Německý jazyk - p. uč. Šuranský

15. 6. – 19. 6. 2020

● Úkol

○ připravte si vaše případné dotazy, připomínky a komentáře ke všem zadaným úkolům


► Samostatná práce v pracovním sešitu

• Lektion 8


8. 6. – 12. 6. 2020

► Samostatná práce v pracovním sešitu

• Lektion 8


1. 6. – 5. 6. 2020

► Nová slovní zásoba (Lekce 8, část 2)

► Pracovní sešit

► Dotazy


● Úkol 1: Slovní zásoba

○ Lekce 4, část 2 – Schule, Schule...

• na svůj email jste ode mne obdrželi novou slovní zásobu

• napište si nová slovíčka do slovníčku včetně výslovností


● Úkol 2: Pracovní sešit

○ strana 72, cvičení 12


● Úkol 3: Dotazy

○ připravte si vaše případné dotazy, připomínky a komentáře ke všem zadaným úkolům


25. 5. – 29. 5. 2020

► Pracovní sešit

► Kahoot


● Pracovní sešit (Arbeitsbuch)

○ Lekce 8, část 1 – In den Ferien (o prázdninách)

• strana: 70

• cvičení: 6, 7


● Kahoot

○ Lekce 8, část 1 – In den Ferien (o prázdninách)

• téma: vyjádření místa vs. vyjádření směru

• "login" zadávejte ve tvaru: "příjmení, třída" (Novotný, 4.C)

• hypertextový odkaz i PIN jste obdrželi na email

• platnost odkazu: pátek 29.5., do 12:00


18. 5. – 22. 5. 2020

► Aktivizace nové slovní zásoby

► Pracovní list

► Klíč k "zamyšlení"


● Aktivizace slovní zásoby

○ Lekce 8, část 1 – In den Ferien (o prázdninách)

• minulý týden jste na svůj email obdrželi novou slovní zásobu

• zapsali jste si nová slovíčka a fráze do slovníčku včetně výslovností

• nyní s ní budeme pracovat


● Úkol: Pracovní list

○ na svůj email jste ode mne obdrželi Arbeitsblatt

○ vaším úkolem je: 

• přečíst si úvod do gramatiky

• příkladové věty si zapsat zezadu do Schulheftu

• vypracovat cvičení


○ vypracovaný soubor uložte do Wordu

○ pojmenujte ve tvaru: Ort-Richtung_příjmení

○ odešlete na můj email: suransky@zskunup.cz


● Klíč k zamyšlení z minulého týdne:

○ indicii naleznete v obsahu pracovního listu


11. 5. – 15. 5. 2020

► Nová slovní zásoba (Lekce 8. část 1)

► Pracovní sešit

► Zamyšlení


● Úkol 1: Slovní zásoba

○ Lekce 8, část 1 – In den Ferien (o prázdninách)

• na svůj email jste ode mne obdrželi novou slovní zásobu

• napište si nová slovíčka do slovníčku včetně výslovností


● Úkol 2: Pracovní sešit

○ úvod do 8. lekce

• strana 68

• cvičení: 1

• cvičení: 2

• vyfotit, uložit obrázek jako jpg

• naskenované/vyfocené obrázky posílejte, prosím, již otočené "pro čtení"

• soubor pojmenovat ve tvaru: In-den-Ferien_AB_příjmení

• poslat na email: suransky@zskunup.cz


● Úkol 3: Zamyšlení

○ jak by mohl postaven princip při určení místa vs. určení směru?

in Deutschland (v Německu)

nach Deutschland (do Německa)

vs.

in der Schweiz (ve Švýcarsku)

in die Schweiz (do Švýcarska) 


○ své úvahy a teorie zasílejte rovněž na email: suransky@zskunup.cz


4. 5. – 8. 5. 2020

► Pochvala

► Pracovní list (Übersetzung)

► Pracovní sešit – Wiederholungstest 7


● Pochvala

• rád bych pochválil všechny žáky, kteří mi poslali své vytvořené pozvánky

• v mnoha případech byly zpracovány velmi originálně, nápaditě a pečlivě


● Úkol 1: Pracovní list (Übersetzung)

○ na email jste ode mne obdrželi pracovní list jak ve Wordu, tak v PDF (pro případný tisk)

○ vaším úkolem je: 

• na základě zaslané slovní zásoby z minulého týdne správně přeložit věty a slovní spojení

• pro poskytnutí zpětné vazby

• soubor pojmenuj ve tvaru: Übersetzung_příjmení

• pošli na email: suransky@zskunup.cz


● Úkol 2: Pracovní sešit – Wiederholungstest 7

○ strana 65, cvičení 2

○ strana 65, cvičení 3


27. 4. – 1. 5. 2020

► Nová slovní zásoba

► Pozvánka (Einladung Brief)


● Úkol 1: Slovní zásoba

○ Lekce 7, část 2

• viz email

• obdrželi jste novou slovní zásobu

• napsat nová slovíčka do slovníčku včetně výslovnosti


● Úkol 2: Vytvoření pozvánky (na narozeninovou oslavu/do restaurace...)

○ předloha v učebnici: strana 67

○ předloha v pracovním sešitu: strana 65


nutno dodržet níže uvedené znaky:

pozdrav, oslovení, členění do odstavců, časové údaje, určení místa, rozloučení, podpis

• podrobněji: https://www.youtube.com/watch?v=5alTxRuLvdM

• rozsah: minimálně 10 vět

• lze vytvořit ve Wordu nebo v PowerPointu (včetně obrázků/efektů)


○ obrázek pojmenovat ve tvaru: Einladung_příjmení

○ poslat ke korektuře na email: suransky@zskunup.cz


20. 4. – 24. 4. 2020

► Měsíce


○ činnosti v různých měsících

• učebnice: strana 72, cvičení 16

• přečti, přelož

• překlad všech 12 vět ulož ve formátu .doc / .docx (Word)

• pojmenuj ve tvaru: Monate_příjmení

• pošli ke korektuře na email: suransky@zskunup.cz


○ pracovní sešit

• strana 62

• cvičení: 15 a), b), c)


○ odkazy na online slovníky: https://slovnik.seznam.cz  nebo https://www.duden.de

• nová slovíčka, která se ve pracovním listu vyskytují: 

• dohledat ve slovníku jejich význam

• u podstatných jmen jejich dohledat členy i množná čísla


14. 4. – 17. 4. 2020

► Měsíce


● Úkoly: 

○ odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=iuXA25vTVfU

• zhlédni video

• při opakování slov dbej na výslovnost


○ pracovní sešit

• strana 62

• cvičení: 12, 13 a 14


○ k zamyšlení

• zjisti, co všechno mají společného měsíce v němčině

• které se podobají/liší s měsíci v anglickém jazyce


6. 4. – 8. 4. 2020

► Akkusativ oder Dativ?


● Úkol: 

○ vypracovat Arbeitsblatt (viz email), který

• je zaměřen na členy / přivlastňovací zájmena v Akkusativu / Dativu

• soubor uložit ve formátu .doc / .docx (Word)

• pojmenovat ve tvaru: Zu-Hause_Arbeitsblatt_příjmení

• poslat ke korektuře na email: suransky@zskunup.cz


○ nová slovíčka, která se ve pracovním listu vyskytují: 

• dohledat ve slovníku jejich význam

• u podstatných jmen jejich dohledat členy i množná čísla

• odkazy na online slovníky: https://slovnik.seznam.cz  nebo https://www.duden.de


30. 3. – 3. 4. 2020

► Předložky, které se pojí se 3. německým pádem (Dativem)


● Úkoly: 

○ procvičovat předložky: http://www.lehrerlenz.de/lektion_14_dativ.html

• odkazy na online slovníky: https://slovnik.seznam.cz  nebo https://www.duden.de


○ vytvořit vlastní Arbeitsblatt, který

• bude zahrnovat vaši aktuální slovní zásobu

• bude zaměřen na předložky, které se pojí se 3. německým pádem

• rozsah A4

• minimálně 14 vět (dle vzoru z minulého týdne)

• uložit ve formátu .doc (Word)

• soubor uložit ve tvaru: Dativ_Arbeitsblatt_příjmení

• poslat ke korektuře na email: suransky@zskunup.cz○ reflexe Arbeitsblattu z minulého na základě zaslané korektury

• viz email

• připravit si případné dotazy


23. 3. – 27. 3. 2020

► Předložky, které se pojí se 3. německým pádem (Dativem)


● Úkoly: 

○ zhlédnout video: https://www.youtube.com/watch?v=vjnlmy6tekc

• na základě informací z videa → udělat zápis:

a) zezadu do Schulheftu (školního sešitu), kam píšeme gramatiku

b) předložky do slovníčku (vč. výslovnosti a českých ekvivalentů)

• k uvedeným předložkám doplnit ještě dvě další:

gegenüber [ɡeːɡn̩ˈʔyːbɐ] = naproti

+ seit [zaɪ̯t] = od (nějaké doby)... obdoba anglického „since“


%9