Německý jazyk

9. – 13.10.2017

Stále opakujeme učivo ze 7. ročníku. Zopakovali jsme barvy a začali jsme slovní zásobu 4. lekce. Příště písemně zopakujeme barvy.

PS str. 42 - 1. část slovní zásoby.

2. – 6.10.2017

Stále opakujeme učivo ze 7. ročníku. Písemně jsme zopakovali překlad jednoduchých vět a časové údaje. Začali jsme opakovat barvy – příště dokončíme a pustíme se do opakování 4. lekce. Zatím máme zopakovanou gramatiku a slovní zásobu z 0. – 3. lekce = uč. po str. 40, PS po str. 33 (slovní zásoba).

25.9. – 29.9.2017

Opakujeme učivo ze 7. ročníku –základní vazby + časování sloves (sein, haben, koncovky pravidelných sloves – vše mají na kartičkách).  Procvičili jsme časové údaje (viz sešit) + překládali jsme jednoduché věty. Ve středu 4.10. napíšeme překlad jednoduchých vět (viz sešit), v pátek 6.10. písemně zopakujeme časové údaje (viz zápisy v sešitě).

18.9. – 22.9.2017

Opakujeme učivo ze 7. ročníku – pořád opakujeme a procvičujeme základní vazby (viz minule),  písemně jsme je zopakovali. Opakujeme časové údaje – viz zápis v sešitě (+ uč. str. 34), příště budeme látku procvičovat. DÚ: opakování z hodiny, slovní zásoba (sešit + nakopírované listy).

4.9. - 15.9.2017

Seznámili jsme se s tím, co nás letos čeká. Opakujeme učivo ze 7. ročníku – číslice 0-10 (písemně jsme je v pátek 15.9. zopakovali), pořád opakujeme vazby Wie heiβt du? Wo wohnst du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Wie bist du? + podobné věty (Wo wohnt er? Woher kommt deine Oma? Wie ist sie? ). Příklady mají v sešitě. V pátek 22.9. tyto vazby písemně zopakujeme. Opakujeme časové údaje – viz zápis v sešitě (+ uč. str. 34). Je potřeba, aby se děti doma na každou hodinu připravily (opakování z hodiny, slovní zásoba).