Německý jazyk

15.1. – 19.1.2018

Procvičujeme časování slovesa HABEN a 4.pád podstatných jmen.  Naučili jsme se německy některá zvířata.

Uč. po 10/63; PS cv. 7/53.

8.1. – 12.1.2018

Procvičujeme časování slovesa HABEN a 4.pád podstatných jmen. Toto učivo budeme v dalších hodinách procvičovat. Příští týden ve středu si na časování haben  a další slovesa s vazbou se 4. pádem podstatných jmen napíšeme prověrku. Naučili jsme se nové vazby – viz 5/61 v učebnici. Za DÚ doplní žáci cv. 4/53 v PS.

Uč. po 6/62; PS cv. 1+2/52 + 4/53 mají mít hotovo.

3.1. – 5.1.2018

Opravili jsme test k 5. lekci a začali jsme lekci šestou. Umíme slovíčka z titulní strany a časovat sloveso HABEN. Učíme se 4.pád podstatných jmen. Toto učivo budeme v dalších hodinách procvičovat. Příští týden v pátek si na časování haben + 4.pád podstatných jmen napíšeme prověrku.

Uč. str. 59+1/60.

11.12. - 15.12.2017 

Napsali jsme závěrečný test k 5. lekci, vyhodnotíme až v novém roce.

4.12. - 8.12.2017

Dokončili jsme 5. lekci a napsali cvičný test, který jsme i společně opravili. Ve středu celou 5. lekci písemně zopakujeme (test bude hodně podobný cvičnému – PS str. 49-50).

27.11. – 1.12.2017

Stále procvičujeme časování sloves. Písemně jsme zopakovali v krátkých větách časování sloves ve spojení se dnem. Pracovali jsme se str. 55 v učebnici, za DÚ žáci písemně dokončí do sešitů cv. 16 a/56 (pokud výpověď nesouhlasí, musí napsat celou větou správnou odpověď), cv. 16 b/56 udělají ústně.

Uč. po cv. 16/56, PS cv. 6/44.

20.11. – 24.11.2017

Stále probíráme 5. lekci, procvičujeme časování sloves. Písemně jsme zopakovali v krátkých větách časování probraných sloves z 5. lekce. Naučili jsme se věty typu V pondělí hraji tenis; v úterý jezdím na koni … Příští týden podobné věty procvičíme a písemně zopakujeme. V hodině žáci učivo procvičovali na cv. 6/44 v PS.

Uč. po cv. 13/53, PS cv. 6/44.

13.11. – 17.11.2017

Tento týden jsme měli jen jednu hodinu. Probíráme 5. lekci, stále procvičujeme časování sloves. Písemně jsme zopakovali časování probraných sloves z 5. lekce. Příští hodinu písemně v krátkých větách znovu zopakujeme slovesa a jejich časování (viz slovníček + učebnice).

Uč. po cv. 9/52, PS po cv. 4/44.

6.11. – 10.11.2017

Probíráme 5. lekci, zaměřujeme se na časování sloves (mohou v hodinách i při písemkách pracovat s vlastním tahákem koncovek). Písemně jsme zopakovali časování probraných sloves z 5. lekce. Příští hodinu písemně v krátkých větách zopakujeme slovesa a jejich časování (viz slovníček + učebnice).

Uč. po cv. 9/52, PS cv. 3/43 + 4/44– kdo nestihl ve škole, dokončí písemně doma.

30.10. – 3.11.2017

Probíráme 5. lekci. Naučili jsme se Chattenrap – cv. 6/51 v učebnici. Zopakovali jsme přivlastňovací zájmena (můj, tvůj, jeho, její). Napsali a naučili jsme další část nových slovíček. Příští hodinu písemně zopakujeme nová slovesa a jejich časování (viz slovníček + učebnice).

Uč. cv. 1a,b/50; 4/51 – podle tohoto vzoru budeme psát písemku; zpaměti umí 6/51.

PS CV. 1 a,b,c/43 – kdo nestihl ve škole, dokončí písemně doma.

23. - 25.10.2017

Začali jsme 5. lekci. Přečetli a přeložili jsme str. 49, napsali jsme část nových slovíček. Příští týdny budeme v 5. lekci pokračovat.

16. - 20.10.2017

Dokončili jsme opakování učiva ze 7. ročníku (lekce 0-4). Písemně jsme zopakovali slovíčka (PS str. 42 – část 1+2). Příští týden začneme 5. lekci.

9. – 13.10.2017

Stále opakujeme učivo ze 7. ročníku. Písemně jsme zopakovali barvy a začali jsme opakovat 4. lekci. Procvičujeme slovíčka (PS str. 42 – část 1+2). Příští středu ještě učivo zopakujeme a v pátek si na tuto slovní zásobu napíšeme prověrku.

2. – 6.10.2017

Stále opakujeme učivo ze 7. ročníku. Písemně jsme zopakovali překlad jednoduchých vět a časové údaje. Začali jsme opakovat barvy – příště dokončíme a pustíme se do opakování 4. lekce. Zatím máme zopakovanou gramatiku a slovní zásobu z 0. – 3. lekce = uč. po str. 40, PS po str. 33 (slovní zásoba).

25.9. – 29.9.2017

Opakujeme učivo ze 7. ročníku –základní vazby + časování sloves (sein, haben, koncovky pravidelných sloves – vše mají na kartičkách).  Procvičili jsme časové údaje (viz sešit) + překládali jsme jednoduché věty. Ve středu 4.10. napíšeme překlad jednoduchých vět (viz sešit), v pátek 6.10. písemně zopakujeme časové údaje (viz zápisy v sešitě).

18.9. – 22.9.2017

Opakujeme učivo ze 7. ročníku – pořád opakujeme a procvičujeme základní vazby (viz minule),  písemně jsme je zopakovali. Opakujeme časové údaje – viz zápis v sešitě (+ uč. str. 34), příště budeme látku procvičovat. DÚ: opakování z hodiny, slovní zásoba (sešit + nakopírované listy).

4.9. - 15.9.2017

Seznámili jsme se s tím, co nás letos čeká. Opakujeme učivo ze 7. ročníku – číslice 0-10 (písemně jsme je v pátek 15.9. zopakovali), pořád opakujeme vazby Wie heiβt du? Wo wohnst du? Woher kommst du? Wie alt bist du? Wie bist du? + podobné věty (Wo wohnt er? Woher kommt deine Oma? Wie ist sie? ). Příklady mají v sešitě. V pátek 22.9. tyto vazby písemně zopakujeme. Opakujeme časové údaje – viz zápis v sešitě (+ uč. str. 34). Je potřeba, aby se děti doma na každou hodinu připravily (opakování z hodiny, slovní zásoba).