Německý jazyk


4.6.-8.6.2018

Dokončili jsme 8.lekci, příště píšeme závěrečnou písemku.

DÚ – PS cvičný test str. 73-74, výsledky ke kontrole děti dostaly. Během pondělí a úterý mohou kdykoli za mnou přijít s případnými problémy. Ve středu píšeme.

28.5.-1.6.2018

Dokončili jsme v učebnici cvičení na str. 77, procvičovali jsme vazbu se slovesem CHTĚL BYCH. Napsali jsme slíbenou prověrku - názvy států  + vazby se 3. a se 4. pádem + chtěl bych (podle cv. 2 b/76 + 4/77; bydlí v …, chtěl by jet do …).

21.5.-25.5.2018

Pracovali jsme se str. 77, procvičili jsme časování slovesa CHTĚL BYCH. Příště ještě společně procvičíme a v pátek by si žáci na učivo napsali prověrku - názvy států  + vazby se 3. a se 4. pádem (podle cv. 2 b/76 + 4/77; bydlí v …, chtěl by jet do …).

Uč. po 4/77, PS po cv. 2/68 včetně.

14.5.-18.5.2018

Zvládli jsme cvičení 1+2/76 a 3/77. Naučili jsme se používat spojení CHTĚL BYCH + infinitiv, příště budeme procvičovat. Přidali jsme i pár nových slovíček, procvičujeme názvy států německy.

PS cv. 1+2/68 – hotovo.

7.5.-11.5.2018

Opravili jsme test k 7. lekci. Zvládli jsme úvod k 8. lekci a poslechové cvičení 1/76; učíme se používat vazbu - kdo kde (ve kterém státě) bydlí.

30.4.-4.5.2018

Napsali jsme test k 7. lekci.

Uč. po str. 74, PS po str. 67.

23.4.-27.4.20189.A

Ve středu jsme napsali a společně opravili cvičný test k 7. lekci, příští středu (2.5.) napíšeme závěrečné shrnutí 7. lekce. Bude hodně podobné tomu, co jsme procvičili.

Uč. po str. 74, PS str. 31-32.

16.4.-20.4.2018

Procvičujeme roční období a měsíce. V pátek jsme toto učivo písemně zopakovali – překlad vět. Příští hodinu si napíšeme cvičný test k 7. lekci + procvičíme potřebné a ve středu 2.5. celou lekci písemně zopakujeme.

Uč. po str. 74, PS 16+17/63.

9.4.-13.4.2018

Procvičujeme roční období a měsíce. Příští pátek učivo písemně zopakujeme – překlad vět do němčiny.

Uč. po str. 73, PS po str.62, za DÚ přepíší cv. 17/63.

2.4.-6.4.2018

Opakujeme množné číslo některých podstatných jmen (viz sešit). Umíme roční období a měsíce. Příští hodinu ve středu napíšeme písemku – podle cv. 15 b/62 v PS.

Uč. po 17/72, PS po cv. 15/62, str. 67 –slovíčka po DÁREK.

26.3.-30.3.2018

Učíme se množné číslo některých podstatných jmen (viz sešit). Začali jsme roční období a měsíce – po Velikonocích budeme procvičovat.

Uč. po 13/71, PS str. 67 – nová slovíčka.

19.3.-23.3.2018

Různými způsoby odpovídáme na otázku, kolik je hodin. Napsali jsme na toto učivo i malou písemku.  Ve středu budeme zkoušet čtení a překlad cv. 12/71 v učebnici. Budeme se učit množné číslo některých podstatných jmen.

Uč. po 12/70, PS str. 60 - hotovo.

12.3.-16.3.2018

Stále procvičujeme 3. pád pod. jmen. Přidali jsme časové údaje, učíme se různými způsoby odpovídat na otázku, kolik je hodin. Napsali jsme malinkou písemku na číslice. Příští týden písemně zopakujeme čas.

Uč. po str.70, PS 3/.60 mám vybráno.

5.-9.3.2018

Tento týden jsme měli jen jednu hodinu (v pátek jsme navštívili divadlo). Opakujeme číslovky a 3. pád pod. jmen, napsali jsme slíbenou písemku a učili jsme se novou říkanku (8a/70).

Uč. po 8a/70, PS nic nového.

26.2. – 2.3.2018

Probíráme 7. lekci. Naučili jsme se vytvořit a používat 3. pád pod. jmen (dopsat na tahák!!!) a umíme číslovky do sta (ústně i písemně). Ve středu 7.3. písemně zopakujeme 3. pád pod. jmen (s tahákem) – např. v tašce, v kině, ve městě …

Uč. po str. 69, PS 1+2/60.

12.2. – 16.2.2018

Napsali a opravili jsme závěrečný test k 6. lekci.  Začali jsme úvodní stránku 7. lekce. Do příští hodiny budou všichni umět zpaměti básničku o čarodějnici ze str. 67 dole.

5.2. – 9.2.2018

Dokončili jsme 6. lekci, napsali a zkontrolovali cvičný test (PS 57-58). Ve středu 14.2. písemně 6. lekci zopakujeme (velká písemka).

Uč. po str. 66; PS po str. 58.

29.1. – 2.2.2018

Procvičujeme časování slovesa HABEN a 4.pád podstatných jmen, napsali jsme i krátký překlad na toto učivo. 

Uč. po cv. 13/65; PS 8/54, část 10/54.

22.1. – 26.1.2018

Procvičujeme časování slovesa HABEN a 4.pád podstatných jmen.  Naučili jsme se německy pojmenovat další zvířata a pár dalších slovíček (viz slovníček žáků).

Uč. str. 13/65 (mají nakopírováno + b, c písemně doplněno, d = překlad si připraví doma ústně).

15.1. – 19.1.2018

Procvičujeme časování slovesa HABEN a 4.pád podstatných jmen.  Naučili jsme se německy některá zvířata.

Uč. po 10/63; PS cv. 7/53.

8.1. – 12.1.2018

Procvičujeme časování slovesa HABEN a 4.pád podstatných jmen. Toto učivo budeme v dalších hodinách procvičovat. Příští týden ve středu si na časování haben  a další slovesa s vazbou se 4. pádem podstatných jmen napíšeme prověrku. Naučili jsme se nové vazby – viz 5/61 v učebnici. Za DÚ doplní žáci cv. 4/53 v PS.

Uč. po 6/62; PS cv. 1+2/52 + 4/53 mají mít hotovo.

3.1. – 5.1.2018

Opravili jsme test k 5. lekci a začali jsme lekci šestou. Umíme slovíčka z titulní strany a časovat sloveso HABEN. Učíme se 4.pád podstatných jmen. Toto učivo budeme v dalších hodinách procvičovat. Příští týden v pátek si na časování haben + 4.pád podstatných jmen napíšeme prověrku.

Uč. str. 59+1/60.

11.12. - 15.12.2017 

Napsali jsme závěrečný test k 5. lekci, vyhodnotíme až v novém roce.

4.12. - 8.12.2017

Dokončili jsme 5. lekci a napsali cvičný test, který jsme i společně opravili. Ve středu celou 5. lekci písemně zopakujeme (test bude hodně podobný cvičnému – PS str. 49-50).

27.11. – 1.12.2017

Stále procvičujeme časování sloves. Písemně jsme zopakovali v krátkých větách časování sloves ve spojení se dnem. Pracovali jsme se str. 55 v učebnici, za DÚ žáci písemně dokončí do sešitů cv. 16 a/56 (pokud výpověď nesouhlasí, musí napsat celou větou správnou odpověď), cv. 16 b/56 udělají ústně.

Uč. po cv. 16/56, PS cv. 6/44.

20.11. – 24.11.2017

Stále probíráme 5. lekci, procvičujeme časování sloves. Písemně jsme zopakovali v krátkých větách časování probraných sloves z 5. lekce. Naučili jsme se věty typu V pondělí hraji tenis; v úterý jezdím na koni … Příští týden podobné věty procvičíme a písemně zopakujeme. V hodině žáci učivo procvičovali na cv. 6/44 v PS.

Uč. po cv. 13/53, PS cv. 6/44.

13.11. – 17.11.2017

Tento týden jsme měli jen jednu hodinu. Probíráme 5. lekci, stále procvičujeme časování sloves. Písemně jsme zopakovali časování probraných sloves z 5. lekce. Příští hodinu písemně v krátkých větách znovu zopakujeme slovesa a jejich časování (viz slovníček + učebnice).

Uč. po cv. 9/52, PS po cv. 4/44.

6.11. – 10.11.2017

Probíráme 5. lekci, zaměřujeme se na časování sloves (mohou v hodinách i při písemkách pracovat s vlastním tahákem koncovek). Písemně jsme zopakovali časování probraných sloves z 5. lekce. Příští hodinu písemně v krátkých větách zopakujeme slovesa a jejich časování (viz slovníček + učebnice).

Uč. po cv. 9/52, PS cv. 3/43 + 4/44– kdo nestihl ve škole, dokončí písemně doma.

30.10. – 3.11.2017

Probíráme 5. lekci. Naučili jsme se Chattenrap – cv. 6/51 v učebnici. Zopakovali jsme přivlastňovací zájmena (můj, tvůj, jeho, její). Napsali a naučili jsme další část nových slovíček. Příští hodinu písemně zopakujeme nová slovesa a jejich časování (viz slovníček + učebnice).

Uč. cv. 1a,b/50; 4/51 – podle tohoto vzoru budeme psát písemku; zpaměti umí 6/51.

PS CV. 1 a,b,c/43 – kdo nestihl ve škole, dokončí písemně doma.

23. - 25.10.2017

Začali jsme 5. lekci. Přečetli a přeložili jsme str. 49, napsali jsme část nových slovíček. Příští týdny budeme v 5. lekci pokračovat.

16. - 20.10.2017

Dokončili jsme opakování učiva ze 7. ročníku (lekce 0-4). Písemně jsme zopakovali slovíčka (PS str. 42 – část 1+2). Příští týden začneme 5. lekci.

9. – 13.10.2017

Stále opakujeme učivo ze 7. ročníku. Zopakovali jsme barvy a začali jsme slovní zásobu 4. lekce. Příště písemně zopakujeme barvy.

PS str. 42 - 1. část slovní zásoby.

2. – 6.10.2017

Stále opakujeme učivo ze 7. ročníku. Písemně jsme zopakovali překlad jednoduchých vět a časové údaje. Začali jsme opakovat barvy – příště dokončíme a pustíme se do opakování 4. lekce. Zatím máme zopakovanou gramatiku a slovní zásobu z 0. – 3. lekce = uč. po str. 40, PS po str. 33 (slovní zásoba).

25.9. – 29.9.2017

Opakujeme učivo ze 7. ročníku –základní vazby + časování sloves (sein, haben, koncovky pravidelných sloves – vše mají na kartičkách).  Procvičili jsme časové údaje (viz sešit) + překládali jsme jednoduché věty. Ve středu 4.10. napíšeme překlad jednoduchých vět (viz sešit), v pátek 6.10. písemně zopakujeme časové údaje (viz zápisy v sešitě).

18.9. – 22.9.2017

Opakujeme učivo ze 7. ročníku – pořád opakujeme a procvičujeme základní vazby (viz minule),  písemně jsme je zopakovali. Opakujeme časové údaje – viz zápis v sešitě (+ uč. str. 34), příště budeme látku procvičovat. DÚ: opakování z hodiny, slovní zásoba (sešit + nakopírované listy).

4.9. - 15.9.2017

Seznámili jsme se s tím, co nás letos čeká. Opakujeme učivo ze 7. ročníku – číslice 0-10 (písemně jsme je v pátek 15.9. zopakovali), pořád opakujeme vazby Wie heiβt du? Wo wohnst du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Wie bist du? + podobné věty (Wo wohnt er? Woher kommt deine Oma? Wie ist sie? ). Příklady mají v sešitě. V pátek 22.9. tyto vazby písemně zopakujeme. Opakujeme časové údaje – viz zápis v sešitě (+ uč. str. 34). Je potřeba, aby se děti doma na každou hodinu připravily (opakování z hodiny, slovní zásoba).