 10. 2020

• pracovní sešit Arbeitsbuch

• strana: 7

• cvičení: 6, 7, 8 a 9

• nová slovíčka (viz email)


5. 10. – 9. 10. 2020

• byl napsán test z časování nepravidelných sloves: haben, sein, laufen, schlafen, essen, mögen

• tvorba vět v Akkusativu

• procvičování gramatiky 4. pádu na test

• překlad do školního sešitu (Schulheftu)


29. 9. – 2. 10. 2020

• opakování tvoření plurálu (množného čísla) u podstatných jmen

• myšlenková mapa – grüßen

• práce v pracovním sešitu

• čtení článku s důrazem na výslovnost

• žáci obdrželi novou slovní zásobu, lekce 0, část 1


21. 9. – 25. 9. 2020

• opakování učiva ze 7. ročníku 

• W-otázky

• barvy

• čísla do 100

• nepřímý pořádek slov ve větě 

• Akkusativ (německý 4. pád) 

• Kahoot 


14. 9. – 18. 9. 2020

• opakování učiva ze 7. ročníku 

• nepřímý pořádek slov ve větě 

• Akkusativ (německý 4. pád) 

• procvičování vět (do školního sešitu) 


7. 9. – 11. 9. 2020

• souhrnné opakování