Německý jazyk

4.12. - 8.12.2017

- předložky se 3. a 4. pádem ve větách


27.11. - 1.12.2017

- předložky se 3. a 4. pádem ve větách

- řadové číslovky


20.11. - 24.11.2017

- předložky se 4. pádem

- písemné opakování


13.11. - 16.11.2017

- předložky se 3. pádem ve větách

- souhrnná opakování a příprava na SCIO-testy


6.11. - 10.11.2017

- Dativ (3. pád) - procvičování ve větách a slovních spojeních

- předložky se 3. pádem

- souhrnná opakování a příprava na SCIO-testy

- písemné opakování


30.10. - 3.11.2017

- Dativ (3. pád) - procvičování

- procvičování slovních spojení ve 3. pádu

- procvičování přivlastňovacích zájmen ve všech osobách

- písemné opakování


23.10. - 25.10.2017

- Dativ (3. pád) - procvičování

- procvičování frází: ve městě, v parku, v kině,...

- nová slovní zásoba


16.10. - 20.10.2017

- Dativ (3. pád) - úvod do učiva

- fráze: ve městě, v parku, v kině,...

- písemné opakování


7.10. - 13.10.2017

- nepřímý pořádek slov ve větě 

- Akkusativ (4. pád) - opakování

- nová slovní zásoba

- skloňování přídavných jmen

- písemné opakování


2.10. - 6.10.2017

- Akkusativ (4. pád) - opakování

- fráze: Na obrázku je + 4. pád


25.9. - 29.9.2017

- W-Fragen (opakování)

- časování německých sloves (opakování)


18.9. - 22.9.2017

- opakování přivlastňovacích zájmen (mein, dein, sein, ihr)

- opakování "zu Hause" vs. "nach Hause"

- opakování světových stran


4.9. - 15.9.2017

- úvodní hodina: sdělení požadavků a náplně předmětu

- vstupní test znalostí, který shrnoval učivo 6., 7. a 8. ročníku = 1. díl Deutsch mit Max

- společná kontrola a oprava odpovědí

- 4. pád (Akkusativ) - opakování