Německý jazyk

19. 10. – 23. 10. 2020

• podívejte se následující video do času 2:07 

• Feinschmeckerům, milovníkům němčiny ♥ a pokročilým doporučuji zhlédnout celé

• odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=5AmYkd8evR8 

• do svých školních sešitů zezadu následně vypracujte tabulku devíti slovních spojení/vět, v níž budou použita podstatná jména či vám již známá slovní zásoba v příkladech s přivlastňovacími zájmeny. 

• poté provedeme společnou kontrolu, vyřešíme případné nejasnosti


12. 10. – 16. 10. 2020

• vypracování projektu "ich" 

• pracovní sešit (Arbeitsbuch)

• strana: 44, cvičení 5 a 6

• v rámci on-line distanční výuky si cvičení zkontrolujeme, popř. dovysvětlíme nejasnosti


5. 10. – 9. 10. 2020

• byl napsán test z pohraničního pohoří

• žáci obdrželi slepé mapy, nalepili si je do sešitů

• zakreslování do slepých map vnitro-geografických oblastí ČR

• procvičování na test – určování a zakreslování do slepé mapy (16 oblastí)


29. 9. – 2. 10. 2020

• časování nepravidelných sloves: haben, sein, laufen, schlafen, essen, mögen... etc.

• příprava na test – časování sloves

• žáci obdrželi na email novou slovní zásobu: lekce 5, část 1

• procvičování slovní zásoby "Schulsachen" = školní potřeby

• opakování přídavných jmen a vlastností 


21. 9. – 25. 9. 2020

• procvičování slovní zásoby "Schulsachen" = školní potřeby

• Kahoot

• popis obrázků

• opakování W-otázek

• procvičování časování nepravidelných sloves "haben" + "sein" 


14. 9. – 18. 9. 2020

• souhrnné opakování učiva ze 7. ročníku

• nepřímý pořádek slov v německé větě

• časování sloves pravidelných i nepravidelných


7. 9. – 11. 9. 2020

• souhrnné opakování učiva ze 7. ročníku

• barvy

• čísla

• W-otázky