Německý jazyk

18.9. - 22.9.2017

- opakování přivlastňovacích zájmen (mein, dein, sein, ihr)

- opakování "zu Hause" vs. "nach Hause"

- opakování světových stran


4.9. - 15.9.2017

- úvodní hodina: sdělení požadavků a náplně předmětu

- vstupní test znalostí, který shrnoval učivo 6., 7. a 8. ročníku = 1. díl Deutsch mit Max

- společná kontrola a oprava odpovědí

- 4. pád (Akkusativ) - opakování