Německý jazyk

11. 1. – 15. 1. 2021

Milí němčináři,


v budoucích několika hodinách se budeme stále ještě zabývat rozsáhlejším gramatickým celkem – německým 4. pádem (Akkusativem).


• domácí aktivita

Pro osvěžení vašich nabytých znalostí jsem pro vás připravil hru v rozhraní Kahoot, kterou si budete moci zahrát od 4. do 8. ledna (včetně).

Komu se podaří do dosáhnout úspěšnosti minimálně 91 %, bude odměněn jedničkou s váhou 5. Můžete tak vylepšit svoji známku z němčiny.

Hypertextový odkaz i Game PIN naleznete na své emailové adrese.


Viel Spaß beim Lernen! :-)


14.12. – 18. 12. 2020

Milí osmáci, 

během prezenční výuky jsme se věnovali detailním rozborům německých vět. 

Zopakovali jsme si a zdůvodnili jsme si stavbu německé věty: 

• oznamovací věty

• tázací věci

• členy


V nadcházejícím týdnu vás čeká test ze 4 . německého pádu – Akkusativu. 

Podrobné informace o termínu a obsahu testu jste obdrželi prostřednictvím emailu. 


7.11. – 11. 12. 2020

Během týdne jsme se věnovali novému gramatickému celku – Akkusativu, 4. německému pádu.

Ve vyučování jsme se opírali o zápis (tabulky), které máte ve svých Schulheftech.

Žáci vypracovávali pracovní list s příkladovými větami.

Naučili jsme se tři nová pravidelná slovesa:

• suchen (hledat)

• kaufen (kupovat)

• brauchen (potřebovat)


30.11. – 4. 12. 2020

Během týdne se dále věnujte Akkusativu, 4. německému pádu.

V pracovních listech opravte své případné chyby, ke kterým jsem vám v minulém týdnu poskytl zpětnou vazbu a zašlete mi je ke korektuře nazpět.

Příští týden se s vámi těším na viděnou.


23. 11. – 27. 11. 2020

Milí němčináři,

na své emaily jste obdrželi pracovní list "Arbeitsblatt", který vás uvede do gramatiky 4. německého pádu. 

Vaším úkolem bude jej během pracovního týdne vypracovat a poslat mi ho na email: suransky@zskunup.cz 

V případě, že si nebudete vědět rady, odkazuji na vás na video: https://www.youtube.com/watch?v=9rfNrlPeiGQ 

 Viel Spaß beim Lernen! :-)


16. 11. – 20. 11. 2020

Milí němčináři,

Nyní nás bude čekat nový gramatický okruh – 4. německý pád.

K tomuto tematickému celku jste ode mne obdrželi na své emaily tabulky, které si zapište zezadu do svých Schulheftů. 

Na můj email mi do pátku 20.11. pošlete fotku kompletního zápisu – budete odměněni jedničkou s váhou 4.

Jako ochutnávka a malý exkurz vám může posloužit následující video: 

https://www.youtube.com/watch?v=9rfNrlPeiGQ 


 Viel Spaß beim Lernen! :-)


9. 11. – 13. 11. 2020

Milé němčinářky a němčináři,

od většiny z vás jsem obdržel vypracovaný pracovní list, který jste měli za úkol splnit v předešlém týdnu.

Tento si napíšeme on-line test z přivlastňovacích zájmen prostřednictvím Kahootu.

Podrobné organizační a technické informace k průběhu testování jste obdrželi na email.

Zopakujte si Possessivpronomen a jejich použití podle tabulky, kterou máte vytvořenou ve svých Schulheftech.


Viel Spaß beim Lernen! :-)


2. 11. – 6. 11. 2020

Milí němčináři, 

obdrželi jste ode mne na email pracovní list, který je zaměřen na přivlastňovací zájmena. 

Odkazuji vás opět na video: https://www.youtube.com/watch?v=5AmYkd8evR8 

Zhlédněte jej do času 2:07.

Kromě toho byste měli mít k tomuto gramatickému okruhu vytvořený přehled ve svých Schulheftech. 

Opřete se o ně při plněn úkolu. 

Vypracovaný pracovní list můžete zaslat do konce pracovního týdne ke korektuře na můj email: suransky@zskunup.cz 


Viel Spaß beim Lernen! :-)


26. 10. – 30. 10. 2020

* P O D Z I M N Í   P R Á Z D N I N Y *


19. 10. – 23. 10. 2020

• podívejte se následující video do času 2:07 

• Feinschmeckerům, milovníkům němčiny ♥ a pokročilým doporučuji zhlédnout celé

• odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=5AmYkd8evR8 

• do svých školních sešitů zezadu následně vypracujte tabulku devíti slovních spojení/vět, v níž budou použita podstatná jména či vám již známá slovní zásoba v příkladech s přivlastňovacími zájmeny. 

• poté provedeme společnou kontrolu, vyřešíme případné nejasnosti


12. 10. – 16. 10. 2020

• vypracování projektu "ich" 

• pracovní sešit (Arbeitsbuch)

• strana: 44, cvičení 5 a 6

• v rámci on-line distanční výuky si cvičení zkontrolujeme, popř. dovysvětlíme nejasnosti


5. 10. – 9. 10. 2020

• byl napsán test z pohraničního pohoří

• žáci obdrželi slepé mapy, nalepili si je do sešitů

• zakreslování do slepých map vnitro-geografických oblastí ČR

• procvičování na test – určování a zakreslování do slepé mapy (16 oblastí)


29. 9. – 2. 10. 2020

• časování nepravidelných sloves: haben, sein, laufen, schlafen, essen, mögen... etc.

• příprava na test – časování sloves

• žáci obdrželi na email novou slovní zásobu: lekce 5, část 1

• procvičování slovní zásoby "Schulsachen" = školní potřeby

• opakování přídavných jmen a vlastností 


21. 9. – 25. 9. 2020

• procvičování slovní zásoby "Schulsachen" = školní potřeby

• Kahoot

• popis obrázků

• opakování W-otázek

• procvičování časování nepravidelných sloves "haben" + "sein" 


14. 9. – 18. 9. 2020

• souhrnné opakování učiva ze 7. ročníku

• nepřímý pořádek slov v německé větě

• časování sloves pravidelných i nepravidelných


7. 9. – 11. 9. 2020

• souhrnné opakování učiva ze 7. ročníku

• barvy

• čísla

• W-otázky